27.03.2023. Studentska praksa na brodovima P-105 „Durmitor“ i PR-41 „Orada“

Studentska praksa na brodovima P-105 „Durmitor“ i PR-41 „Orada“

Dana 27. 03. 2023. godine prof.dr Marinko Aleksić obavio je praktičnu nastavu na brodovima Mornarice Vojske Crne Gore: Patrolnom brodu P-105 „Durmitor“ i Pučinskom remorkeru PR-41 „Orada“ u okviru nastavnog predmeta „Pomorska medicina i sigurnost na moru“ sa akcentom na: sigurnost na moru, traganje i spašavanje, kao i protivpožarne procedure. Pripadnici Mornarice, komandant broda P-105 kapetan korvete Slobodan Musović i komandantica broda PR-41 poručnica fregate Sara Rakočević primili su studente i nakon uvodnog upoznavanja organizovali radne tačke na brodovima za pojedine demonstracije načina upotrebe različitih sredstava. Na brodu P-105 praktično su pokazani primjeri ličnih i kolektivnih sredstava za spašavanje, kao i način njihove upotrebe. Praktično je pokazan način navlačenja i upotrebe prsluka za spašavanje, korištenje pištaljke i generatora dima. Zatim je pokazan način na koji se baca kolut za spašavanje u slučaju pada čovjeka u more s broda. Opisan je način različitih manevara broda prilikom pada čovjeka u more. Na splavu za spašavanje je pokazan način na koji se splav aktivira u slučaju njegovog bacanja u more ili potonuća broda. Na gumenom čamcu za prikupljanje pokazani su njegovi glavni elementi i način spuštanja u more dizalicom. Pokazan je uređaj EPIRB Radio far za hitne slučajeve koji može pomoći službama za potragu i spašavanje da pronađu ljude u nevolji i pokazane su njegove karakteristike. Takođe su pokazana i priručna sredstava za spašavanje na brodu (madraci i dr.). Objašnjeni su načini na koji brod može da učestvuje u traganju na moru, samostalno i sa helikopterom. Na brodu PR-41 praktično su pokazane mogućnosti za protivpožarnu zaštitu korištenjem morske vode, inertnih gasova i pjene. Pokazano je funkcionisanje pumpi za protivpožarnu upotrebu. Pokazane su mogućnosti brodskih šmrkova za gašenje drugih brodova ili objekata na obali. Takođe su pokazane mogućnosti za borbu posade protiv prodora vode u brod u slučaju manjih ili većih oštećenja. Zahvaljujemo se Ministarstvu odbrane i Mornarici Vojske Crne Gore na odličnoj saradnji i profesionalnom prijemu i detaljnim objašnjenjima.

 

KURS ZA TURISTIČKE VODIČE

Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta "Adriatik" Bar na osnovu licence Ministarstva prosvjete Crne Gore broj UPI-605/23-1002/1 od 21. februara 2023. godine raspisuje   K O N K U R S za upis kandidata na kurs za dobijanje licence za TURISTIČKI...