Posjeta studenata Fakulteta za pomorstvo i turizam Bar Brodu DA CAI YUN 06.04.2024.

06.04.2024. godine studenti II godine smjera nautika, Fakulteta za pomorstvo i turizam Bar zajedno sa predavačem Radonjić Vladanom, capt. u sklopu praktične nastave iz predmeta Rukovanje brodom i teretom i Manevrisanje i P.I.S.M. organizovali smo posetu brodu DA CAI YUN pozivnog znaka VRKK6 IMO number 9451367, koji je tog jutra uplovio u Luku Bar.

KURS ZA TURISTIČKE VODIČE

Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta "Adriatik" Bar na osnovu licence Ministarstva prosvjete Crne Gore broj UPI-605/23-1002/1 od 21. februara 2023. godine raspisuje   K O N K U R S za upis kandidata na kurs za dobijanje licence za TURISTIČKI...

04.05.2023. STUDENTSKA PRAKSA NA BRODU “MSC” ADEL

04.05.2023. STUDENTSKA PRAKSA NA BRODU "MSC" ADEL   Sticanje znanja studenata u izvođenju lučkih operacija ukrcaja i skrcaja tereta na brodu „MSC Adele“ , IMO broja 8512906, pozivnog znaka „H3HO“, MMSI broja 353867000, bruto tonaže 21633 GT i maksimalnog gaza...