OBRAZOVANJE ODRASLIH – PREKVALIFIKACIJE

Na osnovu Rješenja o izdavanju licence broj: UPI-605/22-1968/1 od 02. novembra 2022. godine, Univerzitet “Adriatik” Bar – Fakultet za pomorstvo i turizam Bar raspisuje KONKURS za upis nove generacije kandidata na program obrazovanja za sticanje stručnih kvalifikacija. Tekst konkursa možete preuzeti ovdje ili pogledati u nastavku:

Na osnovu Rješenja o izdavanju licence broj: UPI-605/22-1968/1 od 23. novembra 2022. godine, Univerzitet “Adriatik” Bar – Fakultet za pomorstvo i turizam Bar raspisuje:

K O N K U R S
za upis nove generacije kandidata na  program obrazovanja za sticanje stručnih kvalifikacija:


– Nautički oficir/nautička oficirka na radnom nivou (10 kandidata)
i
– Brodomašinski oficir/brodomašinska oficirka na radnom nivou (10 kandidata)

USLOVI ZA UPIS NA PROGRAM OBRAZOVANJA:
– Kvalifikacija nivoa obrazovanja IV1;
– Engleski jezik kao prvi strani jezik tokom sve četiri godine školovanja;
– Crnogorski–srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost tokom sve četiri godine školovanja;
– Matematika tokom sve četiri godine školovanja;
– Fizika, najmanje tokom jedne godine školovanja.

CIJENA PO KANDIDATU: 1.800,00€ (eura) – Mogućnost plaćanja u ratama!
Prilikom upisa uplaćuje se iznos od 1.000,00€ (eura), a preostali iznos od 800,00 eura uplaćuje se u četiri jednake rate od po 200,00€ (eura).

Prijave za upis vršiće se u periodu od 19.12.2022. do 31.01.2023. godine
u vremenu od 9.00h do 15.00h:

Adresa:
Fakultet za pomorstvo i turizam Bar
Šetalište Kralja Nikole, Potkovica D1, Bar Crna Gora

Kontakt telefoni:
+382 30 550 054; +382 63 464 020 (FPT); +382 69 423 444 (Ivana Škerović)

E – mail:
pomorskifakultetbar@gmail.com; ivanaskerovic@gmail.com; fptbar@gmail.com

16.12.2022.

PREKVALIFIKACIJE NA FAKULTETU ZA POMORSTVO I TURIZAM BAR

Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta Adriatik Bar je od 16. decembra 2022. godine zvanično postao privatna ustanova visokog obrazovanja licencirana i za obrazovanja odraslih za izvođenje programa obrazovanja za sticanje stručnih kvalifikacija:

– Nautički oficir/nautička oficirka na radnom nivou i

– Brodomašinski oficir/brodomašinska oficirka na radnom nivou

Programi prekvalifikacija budućih pomoraca na Fakultetu za pomorstvo i turizam Bar će se odvijati na najsavremenijoj nastavnoj opremi i tehničkim pomagalima. Pored navedenog, nastavu će izvoditi stručno nastavno osoblje i saradnici sa višegodišnjim iskustvom.

Licencu Fakulteta za pomorstvo i turizam Bar za izvođenje programa obrazovanja odraslih možete preuzeti ovdje.

 

NAZIV PROGRAMA OBRAZOVANJA ZA STICANJE STRNE KVALIFIKACIJE ILI KLJUČNE VJEŠTINE:

NAUTIČKI OFICIR/ NAUTIČKA OFICIRKA NA RADNOM NIVOU

BRODOMAŠINSKI OFICIR/ BRODOMAŠINSKA OFICIRKA NA RADNOM NIVOU

STANDARD ZANIMANJA NA KOJEM SE PROGRAM OBRAZOVANJA ZASNIVA / NIVO:

– Nautički oficir/ Nautička oficirka na radnom nivou, nivo IV1

– Brodomašinski oficir/ Brodomašinska oficirka na radnom nivou, nivo IV1

NIVO KVALIFIKACIJE: IV1

TRAJANJE PROGRAMA OBRAZOVANJA:

1180 časova – Nautički oficir/ Nautička oficirka na radnom nivou

1939 časova – Brodomašinski oficir/ Brodomašinska oficirka na radnom nivou,

KREDITNA VRIJEDNOST PROGRAMA OBRAZOVANJA: 

52 kredita – Nautički oficir/ Nautička oficirka na radnom nivou

103 kredita – Brodomašinski oficir/ Brodomašinska oficirka na radnom nivou,

USLOVI ZA UPIS, ODNOSNO UKLJUČIVANJE U PROGRAM OBRAZOVANJA:

– Kvalifikacija nivoa obrazovanja IV1;

– Engleski jezik kao prvi strani jezik tokom sve četiri godine školovanja;

– Crnogorski–srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost tokom sve četiri godine školovanja;

– Matematika tokom sve četiri godine školovanja;

– Fizika, najmanje tokom jedne godine školovanja.