NASTAVNI KADAR FAKULTETA ZA POMORSTVO I TURIZAM BAR

REDOVNI PROFESORI

dr Rajko Vujičić, akademik

dr Simo Elaković, red. prof.

dr Borislav Ivošević, red. prof.

dr Čedomir Ljubojević, red.prof.emeritus

dr Stevo Nikić, red. prof.emeritus

dr Đorđe Nadrljanski, red. prof.emeritus

dr Vesna Vučković, akademik

dr David Petrović, red.prof.

dr Luka Filipović, red. prof.

dr Miomir Anđić, red. prof.

 

VANREDNI PROFESORI

dr Antonije Đukić, van.prof.

dr Slobodanka Kitić, van.prof.

dr Oto Iker, van.prof.

dr Srđa Popović, van.prof.

dr Predrag Sekulić, van.prof.

dr Božidar Vuksanović, van.prof.

dr Vinko Nikić, van.prof.

dr Radovan Orlandić, van.prof.

dr Vojo Bojović, van.prof.

dr Deda Đelović, van.prof.

dr Maria Popović, van.prof.

 

DOCENTI

dr Marko Nikić, docent

dr Nikola Dragomanović, docent

dr Zoran Srzentić, docent

dr Andrija Lompar, docent

dr Marinko Aleksić, docent

dr Nikola Vukčević, van.prof.

dr Dragan Čabarkapa, docent

dr Pavle Popović, docent

dr Dražen Božović, docent

dr Radovan Samardžić, docent

 

MAGISTRI NAUKA

mr Milica Nikić

mr Ivana Škerović

mr Marija Kravić

mr Dušan Đurišić

mr Vasko Milošević, capt.

mr Žana Janković, prof.

mr Vladana Stanišić

mr Vučeta Stanišić

 

MAGISTRANDI

Vladan Radonjić

Veselin Raković

Željko Vlaović

 

PROFESORI

Lidija Raković, prof.

Ćazim Nikezić, prof.

Božidar Ičević, prof.

Prof. Miljan Vulić, prof.

Anastazija Banović, prof.

Goran Jurisić, prof.

Tanja Radanović, prof.

Emina Međedović, prof.