SPISAK RJEŠENJA I ODOBRENJA KOJE POSJEDUJE CENTAR ZA OBUKU POMORACA FAKULTETA ZA POMORSTVO I TURIZAM BAR

Ovdje možete pronaci sjelokupan spisak svih rješenja i odobrenja za rad koje posjeduje Centar za obuku pomoraca Bar Fakulteta za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta Adriatik Bar. U nastavku su data rješenja i odobrenja za rad u jpeg formatu:

Sertifikat od strane Bureau Veritas za prekvalifikacije – Program obrazovanja za sticanje stručne kvalifikacije Nautički oficir/ Nautička oficirka i Program obrazovanja za sticanje stručne kvalifikacije Brodomašinski oficir/ Brodomašinska oficirka na radnom nivou.