KURS ZA TURISTIČKOG VODIČA

Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta “Adriatik” Bar na osnovu licence Ministarstva prosvjete Crne Gore broj UPI-605/23-1002/1  raspisuje K O N K U R S za upis kandidata na kurs za dobijanje licence za TURISTIČKI VODIČ/VODIČKINJA

POTREBNA DOKUMENTA ZA UPIS NA KURS:

 Prijava koja se popunjava elektronski ili na licu mjesta u prostorijama Fakulteta;
 Dokaz o završenoj odgovarajućoj školi (najmanje srednja škola IV stepena), original ili ovjerene kopije, a strani državljani prilažu i potvrdu o nostrifikaciji diplome;
 Aktivno znanje stranog jezika za koji se traži licenca;
 Lična karta ili pasoš;
 2 fotografije formata za pasoš;
 Rješenje o privremenom boravku (za strance);
 Sertifikat o poznavanju crnogorskog jezika (za strance).

CIJENA KURSA:

Cijena kursa iznosi 700,00 €. Mogućnost plaćanja u tri rate i to: prva u iznosu od 250,00 € na dan početka nastave kursa, druga u iznosu od 250,00 € u roku od 30 dana od početka nastave i treća u iznosu od 200,00 € prije polaganja praktičnog dijela ispita.

Prije početka obuke organizuje se test o podobnosti bavljenja poslom turističkog vodiča u prostorijama Fakulteta.

Obuka će se vršiti iz 17 predmeta prema Programu obrazovanja za osposobljavanje za zanimanje turistički vodič/kinja Ministarstva prosvjete Crne Gore.

Prijave za upis potencijalnih kandidata su  otvorene svakim radnim danom u periodu od 9 h do 15 h, a testiranje prijavljenih kandidata obaviće se u prostorijama Fakulteta za pomorstvo i turizam Bar (Šetalište kralja Nikole, Potkovica D1, Marina Bar).

Više informacija na: Tel: 030 550 054; 063 464 022; E – mail: pomorskifakultetbar@gmail.com; Web: www.pfbar.me