SIMULATORI FAKULTETA ZA POMORSTVO I TURIZAM BAR

 

Fakultet za pomorstvo i turizam Bar je tokom svih godina svog postojanja ne samo uspio da organizuje nastavni proces na visokom nivou, već i da opremi svoje kabinete sa najsavremenijim navigacionim (Navigational Bridges) mašinskim (Full Mission ERS), GMDSS simulatorima i simulatorom za visoki napon (High Voltage Simulator) i na taj način zadovolji visoke standarde IMO i STCW konvencije kao i Zakon o sigurnosti pomorske plovidbe Crne Gore.