Univerzitet “Adriatik” Bar – Fakultet za pomorstvo i turizam Bar raspisuje:

 

K O N K U R S

 

za upis nove generacije studenata u studijsku 2024/2025. godinu:

 

 1. Osnovni akademski studijski programi u trajanju od tri godine:
  • Turizam
  • Nautika
  • Brodomašinstvo
  • Lučki menadžment
  • Pomorska elektrotehnika

 

Diploma:

Diploma koja se stiče po završetku osnovnih akademskih studija je diploma Bachelor (BSc/BA) – odgovarajućeg studijskog programa.

 

Fakultet pored uspostavljene saradnje sa turističko – hotelskom privredom, posjeduje savremenu opremu i pruža mogućnost obuke i obrazovanja u najsavremenijem Trening centru za pomorce u Crnoj Gori, opremljenim sa dva navigaciona mosta, kompletnim mašinskim simulatorom, GMDSS simulatorom, kao i simulatorom za visoki napon (High voltage).

 

STUDENTI IMAJU PRAVO DA APLICIRAJU ZA SMJEŠTAJ

U DOMU UČENIKA I STUDENATA U BARU!

 

Školarina:

Školarina po studentu za studijsku godinu iznosi 1. 500,00€ (eura). Prilikom upisa kandidat uplaćuje 20% naznačenog iznosa, a preostali iznos u deset mjesečnih rata po 120, 00€ (eura). Popust od 10% prilikom uplate cjelokupnog iznosa.

 

Pravo upisa:

Upis se vrši na konkurentskoj osnovi. Pravo upisa imaju kandidati koji su završili srednju četvorogodišnju školu.

 

Prijave za upis vršiće se od 17. 6. 2024. do 28. 6. 2024. godine, a upis primljenih kandidata obaviće se u periodu od 1. 7. 2024. do 12. 7. 2024. godine, u vremenu od 9.00 h do 15.00 h     u  prostorijama Fakulteta za pomorstvo i turizam Bar na adresi:

 

Šetalište “Kralja Nikole”, Potkovica D1 – Marina Bar.

 

Tel:  +382 30 550 054 i +382 63 464 022

 

E – mail: fptbar@gmail.com

pomorskifakultetbar@gmail.com

Web: www.pfbar.me

Potrebna dokumenta za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija:

– Prijava za upis u word formatu – možete preuzeti ovdje.

Original diplomu ili ovjerenu kopiju o položenom maturskom, odnosno stručnom ispitu.

Original svjedočanstva ili ovjerene kopije o završenom I, II, III i IV razredu srednjeg obrazovanja;

Biometrijsku ličnu kartu i kopiju izvoda iz matične knjige rođenih;

– Kopiju uvjerenja o državljanstvu (Samo za studente koji nisu državljani Crne Gore);

– 2 šv obrasca – (možete preuzeti ovdje.)

– 2 fotografije (format za pasoš)

UPLATNICE:

– ZA UPIS 300,00eura (primjer popunjene uplatnice možete preuzeti ovdje.)

– ZA INDEX 15,00 eura (primjer popunjene uplatnice možete preuzeti ovdje.)

– NAPOMENA: Uplatom cjelokupnog iznosa za godinu studija od 1500,00€ ostvaruje se popust od 10% i školarina iznosi 1350,00€.

 

PRIJAVU ZA UPIS I SKENIRANA POTREBNA DOKUMENTA MOŽETE POSLATI

I ELEKTRONSKIM PUTEM NA ADRESE STUDENTSKE SLUŽBE:

fptbar@gmail.com i pomorskifakultetbar@gmail.com

PROMOTIVNI FLAJER FAKULTETA MOŽETE PREUZETI U NASTAVKU