Fakultet za pomorstvo i turizam Bar, akademske studije Turizma, Nautike, Brodomašinstva i Lučkog menadžmenta u Crnoj Gori, Akreditacija broj 05 – 1/5 – 174, Licenca UP I broj 07 – 565, Licenca turizam UP I broj 1060203-607/21-907, Reakreditacija broj UP 02-631/20-15/1 sertifikovan od strane Bureau Veritas-a, raspisuje:

K O N K U R S 

za upis nove generacije studenata u studijsku 2023/2024.godinu:

  1. Osnovni akademski studijski programi u trajanju od tri godine:

         Turizam

         Nautika

         Brodomašinstvo

         Lučki menadžment

         Pomorska elektrotehnika

Diploma:

Diploma koja se stiče po završetku osnovnih akademskih studija je diploma Bachelor (BSc/BA) – odgovarajućeg studijskog programa.

Fakultet pored uspostavljene saradnje sa turističko – hotelskom privredom, posjeduje savremenu opremu i pruža mogućnost obuke i obrazovanja u najsavremenijem Trening centru za pomorce u Crnoj Gori, opremljenim sa dva navigaciona mosta, kompletnim mašinskim simulatorom, GMDSS simulatorom, kao i simulatorom za visoki napon (High voltage).

 

STUDENTI IMAJU PRAVO DA APLICIRAJU ZA SMJEŠTAJ  U DOMU UČENIKA I STUDENATA U BARU!

 

Školarina:

Školarina po studentu za studijsku godinu iznosi 1.500,00€ (eura). Prilikom upisa kandidat uplaćuje 20% naznačenog iznosa, a preostali iznos u deset mjesečnih rata po 120,00€ (eura).

Pravo upisa:

Upis se vrši na konkurentskoj osnovi. Pravo upisa imaju kandidati koji su završili srednju školu.

Prijave za upis vršiće se od 19. 6. 2023. do 30. 6. 2023. a upis primljenih kandidata obaviće se u periodu od 3. 7. 2023. do 8. 7. 2023. god u vremenu od 9.00h do 15.00h u

prostorijama Fakulteta za pomorstvo i turizam Bar na adresi:

Šetalište “Kralja Nikole”, Potkovica D1 – Marina Bar.

 

Tel:  +382 (0) 30 550 054 i +382 (0) 63 464 022

E – mail: fptbar@gmail.com

pomorskifakultetbar@gmail.com

Web: www.pfbar.me

Potrebna dokumenta za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija:

– Prijava za upis u word formatu – možete preuzeti ovdje.

Original diplomu ili ovjerenu kopiju o položenom maturskom, odnosno stručnom ispitu.

Original svjedočanstva ili ovjerene kopije o završenom I, II, III i IV razredu srednjeg obrazovanja;

Biometrijsku ličnu kartu i kopiju izvoda iz matične knjige rođenih;

– Kopiju uvjerenja o državljanstvu (Samo za studente koji nisu državljani Crne Gore);

– 2 šv obrasca – (možete preuzeti ovdje.)

– 2 fotografije (format za pasoš)

UPLATNICE:

– ZA UPIS 300,00eura (primjer popunjene uplatnice možete preuzeti ovdje.)

– ZA INDEX 15,00 eura (primjer popunjene uplatnice možete preuzeti ovdje.)

– NAPOMENA: Uplatom cjelokupnog iznosa za godinu studija od 1500,00€ ostvaruje se popust od 10% i školarina iznosi 1350,00€.

 

PRIJAVU ZA UPIS I SKENIRANA POTREBNA DOKUMENTA MOŽETE POSLATI

I ELEKTRONSKIM PUTEM NA ADRESE STUDENTSKE SLUŽBE:

fptbar@gmail.com i pomorskifakultetbar@gmail.com

PROMOTIVNI FLAJER FAKULTETA MOŽETE PREUZETI U NASTAVKU