SISTEM KVALITETA QMS FAKULTETA ZA POMORSTVO I TURIZAM BAR

 

Fakultet za pomorstvo i turizam Bar je svoje studijske programe uskladio sa međunarodnim STCW standardima za obrazovanje pomoraca prema modelu kursa 7.01 i 7.02 kao i sa IMO konvencijom. Cjelokupan proces na Fakultetu je sertifikovan od strane Bureau Veritas-a. Odnosno, u skladu sa zakonskim odredbama Fakultet posjeduje sistem menadžmenta kvaliteta što je potvrđeno predstavljenim sertifikatom izdatim od strane Bureau Veritas a prema zahtjevima standarda MEST ISO 9001:2015.