SEMINARI, OBUKE, KONKURSI I MEĐUNARODNI POZIVI

 

Evropska komisija je objavila twinning pozive u okviru horizontalne oblasti Horizont Evropa – Širenje učešća i jačanje Evropskog istraživačkog prostora, koji su namijenjeni istraživačkim institucijama iz zemalja koje su po standardima investiranja u nauku i istraživanje ispod EU prosjeka.

Twinning poziv za cilj ima jačanje istraživačkih, administrativnih i menadžerskih kapaciteta istraživačkih institucija kroz saradnju sa barem dvije vodeće istraživačke institucije iz EU, u specifičnoj oblasti istraživanja.

Otvorena su dva twinning poziva sa sljedećim temama:

  • Tema A: Uobičajni twinning poziv sa bottom-up pristupom 

Twinning ima za cilj da poboljša umrežavanje između istraživačkih institucija u naučnom pogledu manje razvijenih zemalja (widening countries) i vodećih institucija iz EU, kroz povezivanje sa najmanje dvije istraživačke institucije iz dvije različite države članice EU ili pridružene zemlje. Ova šema doprinosi razvoju izvrsnosti u odabranom domenu istraživanja i inovacija, jačanju vidljivosti istraživačkih institucija i univerziteta i unapređenju vještina osoblja istih. Twinning aktivnosti uključuju: kratkoročne razmjene osoblja, ekspertske posjete i kratke obuke na licu mjesta ili virtuelne obuke, radionice, konferencije, kao i organizaciju ljetnjih škola.

  • Tema B: Poziv twinning zeleni dogovor (Green Deal)

Klimatske promjene su najveći izazov i Evropski zeleni dogovor smatra da je to prilika za izgradnju ekonomskog modela koji će stvoriti nove mogućnosti za istraživanje i inovacije koje se odnose na saobraćaj, industriju, energiju, ekološku efikasnost zgrada, zaštitu prirode i zdravlja, podstičući globalnu klimatsku akciju. Predlog prijave mora biti povezan sa jednom od akcija strategije Evropski zeleni dogovor, kao što su: klimatska istraživanja, zelene tehnologije, obnovljiva energija, održiva mobilnost, istraživanje biodiverziteta, kao i održivo korišćenje prirodnih resursa (zemlja, voda, vazduh).

Podnosioci predloga trebaju da izaberu jednu od tema twinning poziva (tema A ili tema B) na koju podnose svoje predloge i ne mogu se prijaviti za obje teme.

Twinning projekti mogu trajati do 3 godine. To znači da predlog treba da ima jasno zacrtanu naučnu strategiju za jačanje i stimulisanje naučne izvrsnosti i inovacionog kapaciteta u definisanom području istraživanja i inovacija.

Ukupan budžet za oba twinning poziva je 140 miliona eura.

Rok za podnošenje predloga za obje teme poziva je 28. septembar 2023. godine.

Više informacija o pozivima Twinning i uslovima prijavljivanja može se naći na: Unlocking Twinning: a funding programme elevating networking for scientific excellence (europa.eu)

Kontakt osoba:

Milena Milonjić

Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja

milena.milonjic@mntr.gov.me