NAUČNE KONFERENCIJE, SIMPOZIJUMI, OBUKE, KURSEVI I SEMINARI

 

14.11.2021.

Predstavnici Fakulteta za pomorstvo i turizam Bar prisustvovali su međunarodnoj naučna konferencija pod nazivom „Digitalizacija, komunikacija i nautički turizam“ održana je 11. i 12.11.2021. u Splitu u organizaciji Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment iz Splita uz suorganizaciju Univerziteta “Adriatik” Bar. Problematika koja je razmatrana na Konferenciji odnosila se na  digitalnu transformaciju koja izaziva velike promjene u visokom obrazovanju i istraživanju. Nad tim tekućim promjenama nadograđuje se osjećaj da će mješavina moćne nove informacijske i komunikacijske tehnologije, velikih podataka, profitabilnih digitalnih divova, novog odnosa građana s informacijama i znanjem i globalnog stanja okoliša rezultirati ili izrazito poželjnim ili nepovoljnim ishodima. Svrha ove Konferencije bila je istražiti ovu transformaciju iz perspektive postojećih i tekućih istraživanja u digitalnom obrazovanju, pomoći sektoru visokog obrazovanja da odredi smjer kretanja koji stvara pozitivne učinke na pristup visokom obrazovanju i poboljšano učenje studenata, kroz dugotrajne promjene. Konferencija je pokrila teme koje se odnose na online obrazovanje, otvoreno obrazovanje, miješano i hibridno učenje, podatke o učenju i njihovim učincima, digitalne vještine i cjeloživotno učenje. Visoko obrazovanje tada mora pripremiti učesnike za akcije potrebne za transformaciju. Uvijek će postojati različiti inputi o tome kako najbolje postići transformacione promjene. Zašto strategije digitalne transformacije ne uspijevaju? Uglavnom zato što fakulteti i univerziteti možda nemaju pravi kulturološki način razmišljanja za promjenu dok su trenutni operativni procesi dosljedno skloni ljudskim pogreškama. U tim je slučajevima potrebna šira poslovna strategija za usmjeravanje digitalne transformacije. Visoke škole će takođe morati transformisati svoju organizacionu kulturu, što bi se moglo pokazati najvećim izazovom s kojima će se suočiti. Ako se želi sprovesti bilo kakva održiva transformacija, tada se upravljanje i vodstvo moraju fokusirati na sprovođenje obrazovnih inovacija. Na Konferenciji je bio evidentan doprinos eminetnih stručnjaka za digitalno obrazovanje o njihovim iskustvima digitalne transformacije u visokom obrazovanju i srodnim sektorima i prikupljena su njihova mišljenja o najprikladnijim pravcima djelovanja za stvaranje održivog, pristupačnog, uključivog i kvalitetnog visokog obrazovanja za podršku cjeloživotnom učenju za sve.

30.09.2018.

Predstavnik Fakulteta za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta “Adritik” Bar, doc. dr Nikola Vukčević prisustvovao je regionalnom okruglom stolu o etici i integritetu u sistemu visokog obrazovanja zemalja zapadnog Balkana, koji je bio održan u Skoplju, Makedoniji, 27. septembra 2018. godine. Događaj je organizovan u okviru akcije “Jačanje integriteta i borba protiv korupcije u visokom obrazovanju” i finansiran od strane Evropske Unije i Savjeta Evrope u okviru Evropske unije i programskog okvira “Horizontalna integracija za zapadni Balkan i Tursku” kojeg sprovodi Savjet Evrope. Ovaj događaj je okupio predstavnike akademskih zajednica i ministarstava prosvjete iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije. Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija i Kosovo bili su domaćini i organizatori ovog događaja. Fotografije možete pogledati u prilogu.