KONTAKT FAKULTETA ZA POMORSTVO I TURIZAM BAR

UNIVERZITET “ADRIATIK” BAR

FAKULTET ZA POMORSTVO I TURIZAM BAR

 

Kontakt tel:

+382 (0)30 550 054

+382 (0)63 464 022

Adresa:

Šetalište Kralja Nikole

Potkovica D1

Marina Bar

85000 Bar

E-mail:

fptbar@gmail.com

pomorskifakultetbar@gmail.com

Web:

www.pfbar.me

Žiro – računi Fakulteta:

Prva banka: 535-133333-11

Lovćen banka: 565-156-07