Nautika

Brodomašinstvo

Lučki Menadžment

Turizam

Pomorska elektrotehnika

e-studije Moodle Platforma

$

Centar za obuku pomoraca Bar

$

Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat

UPIS NOVE GENERACIJE STUDENATA 2024/2025!

Fakultet za pomorstvo i turizam Bar, akademske studije Turizma, Nautike, Brodomašinstva i Lučkog menadžmenta u Crnoj Gori, Akreditacija broj 05 – 1/5 – 174, Licenca UP I broj 07 – 565, Licenca turizam UP I broj 1060203-607/21-907, Reakreditacija broj UP 02-631/20-15/1 sertifikovan od strane Bureau Veritas-a, raspisuje  K O N K U R S  za upis nove generacije studenata u studijsku 2024/2025.godinu na osnovne akademske studijske programe u trajanju od tri godine:  Turizam, Nautika, Brodomašinstvo, Lučki menadžment, Pomorska elektrotehnika!

KURS ZA TURISTIČKE VODIČE!

Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta “Adriatik” Bar na osnovu licence Ministarstva prosvjete Crne Gore broj UPI-605/23-1002/1 od 21. februara 2023. godine raspisuje K O N K U R S  za upis kandidata i kandidatkinja na kurs za dobijanje licence za TURISTIČKOG VODIČA/VODIČKINJU!

OBRAZOVANJE ODRASLIH - PREKVALIFIKACIJE!

Na osnovu Rješenja o izdavanju licence broj: UPI-605/22-1968/1 od 23. novembra 2022. godine, Univerzitet “Adriatik” Bar – Fakultet za pomorstvo i turizam Bar raspisuje K O N K U R S za upis nove generacije kandidata na  program obrazovanja za sticanje stručnih kvalifikacija – Nautički oficir/nautička oficirka na radnom nivou i Brodomašinski oficir/brodomašinska oficirka na radnom nivou.

Upis na Fakultet za pomorstvo i turizam Bar

Aktuelnosti

Najnovije vijesti na FPT Bar

Pročitajte sve aktuelnosti sa FPT Bar