Studentska praksa na mašinskom simulatoru za studente Fakulteta za pomorstvo i turizam Bar 17.05.2024.

Dana  17.05.2024 godine, u 13 časova, studenti Fakulteta za pomorstvo i turizam Bar, su u dijelu praktične nastave iz predmeta Brodski pogoni pristupili mašinskom simulatoru „Transas“. Kao predmet simulacije instaliran je softverski program firme „Transas“ ,tipa TechSim/ ERS5000, za jedan LCC(Veliki Tanker za Prevoz Sirove Nafte), pogonjen sa propulzionim motorom MAN B&W6S60MC, 2-taktni, sporohodni dizel motor. Svrha planirane obuke se sastojala u slijedećem:

  1. Objašnjenje sistema i uredjaja koji su ugradjeni na komandnom mostu navedenog tankera. Tokom ovog objašnjenja detaljno su studenti nautičkog odsjeka upoznati sa realnim izgledima i funkcionalnim mogućnostima većine bitnih uredjaja na komandnom mostu;
  2. Na prikazanoj detaljnoj i realnoj slici mašinske prostorije u 3D tehnici, studentima brodomašinskog odsjeka, kao i nautičkog odsjeka detaljno pokazano, objašnjeno i konfigurativno prikazani svi bitni uređaji u mašinskoj prostoriji, uključujući glavni pogonski motor, pomoćne dizel motore za pogon generatora, razne pumpe sa pogonskim elektromotorima, sistem komprimiranog vazduha sa spremnicima/bocama vazduha, parni kotao.
  3. Prikazivanje i objašnjavanje najčešćih grešaka na glavnom motoru koje se manifestuju na simulatoru glavnog motora.

Po drugoj navedenoj tački, na panelu dijagnostike glavnog motora, prikazan i analiziran indikatorski dijagram glavnog motora. Po trećoj tački prikazano reagovanje(alarmi) najčešćih kvarova/ grešaka na glavnom motoru(istrošenje klipnih prstenova, začepljenje cijevi rashladnika ispirnog vazduha, zaprljanost turbopuhala, itd.).

KURS ZA TURISTIČKE VODIČE

Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta "Adriatik" Bar na osnovu licence Ministarstva prosvjete Crne Gore broj UPI-605/23-1002/1 od 21. februara 2023. godine raspisuje   K O N K U R S za upis kandidata na kurs za dobijanje licence za TURISTIČKI...

04.05.2023. STUDENTSKA PRAKSA NA BRODU “MSC” ADEL

04.05.2023. STUDENTSKA PRAKSA NA BRODU "MSC" ADEL   Sticanje znanja studenata u izvođenju lučkih operacija ukrcaja i skrcaja tereta na brodu „MSC Adele“ , IMO broja 8512906, pozivnog znaka „H3HO“, MMSI broja 353867000, bruto tonaže 21633 GT i maksimalnog gaza...