KURS ZA TURISTIČKE VODIČE

Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta “Adriatik” Bar na osnovu licence Ministarstva prosvjete Crne Gore broj UPI-605/23-1002/1 od 21. februara 2023. godine raspisuje

 

K O N K U R S

za upis kandidata na kurs za dobijanje licence za

TURISTIČKI VODIČ/VODIČKINJA

 

 

POTREBNA DOKUMENTA ZA UPIS NA KURS:

  • Prijava koja se popunjava elektronski ili na licu mjesta u prostorijama Fakulteta;
  • Dokaz o završenoj odgovarajućoj školi (najmanje srednja škola IV stepena), original ili ovjerene kopije, a strani državljani prilažu i potvrdu o nostrifikaciji diplome;
  • Aktivno znanje stranog jezika za koji se traži licenca;
  • Lična karta ili pasoš;
  • 2 fotografije formata za pasoš;
  • Rješenje o privremenom boravku (za strance);
  • Sertifikat o poznavanju crnogorskog jezika (za strance).

 

CIJENA KURSA:

Cijena kursa iznosi 700,00€ (eura). Uplata se može izvršiti u tri rate na način: prva rata prilikom prijave u iznosu od 250,00€, druga rata u prvih 30 dana od početka nastave u iznosu od 250,00€ i  treća rata do završenih predavanja u iznosu od 200,00€.

 

Prije početka obuke organizuje se test o podobnosti bavljenja

poslom turističkog vodiča u prostorijama Fakulteta.

 

Obuka će se vršiti iz 17 predmeta prema Programu obrazovanja za osposobljavanje

za zanimanje turistički vodič/kinja Ministarstva prosvjete Crne Gore.

 

Prijave se primaju od 13. decembra 2023. godine do 15. januara 2024. godine, svakog radnog dana u prostorijama Fakulteta za pomorstvo i turizam Bar (Šetalište kralja Nikole, Potkovica D1, Marina Bar) od 09.00h do 15.00h, kao i na email adresu  Fakulteta (fptbar@gmail.com).

Upis primljenih kandidata će se obaviti 16. januara 2024. godine.

Predavanja će početi 22. januara 2024. godine.

Prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće se uzimati u obzir.

 

Više informacija na:

Tel: 030 550 054; 063 464 022

E – mail: fptbar@gmail.com

Web: www.pfbar.me

04.05.2023. STUDENTSKA PRAKSA NA BRODU “MSC” ADEL

04.05.2023. STUDENTSKA PRAKSA NA BRODU "MSC" ADEL   Sticanje znanja studenata u izvođenju lučkih operacija ukrcaja i skrcaja tereta na brodu „MSC Adele“ , IMO broja 8512906, pozivnog znaka „H3HO“, MMSI broja 353867000, bruto tonaže 21633 GT i maksimalnog gaza...