04.05.2023. Studentska praksa na brodu “MSC Adele”

Studentska praksa na brodu “MSC Adele” u Baru

Sticanje znanja studenata u izvođenju lučkih operacija ukrcaja i skrcaja tereta na brodu „MSC Adele“ , IMO broja 8512906, pozivnog znaka „H3HO“, MMSI broja 353867000, bruto tonaže 21633 GT i maksimalnog gaza 9.40 metara. Brod vije zastavu Paname i namijenjen je prevozu generalnog tereta u kontejnerima.
Kada su u pitanju teme koje obrađuje predmet „Manevrisanje brodom i PISM“ studenti su imali priliku da se upoznaju sa pozicionim i signalnim svijetlima broda, kao i dnevnim oznakama kojima brod označava neko svoje ograničenje (problem) u manevrisanju tokom plovidbe. Takođe, na krilima komandnog mosta broda studenti su imali su priliku da se upoznaju sa prenesenim komandama upravljanja pramčanim propelerom (bow thruster-om), kao i prenesenim pokazivačima otklona kormila i broja okretaja glavnog pogonskog stroja. Takođe, na komandnom mostu studenti su upoznati na zastavama Međunarodnog signalnog kodeksa a naročita pažnja je posvećena zastavama „slobodnog saobraćaja“, „prevoza opasnog tereta“ i „ukrcanog pilota“. Na prostoru krmenog veza, drugi oficir palube je demonstrirao način zatezanja i otpuštanja krmenih konopa, dežgranavanje vinčeva radi samostalnog rada bubnja za sakupljanje samostalnih konopa sa bitava. Sa morske strane glavne palube broda studenti su upoznati sa pripremom pilotske skale za ukrcaj pilota na brodu.
Po pitanju tema koje obrađuje predmet „Rukovanje brodom i teretom“, studeti su imali priliku da se upoznaju sa operacijama ukrcaja i iskrcaja kontejnera, opremom za obezbjeđivanje (ricanje) kontejnera, slaganje tereta u brodskom skladištu, postavljanje twistlock-era na kontejnerima od strane lučkih radnika prilikom njihovog ukrcaja. Naročita pažnja je posvećena rashladnim kontejnerima, njihovom priključivanju na brodski izvor napajanja nakon ukrcaja, „set point“ i nadziranje zadanih temperatura tokom plovidbe.

KURS ZA TURISTIČKE VODIČE

Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta "Adriatik" Bar na osnovu licence Ministarstva prosvjete Crne Gore broj UPI-605/23-1002/1 od 21. februara 2023. godine raspisuje   K O N K U R S za upis kandidata na kurs za dobijanje licence za TURISTIČKI...

04.05.2023. STUDENTSKA PRAKSA NA BRODU “MSC” ADEL

04.05.2023. STUDENTSKA PRAKSA NA BRODU "MSC" ADEL   Sticanje znanja studenata u izvođenju lučkih operacija ukrcaja i skrcaja tereta na brodu „MSC Adele“ , IMO broja 8512906, pozivnog znaka „H3HO“, MMSI broja 353867000, bruto tonaže 21633 GT i maksimalnog gaza...