OSNOVNI AKADEMSKI STUDIJSKI PROGRAM  TURIZAM

 

FAKULTET ZA POMORSTVO I TURIZAM BAR BOGATIJI JE ZA JOŠ JEDAN STUDIJSKI PROGRAM – TURIZAM SA MODULIMA: TURIZAM I HOTELIJERSTVO!

Čime je mladim ljudima iz Bara i cijele Crne Gore, omogućeno da na Univerzitetu “Adriatik” već od septembra pohađaju osnovne studije ovog sve atraktivnijeg programa. Upis na prvu godinu studija počinje ubrzo! Sve dodatne informacije mogu da se dobiju u studentskoj službi Fakulteta za pomorstvo i turizam Bar.
Predstavnici Fakulteta za pomorstvo i turizam Bar su istakli da je potreba za akreditacijom ovog studijskog programa prepoznata u činjenici da je savremeni turizam veoma dinamična aktivnost i jedan od važnijih faktora razvoja Bara, a istovremeno i glavni strateški oslonac ekonomskog razvoja Crne Gore. Oni su poručili da ce mladim judima tokom boravka na studijama biti omogućeno da steknu visokokvalitetna znanja,  vještine i kompetencije iz domena turističke i hotelijerske djelatnosti. Program je osmišljen i koncipiran po uzoru na vodeće svjetske fakultete iz ovih oblasti sa dva modula: Turizam i Hotelijerstvo.

Studenti sa Fakulteta za pomorstvo i turizam Bar biće osposobljeni da koristeći usvojena znanja, u savremenim okolnostima, upotrijebe menadžerske sposobnosti koje će usavršiti kroz teoriju i praksu i primijeniti ih u raznovrsnim segmentima turizma. Cilj je da se obrazovnim inovacijama i naprednim obrazovnim tehnikama, omogući uključivanje u inovativne tokove, sa akcentom na luksuznu turističku ponudu i luksuzno tržište. Time će biti omogućeno da turistička sezona na području Crne Gore traje znatno duže.

U studijskom programu Turizam, posebno je apostrofirana obaveznost praktične nastave: kontinuirana praksa u renomiranim turističkim i hotelijerskim objektima u Baru i okruženju.

Pravo upisa na osnovne akademske studije imaju kandidati koji su završili srednju školu. Inostrani studenti takođe imaju ista prava, predviđeno je upisnom politikom Fakulteta.
Zainteresovani kandidati sve informacije o upisu mogu dobiti u studentskoj službi Fakulteta.

Osnovni cilj akademskog studijskog programa “Turizam” je kreiranje savremenih poslovnih ljudi sa menadžerskim vještinama potrebnim za obavljanje djelatnosti u turizmu i njegovnim pratećim djelatnostima kao i za inovativni pristup u suočavanju sa izazovima globalizacije tako da se na taj način ne samo anticipira nego i aktivno učestvuje u procesu kojim se profiliše cijelo jedno područije u luksuznu turističku destinaciju koja je aktivna tokom cijele godine, odnosno procesa kojeg su jasno naznačile mediteranske zemlje u okruženju, pogotovo nakon vrlo izražene tendencije za evropskim integracijama, što je proces u koji je zakoračila i Crna Gora, opredjelivši se za turizam kao glavni privredni strateški pravac daljeg razvoja i budućnosti. Osnovni akademski studijski program “Turizam” Fakulteta za pomorstvo i turizam Bar se realizuje u trajanju od 3 godine odnosno 6 semestara kao što je prikazano u tabelama u nastavku.

STUDIJSKI PROGRAM: TURIZAM

MODUL: TURIZAM

I GODINA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA FPT BAR
Br. Predmet Semestar ECTS
1. Uvod u ekonomiju I 8
2. Sociopsihologija I 8
3. Turističko pravo I 8
4. Engleski jezik I I 3
5. Drugi strani jezik I I 3
Ukupno: 30
1. Osnovi menadžmenta II 7
2. Geografija II 7
3. Informatika II 7
4. Engleski jezik II II 3
5. Drugi strani jezik II II 3
6. Praktična nastava II 3
I i II semestar ukupno: 60

 

II GODINA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA FPT BAR
Br. Predmet Semestar ECTS
1. Marketing usluga III 7
2. Finansijski menadžment i računovodstvo III 7
3. Organizaciono ponašanje III 6
4. Engleski jezik III III 7
5. Drugi strani jezik III III 3
Ukupno: 30
1. Preduzetništvo IV 7
2. Poslovna etika i komunikacija IV 7
3. Turističke agencije IV 7
4. Engleski jezik IV IV 3
5. Drugi strani jezik IV 3
6. Praktična nastava IV 3
I i II semestar ukupno: 60

 

III GODINA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA FPT BAR
Br. Predmet Semestar ECTS
1. Nautički turizam V 7
2. Menadžment turističkih destinacija V 7
3. Sociologija turizma V 7
4. Engleski jezik V V 7
5. Drugi strani jezik V 2
Ukupno: 30
1. Kulturna ponuda u turizmu VI 7
2. Slobodno vrijeme i animacija VI 7
3. Zdravstveni turizam VI 7
4. Engleski jezik VI VI 3
5. Drugi strani jezik VI 3
6. Praktična nastava VI 3
I i II semestar ukupno: 60

STUDIJSKI PROGRAM: TURIZAM

MODUL: HOTELIJERSTVO

I GODINA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA FPT BAR
Br. Predmet Semestar ECTS
1. Uvod u ekonomiju I 8
2. Sociopsihologija I 8
3. Turističko pravo I 8
4. Engleski jezik I I 3
5. Drugi strani jezik I I 3
Ukupno: 30
1. Menadžment u hotelijerstvu II 7
2. Geografija II 7
3. Informacioni sistemi u hotelijerstvu II 7
4. Engleski jezik II II 3
5. Drugi strani jezik II II 3
6. Praktična nastava II 3
I i II semestar ukupno: 60

 

II GODINA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA FPT BAR
Br. Predmet Semestar ECTS
1. Marketing u hotelijerstvu III 7
2. Finansijski menadžment i računovodstvo III 7
3. Organizaciono ponašanje III 6
4. Engleski jezik III III 7
5. Drugi strani jezik III III 3
Ukupno: 30
1. Preduzetništvo IV 7
2. Poslovna etika i komunikacija IV 7
3. Turističke agencije IV 7
4. Engleski jezik IV IV 3
5. Drugi strani jezik IV 3
6. Praktična nastava IV 3
I i II semestar ukupno: 60

 

III GODINA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA FPT BAR
Br. Predmet Semestar ECTS
1. Ketering V 7
2. Zdrava prehrana V 7
3. Sociologija turizma V 7
4. Engleski jezik V V 7
5. Drugi strani jezik V 2
Ukupno: 30
1. Kulturna ponuda u turizmu VI 7
2. Slobodno vrijeme i animacija VI 7
3. Zdravstveni turizam VI 7
4. Engleski jezik VI VI 3
5. Drugi strani jezik VI 3
6. Praktična nastava Vi 3
I i II semestar ukupno: 60

 

PERCEPCIJA TRZIŠTA  TURIZMA U CRNOJ GORI – OPŠTINA BAR

Bar je politički, industrijski, saobraćajni, kulturni i sportski centar južnojadranskog primorja. Na području opštine živi, po popisu iz 2011. godine, 42.048 stanovnika u 14.211 domaćinstava (20.670 muškaraca i 21.378 žena), i to većinom u urbanim naseljima i njihovim periferijama – u gradu Baru, u Čanju, Sutomoru, Virpazaru, Dobroj Vodi, Bušatu (Utjeha) i Ostrosu. Sela su gotovo pusta, sa daljom tendencijom pada broja stanovnika.

Avio-saobraćaj se odvija preko najbližih aerodroma Tivat i Podgorica, dok uz Luku Bar, za pomorski služi i Marina Bar, kapaciteta 900 vezova u moru i 250 na kopnu. Redovnim

brodskim linijama Bar je povezan sa Barijem, željezničkom prugom sa glavnim gradovima Crne Gore i Srbije – Podgoricom i Beogradom, dok se drumski saobraćaj odvija preko Jadranske magistrale od Debelog Brijega do Ulcinja, zatim kroz tunel Sozina do Podgorice, uz mogućnost putovanja i uključivanjem na magistralni pravac Petrovac – Podgorica.

Bar je, naročito ljeti, bogat kulturno-zabavnim manifestacijama. Od kulturnih, najznačajniji je “Barski ljetopis” koji u julu i avgustu obuhvata likovne izložbe, koncerte, književne večeri, filmske projekcije i pozorišne predstave. Najvažnija pučka manifestacija je Maslinijada, smotra poljoprivrednih proizvoda ovog kraja, naročito maslina i maslinovog ulja, koja se održava krajem novembra ili početkom decembra u Starom Baru. Od ostalih brojnih manifestacija, ističu se “Internacionalni TV festival”, “Dani vina i ukljeve”, “Susreti pod Starom maslinom”.

U Baru djeluje pedesetak sportskih klubova i udruženja. Glavni sportski kompleks na otvorenom je “Madžarica” (SRC “Topolica”), sa lakoatletskim stadionom, fudbalskim igralištem i tribinom kapaciteta 1.200 mjesta. Kompleks otvorenih terena za male sportove čine teniski, odbojkaški i fudbalski tereni. Za dvoranske sportove koristi se mahom Sportska dvorana “Topolica”, kapaciteta 3.000 mjesta, ali i sale OŠ “Jugoslavija” i Srednje poljoprivredne škole. Na području barske opštine su studija tri radio stanice, a nijedan od štampanih medija više ne izlazi, nakon što su ugašene “Barske novine”, “bARS”, “Nove barske novine” i “Bar sport”. Na ovaj način postoje izvanredni kapaciteti i mogućnosti za razvoj sportskog turizma odnosno wellness turizma sa aspekta nautičkog turizma. Zbog razvoja specifičnih oblika turizma u svijetu i uticaja različitih ekonomskih, socijalnih, političkih i drugih faktora koji ih profilišu dolazi do sve izrazitije potražnje za ovim turističkim uslugama u oblasti sporta i nautičko – turističke djelatnosti.

Početkom 20. vijeka, tačnije 1909. godine izgrađen je prvi turistički objekat u Baru, hotel “Marina”, koji je služio za potrebe italijanske mornarice. Ovaj hotel imao je 60-ak različitih prostorija i bio je u funkciji do 1947. godine. Od tog perioda do danas, tridesetih godina izgrađeni su hoteli “Dekleva” i “Jugoslavija”. Dok je hotel “Jugoslavija” imao samo dvije sobe, hotel “Dekleva” je imao 20 soba sa pogledom na more, salu, restoran, veliku baštu i terasu. To je zapravo bio hotel – sanatorijum, čiji su gosti većinom bili iz Srbije. Početkom 50-ih godina, smještajni kapaciteti bili su hotel “Rumija” (pređašnja “Dekleva”), hotel “Sozina” (nekadašnja škola), kao i nekoliko kampova u Sutomoru i Žukotrlici koji su naročito privlačili mlađu populaciju – ferijalce iz Srbije. Barska rivijera danas raspolaže sa oko 4.000 smještajnih jedinica u hotelima, oko 2.000 ležaja u turističkim naseljima, oko 1.000 ležaja u odmaralištima i preko 25000 ležaja u privatnom smještaju . Danas Bar posjeduje više visokokvalitetnih hotela sa četiri i pet zvjezdica koji pružaju vrhunsku uslugu smještaja i pratećih djelatnosti. Analizom hoteliskih kapaciteta u Baru evidentna je rastuća potreba za visokobrazovnim kadrom iz oblasti turizma i hotelijerstva koji će garantovati visoki kvalitet usluga.

Iz navedenog evidentna je potreba za školovanjem visoko obrazovnih kadrova u oblasti turizma i hotelijerstva u Crnoj Gori kako bi se zadržala vodeća pozicija na međunarodnom turističkom tržištu kroz obezbjeđenje visoko kvalitetne turističke usluge. Rastom i razvojem turizma kao najvažnije strateške grane u Crnoj Gori dolazi do mogućnosti za stvaranje i otvaranje novih radnih mjesta koja zahtjevaju specifična znanja, vještine i kompetenije za rad u savremenom turizmu i hotelijerstvu kao uslužnim djelatnostima i kao profesijama budućnosti.