OBUKE ZA DOBIJANJE I OBNAVLJANJE OVLAŠĆENJA U POMORSTVU

NA FAKULTETU ZA POMORSTVO I TURIZAM BAR

NAZIV OBUKE ZA STICANJE OVLAŠĆENJA

 1. A1 Zapovjednik broda od 3000 BT ili većeg
 2. A 2 Zapovjednik broda od 3000 BT ili većeg i Prvog oficira palube na brodu od 3000 BT ili većem ( 7.01. )
 3. A 4 Zapovjednik broda do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi (STCW Reg. II/3) i Oficira plovidbene straže na brodu do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi (STCW Reg. II/3)
 4. A 5 Kormilar (STCW Reg. II/5)
 5. A 6 Član plovidbene straže (STCW Reg. II/4)
 6. A7 Zapovjednik broda do 100 BT u maloj obalnoj plovidbi
 7. A 8 Zapovjednika broda do 200 BT u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Crne Gore
 8. A 9 Voditelj jahte do 500 BT
 9. A 10 Voditelj jahte do 200 BT
 10. A 11 Voditelj jahte do 100 BT
 11. A 12 Mornar motorista
 12. A 13 Korišćenje radarskog uređaja
 13. A 14 Opažanje i ucrtavanje radarskim uređajem i korišćenje ARPA uređaja na radnom nivou
 14. A 15 Opažanje i ucrtavanje radarskim uređajem i korišćenje ARPA uređaja na upravljačkom nivou
 15. A 16 Zaštita mora i životne sredine
 16. A 17 Upravljanje resursima na mostu
 17. A 18 Upravljanje resursima u brodskom mašinskom kompleksu
 18. A 19 Rukovođenje i timski rad na brodu
 19. A 20 Korišćenje ECDIS sistema za prikaz elektronskih karata
 20. A 21 Upravitelj mašine na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 3000 KW ili jačem
 21. A 22 Upravitelj mašine na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 3000 KW ili jačem i Drugog oficira mašine sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 3000 KW ili jačim ( 7.02. )
 22. A 27 Oficira za elektrotehniku (STCW Reg. III/6)
 23. A 29 Sigurnosne mjere, tehniku i održavanje visokonaponskih sistema na brodovima sa visokim naponom iznad 1000 V
 24. A 29a Obilježje dizajna visokonaponskih instalacija (Upravitelji mašine i Drugi oficiri mašine- upravljački nivo)
 25. A 30 GMDSS radio-operatora sa opštim ovlašćenjem (STCW Reg. IV/2)
 26. A 31 GMDSS radio-operatora sa ograničenim ovlašćenjem (STCW IV/2)
 27. A 32 VHF DSC radio-operatora (CEPT 31-04E)
 28. A 33 Osnovna sigurnost na brodu (STCW Reg. VI/1)
 29. A 35 Postupci u slučaju opasnosti za bezbjednost i podizanje svijesti o bezbjednosti na brodu (STCW Reg. VI/6-1)
 30. A 37 Rad na tankerima za prevoz nafte i hemikalija (STCW Reg. V/1-1-1)
 31. A 39 Naprednoj osposobljenosti za rad na tankerima za prevoz hemikalija (STCW Reg. V/1-1-3)
 32. A 41 Naprednoj osposobljenosti za rad na tankerima za prevoz nafte (STCW Reg. V/1-1-2)
 33. A 47 Oficir odgovoran za bezbjednost broda (STCW Reg. VI/5)
 34. A 48 Za pomorce kojima su dodijeljene bezbjednosne dužnosti (STCWReg. VI/6-2)
 35. A 49 Oficir odgovoran za bezbjednost u kompaniji
 36. A 51 Bezbjednosna obuka za zapošljenja lica u luci i obnova ovlašćenja
 37. A 52 Bezbjednosna obuka za lica zapošljena u luci kojima su dodijeljene bezbjednosne dužnosti i obnova ovlašćenja
 38. A52a Osnovna osposobljenost za rad na brodovima koji koriste tečni gas i goriva sa niskom tačkom zapaljivosti STCW Reg V/3
 39. A52b Naprednoj osposobljenost za rad na brodovima koji koriste tečni gas i goriva sa niskom tačkom zapaljivosti STCW Reg V/3-2
 40. A52c Osnovna osposobljenost za rad na brodovima koji plove u polarnim vodama
 41. A52b Napredna osposobljenost za rad na brodovima koji plove u polarnim vodama

 

NAZIV OBUKE ZA OBNAVLJANJE OVLAŠĆENJA

 1. A 55 Zapovjednik broda do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi i Oficir plovidbene straže na brodu do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi
 2. A 56 Kormilar
 3. A 57 Član plovidbene straže
 4. A 58 Mornar motorista
 5. A 59 Zapovjednik broda do 100 BT u maloj obalnoj plovidbi
 6. A 60 Zapovjednika broda do 200 BT i 1000 BT i Oficira plovidbene straže na brodu do 1000 BT u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Crne Gore
 7. A 61 Voditelj jahte do 500 BT
 8. A 62 Voditelj jahte do 100 BT i Voditelj jahte do 200 BT
 9. A67 Upravitelj mašine na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage do 750 KW i oficir plovidbene straže na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage do 750 KW i upravitelja mašine  na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske  snage do 1000 KW i oficira plovidbene straže na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage do 1000 (u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Crne Gore)
 10. A70 GMDSS radio-operatora sa opštim ovlašćenjem
 11. A71GMDSS radio-operatora sa ograničenim ovlašćenjem
 12. A72 Osnovna sigurnost na brodu
 13. A74 Postupci u slučaju opasnosti za bezbjednost i podizanje svijesti o bezbjednosti na brodu
 14. A77 Rad na tankerima za prevoz nafte i hemikalija
 15. A78Napredna osposobljenost za rad na tankerima za prevoz nafte
 16. A79 Napredna osposobljenost za rad na tankerima za prevoz hemikalija
 17. A85 Oficir odgovoran za bezbjednost broda
 18. A86 Za pomorce kojima su dodijeljene bezbjednosne dužnosti
 19. A87 Oficir odgovorno za bezbjednost u luci i oficir odgovaran za bezbjednost u kompaniji

 

NAZIV POSEBNE OBUKE

 1. A89 Instruktor praktične nastave.
 2. A88 Član komisije i ispitivač.

 

POSEBNE PRIPREME  ZA ISPIT

 1. Voditelj čamca.
 2. Prvog oficira palube na brodu od 3000 Bt ili većem (STCW Reg. II/2).
 3. Oficira plovidbene straže na brodu od 500 BT ili većem (STCW Reg. II/1).
 4. Drugog oficira mašine na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 3000 kW ili jačim (STCW Reg. III/2).
 5. Oficir plovidbene straže u mašinskom odjeljenju na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage od 750 kW ili jačim (STCW Reg. III/1).

SPISAK NAVEDENIH OBUKA U WORD FORMATU MOŽETE PREUZETI OVDJE.