E-PRIJAVA KANDIDATA CENTRA ZA OBUKU POMORACA

FAKULTETA ZA POMORSTVO I TURIZAM BAR

U ovom dijelu možete izvršiti elektronsku prijavu svih zainteresovanih kandidata koji žele da pogađaju neku od obuka u Centru za obuku pomoraca Fakulteta za pomorstvo i turizam Bar.

Prijava za obuke CentrA za obuku pomoraca FPT Bar