LOKACIJA FAKULTETA ZA POMORSTVO I TURIZAM BAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERZITET “ADRIATIK” BAR

FAKULTET ZA POMORSTVO I TURIZAM BAR

KONTAKT TEL:

+382 (0)30 550 054

+382 (0)63 464 022

ADRESA:

Šetalište Kralja Nikole Potkovica D1, Marina Bar

Žiro račun:

535-133333-11 (Prva banka)
 

E-mail:

fptbar@gmail.com

pomorskifakultetbar@gmail.com

WEB:

www.pfbar.me

KOORDINATOR ZA OBUKE:

Mr Ivana Škerović

Kontakt tel:

MOB1: +382 069 423 444

MOB2: +382 063 464 020

E-mail:pfbobuke@gmail.com; ivanaskerovic@gmail.com

REFERENT U TRENING CENTRU:

Mr Marija Kravić Marsenić

TEL: +382 (0) 30 550 054

MOB: +382 (0)63 464 022

E-mail: fptbar@gmail.com; pomorskifakultetbar@gmail.com