CENTAR ZA OBUKU POMORACA

FAKULTETA ZA POMORSTVO I TURIZAM BAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTAR ZA OBUKU POMORACA

FAKULTETA ZA POMORSTVO I TURIZAM BAR

Koordinator za obuke: mr Ivana Škerović

Kontakt tel:

MOB1: +382 69 423 444

MOB2: +382 63 464 020

E-mail:pfbobuke@gmail.com; ivanaskerovic@gmail.com

Adresa:

Šetalište Kralja Nikole Potkovica D1, Marina Bar

Žiro – račun COP FPT Bar:

535-133355-42 (Prva banka Crne Gore)

E-mail:

fptbar@gmail.com

pomorskifakultetbar@gmail.com

Web:

www.pfbar.me