Praktična nastava na nautičkom simulatoru za studente Fakulteta za pomorstvo i turizam Bar 16.05.2024.

Dana 16.05.2024. godine, na navigacionom simulatoru „TRANSAS“, Fakulteta za pomorstvo i turizam, studenti su u dijelu praktične nastave iz predmeta Manevrisanje brodom i PISM, vježbali postupke reagovanja i primjene Međunarodnih pravila o izbjegavanju sudara na moru u dnevnim i noćnim uslovima plovidbe.

Vježbama je bila obuhvaćena identifikacija brodova u noćnim uslovima i to:

–           Broda sa ograničenim gazom;

–           Broda sa ograničenom mogućnošću manevrisanja;

–           Broda koji ne može da manevriše;

–           Tegljača koji vuče tegalj dužine preko 200 metara dužine;

–           Broda na motorni pogon preko 50 metara dužine, ….itd.

Postavljanjem predmetnih brodova u različitih scenarijima na moru preko „TRANSAS“ simulatora studenti su uvježbavali:

–           Pravila preticanja drugog broda;

–           Manevar brodova u protivkursu;

–           Manevar brodova sa ukrštenim kursevima;

–           Postupak broda sa pravom puta;

–           Postupak broda koji daje prvenstvo drugom brodu;

–           Međusobne obaveze brodova sa različitim stepenom prvenstva prolaza u pomorskom saobraćaju

Realizacija vježbe je podrazumijevala i predhodno stečeno znanje iz upotrebe brodskog radara, ECDIS sistema, pokazivača otklova kormila, ručnog i automatskog kormilarenja itd.

 

KURS ZA TURISTIČKE VODIČE

Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta "Adriatik" Bar na osnovu licence Ministarstva prosvjete Crne Gore broj UPI-605/23-1002/1 od 21. februara 2023. godine raspisuje   K O N K U R S za upis kandidata na kurs za dobijanje licence za TURISTIČKI...

04.05.2023. STUDENTSKA PRAKSA NA BRODU “MSC” ADEL

04.05.2023. STUDENTSKA PRAKSA NA BRODU "MSC" ADEL   Sticanje znanja studenata u izvođenju lučkih operacija ukrcaja i skrcaja tereta na brodu „MSC Adele“ , IMO broja 8512906, pozivnog znaka „H3HO“, MMSI broja 353867000, bruto tonaže 21633 GT i maksimalnog gaza...