Posjeta studenata Fakulteta za pomorstvo i turizam Bar predstavništvu vodećeg svjetskog brodara MSC u Crnoj Gori 22.03.2024. godine

Dana, 22.03.2024.godine u vremenu od 11.00h do 13.00h grupa studenata II i III godine Fakulteta za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta “Adriatik” Bar u sklopu predmeta Pretovar i skladištenje robe, u pratnji prof. dr Vukčević Nikole, posjetili su MSC Montenegro u okviru praktične nastave. Na samom početku studente je dočekao i pozdravio direktor agencije MSC Montenegro mr Dalibor Pelević zajedno sa svim svojim zaposlenim. Tokom prezentacije studenti su imali priliku da se upoznaju sa istorijatom i poslovanjem najvećeg svetskog brodara MSC i kompletne grupacije. Pored toga studenti su upoznati sa radom MSC agencije u Crnoj Gori, gdje su nakon početne prezentacije direktora mr Dalibora Pelevića, ostali rukovodioci sektora prezentirali studentima svoje svakodnevne aktivnosti i značaj agencije za protok tereta preko Luke Bar. Tokom praktične nastave studentima je objašnjen kompletan proces, od dobijanja naloga za kontejnerski prevoz robe preko utovara u luci do istovara u magacinima naručilaca prevoza. Akcenat je stavljen na komercijalne aktivnosti kao jedne od pokretača cjelokupnih poslovnih aktivnosti svake firme, pa tako i logističke firme. Na kraju prezentacije studenti su bili inspirisani da postavljaju pitanja i dobiju odgovor iz prakse vezano za teorijska znanja koja stiču na Fakultetu za pomorstvo i turizam u Baru. Ovom posjetom studenti su bili u prilici da se upoznaju sa sektorima:  za odnose sa klijentima, operacija, logistike, komercijale, intermodula, finansija i administracije predstavnistva najvećeg svetskog brodara MSC.

KURS ZA TURISTIČKE VODIČE

Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta "Adriatik" Bar na osnovu licence Ministarstva prosvjete Crne Gore broj UPI-605/23-1002/1 od 21. februara 2023. godine raspisuje   K O N K U R S za upis kandidata na kurs za dobijanje licence za TURISTIČKI...

04.05.2023. STUDENTSKA PRAKSA NA BRODU “MSC” ADEL

04.05.2023. STUDENTSKA PRAKSA NA BRODU "MSC" ADEL   Sticanje znanja studenata u izvođenju lučkih operacija ukrcaja i skrcaja tereta na brodu „MSC Adele“ , IMO broja 8512906, pozivnog znaka „H3HO“, MMSI broja 353867000, bruto tonaže 21633 GT i maksimalnog gaza...