Obavještenje za polaznike kursa za dobijanje licence Turističkog vodiča

KURS ZA TURISTIČKE VODIČE

Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta "Adriatik" Bar na osnovu licence Ministarstva prosvjete Crne Gore broj UPI-605/23-1002/1 od 21. februara 2023. godine raspisuje   K O N K U R S za upis kandidata na kurs za dobijanje licence za TURISTIČKI...

Komemoracija povodom smrti prof.dr  Borislav Ivošević

Komemoracija povodom smrti prof.dr  Borislav Ivošević

28.09.2023. KOMEMORATIVNI GOVOR rektora  Univerziteta „Adriatik“ prof. dr Steva Nikića povodom smrti prof.dr  Bora Ivoševića održanog u Amfiteatru Univerziteta „ Adriatik“ Bar “Sa tugom i pijetetom obraćam se ožalošćenoj porodici, kolegama i prijateljima profesora...

04.05.2023. Studentska praksa na brodu “MSC Adele”

04.05.2023. Studentska praksa na brodu “MSC Adele”

Studentska praksa na brodu "MSC Adele" u Baru Sticanje znanja studenata u izvođenju lučkih operacija ukrcaja i skrcaja tereta na brodu „MSC Adele“ , IMO broja 8512906, pozivnog znaka „H3HO“, MMSI broja 353867000, bruto tonaže 21633 GT i maksimalnog gaza 9.40 metara....

04.05.2023. STUDENTSKA PRAKSA NA BRODU “MSC” ADEL

04.05.2023. STUDENTSKA PRAKSA NA BRODU “MSC” ADEL

04.05.2023. STUDENTSKA PRAKSA NA BRODU "MSC" ADEL   Sticanje znanja studenata u izvođenju lučkih operacija ukrcaja i skrcaja tereta na brodu „MSC Adele“ , IMO broja 8512906, pozivnog znaka „H3HO“, MMSI broja 353867000, bruto tonaže 21633 GT i maksimalnog gaza...

22.04.2023. Vježba gašenja požara i spašavanja ljudskih života

Dana 22.04.2023. godine u 11.00 časova, Fakultet za pomorstvo i turizam Bar je, u saradnji sa Fakultetom za mediteranske poslovne studije Tivat i Službom zaštite i spašavanja Opštine Tivat, realizovao vježbu gašenja požara i spašavanja ljudskih života iz plamenom zahvaćenih brodskih prostorija i teretnih skladišta, kontejnera. Vježba je održana na “Poligonu-Jaz”, Centra za obuku pomoraca (COP), Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat. Navedeno uvježbavanje imalo je veliki značaj kako za realizaciju nastavnih programa studenata, tako i za realizaciju obuke pomoraca prepoznate u Pravilniku Ministarstva kao program obuke A33.
Studenti su izvodili vježbu na čelu sa iskusnim instruktorom Aleksandrom Drakulovićem koji je i dugogodišnji predavač u COP Tivat i Tinom Maslovarom, pripadnikom službe zaštite i spašavanja Opštine Tivat. Studentima je u izvođenju vježbe pomagalo i DVD “Krtoli”, vatrogasno drustvo koje iza sebe ima veliko iskustvo i na desetine ugašenih požara na plovnim objektima. Vježba je sprovedena, kao dio redovnih aktivnosti Centra za obuku pomoraca i Fakulteta. U konkretnoj realizaciji vježbe učestvovali su: Načelnik službe mr Milorad Giljača i Komandir DVD Krtoli, gospodin Milan Vukušić.
Studenti su na samom početku, prije izvođenja vježbe, teorijski upoznati sa osnovnim principima procjene situacije u zapaljenom području i načinom planiranja adekvatnog reagovanja. Ono o čemu su mnogo puta slušali kroz nastavne programe fakulteta i sadržaje teorijske obuke pomoraca A33 – Osnovna sigurnost na brodu, sada su mogli i praktično primijeniti na vježbi.
Postupak uvježbavanja studenata je nastavljen oblačenjem i opremanjem protivpožarnom opremom, pri čemu je posebna pažnja posvećena disajnim aparatima i kontroli količine kiseonika u bocama. Upotrebom protivpožarnih crijeva vršeno je hlađenje spoljnih površina zapaljenog kontejnera, nakon čega se pristupilo ulazku u zatvoreni prostor pod požarom i gašenje požara protivpožarnim aparatima.
U drugom dijelu vježbe, nakon uspješno ugašenog požara, studenti su vršili pretragu zatvorenog prostora i evakuaciju ljudi koji su se u trenutku izbijanja požara našli u tom zatvorenom prostora.