02.03.2023. Studentska praksa na brodu “”DA CAI YUN” 

Studentska praksa na brodu “”DA CAI YUN” 

Dana 02.03.2023. godine obavljena je praktična nastava na brodu „DA CAI YUN“ , IMO broja 9451367, pozivnog znaka „VRKK6“, MMSI broja 477638800, bruto tonaže 20.454 GT i maksimalnog gaza 10.10 metara. Brod vije zastavu Hong Konga a u luku Bar je uplovio radi ukrcaja bakarne rude koja je namijenjena iskrcaju u luci Manila na Filipinima. Kada su u pitanju teme koje obrađuje predmet „Manevrisanje brodom i PISM“ studenti su imali priliku da se upoznaju sa standardnim načinom vezivanja broda u luci upotrebom pramčanih, krmenih i spring konopa, manevarskim uređajima na pramcu i krmi broda, sidrenim vitlima, kao i čamcem za spašavanje sa slobodnim padom „free fall lifeboat“ . Na komandnom mostu broda studeti su se upoznali sa sistemom za kormilarenje, kao i žiro i magnetnim kompasom odakle kormilar prati i održava kurs broda tokom plovidbe ili manevrisanja u luci, uskom kanalu i na rijeci. Po pitanju tema koje obrađuje predmet „Rukovanje brodom i teretom“, studeti su imali priliku da posmatraju ukrcaj broda obalnim dizalicama, čitaju gazove broda na pramcu i krmi i na osnovu istih vrše proračun trima broda. Obzirom da je brod „DA CAI YUN“ namijenjen ukrcaju rasutog tereta studenti su mogli da vide kako izgledaju štive (brodska skladišta) kod brodova za rasuti teret. Posebna pažnja je posvećena ventilacionim ispustima balasnih tankova kroz koje u toku ukrcaja balasnih voda izlazi vazduh i time smanjuje pritisak u tankovima a u slučaju prepumpavanja balasnog tanka i same balasne vode kako nebi došlo do pucanja tanka od naprezanja. Tokom izvođenja praktične nastave imali smo i podršku prvog i drugog oficira palube broda „DA CAI YUN“ koji su nam dodatno pojasnili neke specifičnosti operativnih procedura na brodu.

 

 

 

 

KURS ZA TURISTIČKE VODIČE

Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta "Adriatik" Bar na osnovu licence Ministarstva prosvjete Crne Gore broj UPI-605/23-1002/1 od 21. februara 2023. godine raspisuje   K O N K U R S za upis kandidata na kurs za dobijanje licence za TURISTIČKI...