31.03.2023. Studentska posjeta brodu mornarice Vojske Crne Gore

31.03.2023. Studentska posjeta brodu mornarice Vojske Crne Gore

Dana 31. 03. 2023. godine u vremenu od 11.30 do 13.30 časova grupa studenata II godine Fakulteta za pomorstvo i turizam Bar u IV semestru iz predmeta Stabilnost broda u sklopu planirane vežbe posetili su u Luci Bar brodove Mornarice Vojske Crne Gore. U toku prezentacije studenti su upoznati sa brodovima pomoćnim brodovima PO 92, PN 27 i raketnom fregatom RF 33, sa akcentom na elementima strukture broda:
– brodska skladišta,
– brodski tankovi,
– balastni tankove,
– struktura broda (kobilica i rebra), i
– vodonepropusne pregrade.
Prelaskom ovih sadržaja pokazivanjem elemenata u stvarnosti na trupu broda, osvežena su znanja studenata iz konstrukcije broda, teme o čvrstoći broda, plivanju broda i stekao se pregled važnih elementa za shvatanje proračuna ključnih tačaka za stabilitet broda. Pomoćni brodovi su kombinovani brodovi namenjeni za snabdevanje brodova ofanzivnih snaga mornarice na moru i obali i iz tih raloga je PO 91 građen i opremljen kao brod za; prevoz kamiona i automobila, čvrstog tereta u štivi, kontejnera na palubi, naftnih derivata i pitke vode. PN 27 je pomoćni naftonosac građen je namenjen za prevoz; naftnih derivata u tankovima tereta u trupu, slatke vode, kontejnera na palubi i čvrstog tereta u štivi. Oba broda u strukturi tankova imaju i balasne tankove za balansiranje broda. Takođe, prilikom obilaska brodskih prostora na raketnoj fregati RF33 studenti su upoznati sa pogonskim uređajima broda (glavnim dizel motorima i gasnom turbinom), pomoćnim motorima i genaratorima (proizvodnja i razvod struje), kompresorima i separatorima, kao i raznim vrstama pumpi i cevovoda. Poseban akacenat je stavljen na pumpe opšte namjene i protivpožarne pumpe, kao i borbenu otpornost broda, i postupke prilikom prodora vode u brod. Zanimljivo predavanje pomorskog oficira zaokupilo je pažnju studenata i držalo njihovu budnost tokom cele vežbe. Studenti su iskazali ogromno interesovanje za predstavljene brodove, i želju da ponovo posete brodove Mornarice VCG.

KURS ZA TURISTIČKE VODIČE

Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta "Adriatik" Bar na osnovu licence Ministarstva prosvjete Crne Gore broj UPI-605/23-1002/1 od 21. februara 2023. godine raspisuje   K O N K U R S za upis kandidata na kurs za dobijanje licence za TURISTIČKI...