LICENCA I AKREDITACIJA PFB

 

LICENCA ZA OBAVLJANJE NAUČNO - ISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI PFB

 

  

 

LICENCA ZA RAD POMORSKOG FAKULTETA BAR

  

 

AKREDITACIJA POMORSKOG FAKULTETA BAR


 

 

SERTIFIKAT O KVALITETU BUREAU VERITAS-a

POMORSKOG FAKULTETA BAR možete preuzeti ispod:

 

 

 

 

ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE OBUKA

POMORSKOG FAKULTETA BAR

 

19.02.2018.

NOVI SERTIFIKAT BUREAU VERITAS-a ZA VRŠENJE SLEDEĆE OBUKE: ENGINE-ROOM SIMULATOR PO STANDARDIMA STCW A-III/1, A-VIII/2 I B-VIII/2 MODELU KURSA 2.07 ZA OBUKU POMORACA POMORSKOG FAKULTETA BAR MOŽETE PREUZETI OVDJE.

 

05.01.2018.

NOVE SERTIFIKATE BUREAU VERITAS-a ZA VRŠENJE SLEDEĆIH OBUKA: A5-A56-A6-A57-A17-A18-A27-A13-A15-A20-A30-A70-A31-A71-A47-A85-A48-A86-A14-A33s U CENTRU ZA OBUKU POMORACA POMORSKOG FAKULTETA BAR MOŽETE PREUZETI OVDJE.

 

 

05.01.2018. - SERTIFIKATI BUREAU VERITAS-a ZA VRŠENJE SLEDEĆIH OBUKA:

 

SERTIFIKAT BUREAU VERITAS-a

ZA OBAVLJANJE TRENINGA KURSA

A5, A56, A6, A57, A17, A18

SERTIFIKAT BUREAU VERITAS-a

ZA OBAVLJANJE TRENINGA KURSA

A27, A13, A14,A20

SERTIFIKAT BUREAU VERITAS-a

ZA OBAVLJANJE TRENINGA KURSA

A30, A70,A31, A71

     
 

SERTIFIKAT BUREAU VERITAS-a

ZA OBAVLJANJE TRENINGA KURSA

A47, A85

SERTIFIKAT BUREAU VERITAS-a

ZA OBAVLJANJE TRENINGA KURSA

A48, A86, A14, A33

 
     

 

 

 

SERTIFIKAT O KVALITETU BUREAU VERITAS-a POMORSKOG FAKULTETA BAR možete preuzeti ovdje.

 

             

 

SERTIFIKAT BUREAU VERITAS-a

ZA OBAVLJANJE TRENINGA KURSA

A89a, A29, A29a, A27 dio 7a

možete preuzeti ovdje.

 

ODOBRENJE ZA SPROVOĐENJE

PROGRAMA OBUKA IZ

PRILOGA A DIO A27-7a

možete preuzeti ovdje.

ODOBRENJE ZA SPROVOĐENJE

PROGRAMA OBUKA IZ

PRILOGA A DIO A27

možete preuzeti ovdje.

     

ODOBRENJE ZA SPROVOĐENJE

PROGRAMAOBUKE IZ PRILOGA A

DIO A1, A2, A16, A21 I A22

možete preuzeti ovdje.

   
     

 

 

Pomorski fakultet Bar ima strategiju kontrole i obezbjeđivanja kvaliteta sertifikovanu od strane Bureau Veritas - a.

 

Fakultet samostalno preko nadležnih tijela i organa, u skladu sa Strategijom obezbjeđenja kvaliteta, sprovodi postupak samovrednovanja, odnosno samoevaluaciju kvaliteta svojih studijskih programa i uslova rada i Izvještaj dostavlja Upravnom odboru Fakulteta i Naučno – nastavnom Vijeću.
 

Samovrednovanje se sprovodi kontinuirano (godišnje i periodično u intervalima koje utvrdi Vijeće), putem anketa o kontroli uspješnosti i redovnosti nastave, analize rezultata postignutih na ispitima i drugim oblicima provjere postignuća učenja i na druge načine.
 

Metode samovrednovanja utvrđuju se u zavisnosti od studijskih programa, nastavne opreme, kvalifikacija akademskog osoblja, načina izvođenja nastave, procenta prolaznosti na ispitima, procenta diplomiranih studenata, i drugih neophodnih pokazatelja uspješnosti rada Fakulteta odnosno studijskih programa Fakulteta.

Sve validne informacije o obezbjeđenju kvaliteta rada ustanove objavljuju se na oglasnoj tabli i na web sajtu Fakulteta.
 

Ustanova ima izgrađen sistem za obezbjeđenje kvaliteta sertifikovan od strane Lloyd's Registra.
 

Statutom su postavljene osnove kontrole kvaliteta ustanove. Strategijom obezbjeđenja kvaliteta bliže se razrađuju standardi, postupci, tijela i organi zaduženi za obezbjeđenje kvaliteta. Radni tim za samoevaluaciju ima adekvatnu organizacionu strukturu i u njegov sastav obavezno ulaze: predstavnici akademskog osoblja (nastavni i saradnički kadar); predstavnici administacije i predstavnici studenata. U radni tim angažovan je i spoljni ekspert.
 

Odlukom o formiranju Radnog tima definisani su poslovi i zadaci u sprovođenju postupka samovrednovanja radi reakreditacije Fakulteta. U daljem radu Radni tim ima zadatak da učestvuje u izradi regulative za sistem obezbjeđenja i unapređenja kvaliteta. U procesu obezbjeđenja/unapređenja kvaliteta, osim Radnog tima učestvuju i sljedeći organi Fakulteta: Dekan, Naučno-nastavno vijeće, Upravni odbor.