LICENCA I AKREDITACIJA PFB

 

LICENCA ZA OBAVLJANJE NAUČNO - ISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI PFB

 

  

 

LICENCA ZA RAD POMORSKOG FAKULTETA BAR

  

 

AKREDITACIJA POMORSKOG FAKULTETA BAR