UPRAVA PFB

 

 

DEKAN Pomorskog fakulteta Bar
Prof. dr Stevo Nikić

PRODEKAN ZA NASTAVU I FINANSIJE Pomorskog fakulteta Bar
Doc. dr Marko Nikić

RUKOVODILAC STUDIJSKOG PROGRAMA NAUTIKA Pomorskog fakulteta Bar
Doc. dr Vojo Bojović

RUKOVODILAC STUDIJSKOG PROGRAMA BRODOMAŠINSTVO Pomorskog fakulteta Bar


RUKOVODILAC STUDIJSKOG PROGRAMA LUČKI MENADŽMENT Pomorskog fakulteta Bar
Doc. dr Deda Đelović