UPRAVA PFB

 

 

DEKAN Pomorskog fakulteta Bar
Prof. dr Stevo Nikić

PRODEKAN ZA NASTAVU I FINANSIJE Pomorskog fakulteta Bar
Doc. dr Marko Nikić

RUKOVODILAC STUDIJSKOG PROGRAMA NAUTIKA Pomorskog fakulteta Bar
Prof. dr Vojo Bojović

RUKOVODILAC STUDIJSKOG PROGRAMA BRODOMAŠINSTVO Pomorskog fakulteta Bar
Doc. dr Marinko Aleksić

RUKOVODILAC STUDIJSKOG PROGRAMA LUČKI MENADŽMENT Pomorskog fakulteta Bar
Prof. dr Deda Đelović