NAČIN PLAĆANJA ŠKOLARINE

 


 

Školarina po studentu za prvu godinu osnovnih akademskih studija iznosi 1500 eura, s tim da se pri upisu uplaćuje 300,00 eura a preostala sredstva u 10 mjesečnih rata po 120 eura. Nosioci “Luče” su oslobođeni plaćanja školarine. Studenti prilikom upisa dobijaju pristupne podatke za ulaz na e-platformu PFB na kojoj se nalaze svi nastavni materijali u elektronskoj formi.

 

 

UPLATE MOŽETE IZVRŠITI NA:

 

 

PRVA BANKA CRNE GORE

Broj žiro - računa: 535 – 13333311

Adresa:

Maršala Tita 42

Bar

Crna Gora

Telefon: +382(0) 30 303 780+382(0) 30 303 781