NOVOSTI, OBAVJEŠTENJA I AKTUELNOSTI NA FPT BAR

 

02.03.2023.

Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta "Adriatik" Bar na osnovu licence Ministarstva prosvjete Crne Gore broj UPI-605/23-1002/1 od 21. februara 2023. godine raspisuje K O N K U R S za upis kandidata na kurs za dobijanje licence za TURISTIČKI VODIČ/VODIČKINJA

POTREBNA DOKUMENTA ZA UPIS NA KURS:
-
Prijava koja se popunjava elektronski ili na licu mjesta u prostorijama Fakulteta;
-
Dokaz o završenoj odgovarajućoj školi (najmanje srednja škola IV stepena), original ili ovjerene kopije, a strani državljani prilažu i potvrdu o nostrifikaciji diplome;
-
Aktivno znanje stranog jezika za koji se traži licenca;
-
Lična karta ili pasoš;
-
2 fotografije formata za pasoš;
-
Rješenje o privremenom boravku (za strance);
-
Sertifikat o poznavanju crnogorskog jezika (za strance).


CIJENA KURSA:
Cijena kursa iznosi 700,00 €. Mogućnost plaćanja u tri rate i to: prva u iznosu od 250,00 € na dan početka nastave kursa, druga u iznosu od 250,00 € u roku od 30 dana od početka nastave i treća u iznosu od 200,00 € prije polaganja praktičnog dijela ispita.

Prije početka obuke organizuje se test o podobnosti bavljenja poslom turističkog vodiča u prostorijama Fakulteta.

Obuka će se vršiti iz 17 predmeta prema Programu obrazovanja za osposobljavanje za zanimanje turistički vodič/kinja Ministarstva prosvjete Crne Gore.

Prijave za upis potencijalnih kandidata otvorene su do 10. 3. 2023. godine svakim radnim danom u periodu od 9 h do 15 h, a testiranje prijavljenih kandidata obaviće se 11. 3. 2023. godine sa početkom u 10.00h u prostorijama Fakulteta za pomorstvo i turizam Bar (Šetalište kralja Nikole, Potkovica D1, Marina Bar).

Više informacija na: Tel: 030 550 054; 063 464 022; E – mail:
pomorskifakultetbar@gmail.com; Web: www.pfbar.me 
 

 

15.02.2023.
INFORMACIJA O STIPENDIJAMA ZA STUDIRANJE NA NIZOZEMSKIM UNIVERZITETIMA

Dva programa stipendiranja, Holland Scholarship Programme, koji nudi oko 600 stipendija na godišnjem nivou u iznosu od 5000 eura i Erasmus+ Nuffic, koji sa budžetom od 7 miliona eura dodjeljuje 19% raspoloživih mjesta za studente iz država Zapadnog Balkana. Detaljnije informacije možete pogledati ovdje.

 

16.12.2022.
Na osnovu Rješenja o izdavanju licence broj: UPI-605/22-1968/1 od 02. novembra 2022. godine, Univerzitet "Adriatik" Bar - Fakultet za pomorstvo i turizam Bar raspisuje KONKURS za upis nove generacije kandidata na program obrazovanja za sticanje stručnih kvalifikacija. Tekst konkursa možete preuzeti ovdje.

 

02.12.2022.

Obnovljen memorandum o saradnji između Fakulteta za pomorstvo i turizam Bar i Ministarstva odbrane Crne Gore

Dana 02.decembra 2022.godine u Baru uspješno je produžena saradnja potpisivanjem Memoranduma o saradnji između Fakulteta za pomorstvo i turizam Bar i Ministarstva odbrane Crne Gore. Tekst memoranduma može pogledati ovdje.

 

22.07.2022.
DAAD stipendije 2023-2024

Obavještavaju se svi studenti Fakulteta za pomorstvo i turizam Bar da pregled programa stipendija na njemačkom i engleskom jeziku, kao i rokove za prijave za pojedinačne programe mogu pogledati ovdje. Konkurse programa stipendija sa kontaktima u Njemačkoj službi za akademsku razmjenu kao i pojašnjenja vezano za proces prijave mogu naći na linku www.funding-guide.de. Za sve dodatke informacije mogu kontaktirati i DAAD lektorat u Crnoj Gori:

Elli Mack

daad.montenegro@mail.de
DAAD-Lektorin/DAAD lektorka
Filološki Fakultet
Danila Bojovića bb
81402 Nikšić

 

06.07.2022.

NOVO!!! - POMORSKA ELEKTROTEHNIKA NA FAKULTETU ZA POMORSTVO I TURIZAM BAR!

Fakultet za pomorstvo i turizam Bar bogatiji je za još jedan osnovni akademski studijski program - Pomorska elektrotehnika. Na osnovu  rješenja Ministarstva prosvjete Crne Gore UP I broj 08/2-01-607/22-5414 od 4.jula 2022.godine, Fakultet za pomorstvo i turizam Bar vrši upis studenata na osnovni studijski program Pomorska elektrotehnika. Informacije u vezi potrebnih dokumenata za upis možete vidjeti ovdje. Detaljnije o studijskom programu Pomorska elektrotehnika možete pročitati ovdje.
 


04.06.2022.

UNIVERZITET "ADRIATIK" BAR SVOJIM STUDENTIMA NUDI KADETURU NA LPG BRODOVIMA!

U amfiteatru Univerziteta „Adriatik” u Baru, za studente Fakulteta za pomorstvo i turizam, juče je održana prezentacija agencije MonteCrew iz Bara i grčke kompanije Naftomar, koja se po prvi put pojavljuje na pomorskom tržištu rada u Crnoj Gori. Kompanija Naftomar specijalizovana je za LPG brodove, a dio je menadžmenta Epsilon Hellas. „Studenti Fakulteta za pomorstvo i turizam su upoznati sa aktivnostima agencije MonteCrew iz Bara koja je uspostavila saradnju sa kompanijom Epsilon, specijalizovanom za ukrcaj pomoraca na brodove grčkih brodovlasnika i ima dobru poslovnu saradnju sa kompanijom Naftomar”“, rečeno je iz Univerziteta „Adriatic“. Kako je rečeno, novonastala saradnja barske agencije MonteCrow i grčke kompanije „Epsilon” pružila je mogućnost studentima Fakulteta za pomorstvo i turizam da odrade kadetski staž na brodovima grčke kompanije „Naftomar”, odmah poslije završetka studija. Kompanija „Naftomar”, koja u svom posjedu ima 50 brodova, zainteresovana je da zaposli početnike (kadete – asistente) na svojim LPG tankerima. To u potpunosti odgovara svršenim studentima pomorske struke, koji su teško dolazili do mogućnosti da negdje odrade kadetski staž. Prilikom posjete obavljen je intervju sa prisutnim studentima, koji su upoznati sa mogućnostima i uslovima rada koje pruža kompanija „Naftomar”. Kompanija je spremna su da obezbijedi obuke i treninge za sve svoje pomorce za rad na LPG brodovima. Osim predstavnika agencije MonteCrew, Fakultet je posjetio i vlasnik kompanije Gregory C. Galanakis i kap. Jad.
 

 

31.05.2022.

Tokom jučerašnjeg dana 30.05.2022., godine, predstavnici Pan-Evropskog Univerziteta iz Bratislave, Republika Slovačka, posjetili su Univerzitet "Adriatik" Bar i Fakultet za pomorstvo i turizam Bar.
Posjeta je realizovana u toku studijskog putovanja u okviru realizacije potpisanog „Erazmus+“ programa razmjene studenata i profesora za period 2020/2021. godine, koji odlagan više puta, zbog globalne pandemije Covid -19 virusa.
Predstavnici Univerziteta "Adriatik" Bar i Fakulteta za pomorstvo i turizam Bar u svojim prostorijama dočekali i ugostili profesore i studente iz Bratislave. Tokom boravka studijskoj grupi je predstavljen Univerzitet "Adriatik" Bar i Fakultet za pomorstvo i turizam Bar.
Gostima iz Pan-Evropskog Univerziteta iz Bratislave pokazane su prostorije uprave, učionički i kabinetski prostori, i fakultetska biblioteka.
Posebnu pažnju gostiju privukle su demonstracije vježbi na nautičkom, brodomašinskom, GMDSS i simulatoru visokog napona, sa kojima je opremljen Fakultet za pomorstvo i turizam Bar, a koji se koriste za praktične vježbe u obrazovanju studenata prilikom savladavanju studijskih programa Nautike i Brodomašinstva, ali i praktično obučavanje pomoraca u Centru za obuku na Fakultetu.
Tokom ove posjete studenti Fakulteta za pomorstvo i turizam Bar su se susreli sa koleginicama i kolegama sa Pan-Evropskog Univerziteta iz Bratislave, i razmjenili mišljenja i iskustva u vezi nastavnog procesa u uslovima globalne pandemije Covid -19 virusa.
Uprava Fakulteta i profesori iz Bratislave su razgovarali o daljim aktivnostima u okviru potpisanog „Erazmus+“ ugovora o saradnji kao i o mogućnostima produžetka ugovora u budućem periodu. Fotografije sa pomenute posjete možete pogledati u prilogu.

 


 


13.05.2022.

Poziv istraživačima za učešće na ljetnjoj školi u Belgiji

Dear future PhD's, Dear researchers, Dear supervisors,

The modern research environment is far from perfect and while the reasons can be various. Today’s researchers, and especially early stage researchers, need individual support to thrive and make a change to science and society. The Erasmus+ funded project OEduverse is focused on providing training to shape your research agenda. We do so by focusing on the transversal areas of open science, mental health and science communication. Together with researchers and professional trainers from five European countries we designed an immersive training program to flip with the participants the training into a cross-domain, collaborative hackathon to reshape your research plan. Together, in this five days Summer School, we will design with you and experts the environment for you to thrive in. The Summer School will be held 13-17 June 2022 as a face to face event. We will be with our trainers in Affligem, Belgium and offer our Summer School as a full week all-inclusive training event

Find all the event details, including the program and information about our trainers and the location on our OEduverse website here: OEduverse Summer School

Read a small recap of our last online Winter School Hackathon.

Participants can register here: -Register Now-

We offer an Early Bird rate for the all-inclusive event till the 17th of May 2022. 

Each ticket includes:

Full day participation in the 5 days summer hackathon

Single room accomodation in the beautifully renovated Affligem event location - a refurbished monastery - for 5 nights

Three meals per day in the historical location

Social events during the week

Daily chance to meet our trainers who stay with you in Affligem

We are looking forward to meeting in person in June! In case you have any questions, please do not hesitate to contact me.

With best wishes, 

Christian Weber

University of Siegen
Faculty of Science and Technology
Institute of Knowledge Based Systems & Knowledge Management
Phone: +49 (0) 271-740 5199
Temp. home office skype phone: +49 (0) 271-9330 9982
E-Mail: christian.weber@uni-siegen.de    http://www.eti.uni-siegen.de/ws/index.html.en?lang=en

 

13.05.2022.

Horizont Evropa vebinari - https://www.gov.me/clanak/horizont-evropa-vebinari

Evropska komisija organizuje četiri otvorena vebinara, koji će pružiti informacije o pripremi predloga u okviru EU okvirnog programa za istraživanje i inovacije Horizont Evropa. Ovi vebinari osmišljeni su za koordinatore projekata, projektne partnere i ostale učesnike u projektima.

Lump-sum finansiranje u programu Horizont Evropa: Kako funkcioniše? Kako napisati predlog projekta?

Lump Sum Funding in Horizon Europe: How does it work? How to write a proposal?

Datum: 19. maj 2022. godine, 10.00h - 12.30h

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event220519.htm (nije potrebna prethodna registracija)

Info sesija o platformi za rezultate ostvarene u okviru programa Horizont - usmjeravanje istraživanja prema snažnom društvenom uticaju

Info session on Horizon Results Booster - steering research towards a strong societal impact

Datum: 25. maj 2022. godine, 10.00h - 12.30h

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event220525.htm (nije potrebna prethodna registracija)

Dan koordinatora Horizont Evropa projekata o pripremi ugovora o grantu

Horizon Europe Coordinators’ Day on Grant Agreement Preparation

Datum: 15. jun 2022. godine, 09:30h - 13:00h

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event220615.htm (nije potrebna prethodna registracija)

Izbjegavanje grešaka prilikom prijavljivanja ličnih troškova u Horizont 2020 projektima

Avoiding errors in declaring personnel costs in Horizon 2020 grants

Datum: 22. jun 2022. godine, 10.00h - 12.00h

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event220622.htm (nije potrebna prethodna registracija)

 

 

07.05.2022.

Evropski poslovni univerzitet iz Luksemburga i ERI SEE (Education Reform Initiative of South Eastern Europe) predstavljaju ti program stipendiranja za on-line poslovne programe (Management, IT, Osnaživanje žena, Engleski, Financije…) namijenjen za 70 državljana Crne Gore. Program stipendiranja podržava Vlada Luksemburga.

Zahvaljujući ovom programu, 70 državljana (studenata i odrasle populacije) Crne Gore ima priliku da pohađa visokokvalitetne on-line poslovne programe na prestižnom Evropskom poslovnom univerzitetu. Programi imaju tržišnu vrijednost od 740 EUR, ali su, zahvaljujući ovom programu, Crnoj Gori dostupni besplatno – uz uslov uplate tzv. “commitment fee-a, odnosno naknade kojom se potvrđuje predanost programu, od 20 EUR (putem kreditne kartice). Programi nude vrijedna znanja i vještine potrebne na tržištu rada te uvećavaju prilike za razvoj karijere i zapošljivost!

Programi su dostupni na engleskom jeziku pa je znanje engleskog obavezno. Međutim, za one koji se ne služe engleskim, tu je on-line program engleskog jezika, ponuđen u okviru ovog programa stipendiranja.

Procedura prijave je vrlo jednostavna i brza – sastoji se od nekoliko koraka koje je potrebno ispuniti na www.ebu.connect.lu site, a jasna uputstva, korak po korak, dostupni su ovdje. (proučite ova uputstva jer daju informaciju o tome kako dobiti pravo na stipendiju putem posebnog koda/kupona koji je tamo naznačen.)

Rok za prijavu je 13.5.2022., a sami programi počinju 30.5. i traju do 4.9.2022. (13 sedmica, jedan on-line webinar sedmično).

On-line programi uključeni u ovaj program stipendiranja uključuju:

Strategic management I&II

Business management I&II

Introduction to python

 Plutus/Haskell

Women in leadership

Beginners English (A1)

Fundamentals of blockchain technology I&II

Public Finance and taxation

Financial management

Financial reporting

CPA program (3 programa – 2 godine sveukupno).

Glavni cilj ovog programa stipendiranja jeste visokokvalitetno obrazovanje i akademska izvrsnost za studente i ostale građane koji inače sebi ne bi mogli priuštiti ovaj trošak. Program je prisutan u 110 zemalja a u zadnja dva ciklusa od njega je profitiralo 10 000 studenata!

Prijavi se sada i podstakni svoju karijeru!

Za bilo kakva pitanja, kontaktiraj: admission.scholarship@ebu.lu

 

28.04.2022.
Obavještavaju se svi studenti da zbog promajskih praznika, Fakultet neće raditi 2. i 3.maja 2022.godine. Prvi radni dan je srijeda, 04.05.2022. godine. Kolektiv Fakulteta za pomorstvo i turizam Bar želi Vam srećne prvomajske praznike!

 

11.03.2022.

Prvi poziv za inovatore u oblasti automatizovanog planiranja i zakazivanja

U toku je prvi poziv za inovatore u oblasti automatizovanog planiranja i zakazivanja u okviru projekta AIPlan4EU, koji se realizuje kroz program Horizont 2020.

Automatizovano planiranje i zakazivanje predstavlja centralnu istraživačku oblast u razvoju vještačke inteligencije, u okviru koje evropska istraživanja decenijama daju snažan doprinos. Radi se o tehnologiji donošenja odluka koja se sastoji u razmatranju prediktivnog modela sistema koji se kontroliše i odlučivanju kako i kada je potrebno djelovati da bi se postigao željeni cilj. Ova istraživačka oblast je relevantna za mnoge oblasti primjene kojima su potrebne brže, automatizovane i optimalne odluke, kao što su agilna proizvodnja, poljoprivreda ili logistika.

Projekat AIPlan4EU konkretno je usredsređen na šest ambicioznih ciljeva:

Obezbjeđivanje dostupnosti automatizovanog planiranja praktičarima i inovatorima;

Olakšavanje integrisanja automatizovanog planiranja i drugih IKT tehnologija;

Jačanje relevantnosti automatizovanog planiranja za širok spektar sektora primjene;

Lako integrisanje automatizovanog planiranja u okviru AI4EU platforme;

Olakšavanje izučavanja automatizovanog planiranja za prekvalifikaciju i smanjenje barijera za pristupanje; i

Standardizaciju i usmjeravanje akademskog istraživanja ka primjeni.

Pomenuti prvi poziv za inovatore u oblasti automatizovanog planiranja i zakazivanja podrazumijeva tri različita pravca, koji će ponuditi različite doprinose razvoju relevantne oblasti. Pravac A je uglavnom usmjeren na eksperte za planiranje, dok su pravci B i C uglavnom usmjereni na opštiji razvoj softvera.

Prema definisanim pravcima, na poziv se mogu prijaviti:

Pravac A - inovatori koji se bave planiranjem u oblasti vještačke inteligencije, kao i organizacije  koji žele da doprinesu tehnologiji planiranja ekosistemu AIPlan4EU. U okviru ovog pravca traže se razne vrste softverskih alata/biblioteka/tehnologija u vezi sa planiranjem. Finansirani projekti će obezbijediti servis u okviru jedinstvenog okvira za planiranje (UPF), python biblioteke razvijene kroz projekat AIPlan4EU, koja omogućava programsko modeliranje, manipulaciju i rješavanje problema planiranja.

Pravac B – konzorcijum koji čine 2 partnera koji zajedno žele da riješe određeni slučaj upotrebe planiranja koristeći mogućnosti jedinstvenog okvira za planiranje. Jedan partner u konzorcijumu treba da obezbijedi slučaj upotrebe za koji se istražuju prednosti planiranja, dok drugi partner najčešće posjeduje ekspertizu u planiranju i/ili razvoju softvera i realizovaće „Technology Specific Bridge“ (TSB) koji povezuje tehnologiju/softver iz slučaja upotrebe sa UPF-om.

Pravac C - organizacije koje imaju ekspertizu u oblasti softverskog razvoja i/ili planiranja i žele da integrišu postojeći slučaj upotrebe iz oblasti zdravstva u jedinstveni okvir za planiranje. Finansirani projekat treba da realizuje „Technology Specific Bridge“ (TSB) koji povezuje tehnologiju/softver iz slučaja upotrebe sa UPF-om. 

Svi projekti koji budu finansirani obuhvataće razvojnu fazu od 6 mjeseci koja će biti strukturisana u tri dijela od po 2 mjeseca, plus jedan mjesec za finalizaciju i pripremu demonstracije (ukupno 7 mjeseci).

Kroz ovaj poziv biće finansirano: 

do 5 projekata po 60.000 EUR u okviru pravca A;

do 7 projekata po 90.000 EUR u okviru pravca B;

realizator TSB-a sa 60.000 EUR u okviru pravca C.

Prijave se podnose do 20. aprila 2022. godine, do 17.00h, posredstvom F6S platformehttps://www.f6s.com/aiplan4eu-oc-1-innovators/apply

Takođe, u cilju što boljeg prezentovanja mogućnosti ovog poziva, predstavnici projekta AIPlan4EU održaće dva vebinara, i to:

16. marta 2022. godine, u 14.30h, koji će se fokusirati na pravac A: www.f6s.com/aiplan4eu-oc-1-for-innovators-webinar-track-a;

6. aprila 2022. godine, u 14.30h, koji će se fokusirati na pravce B i C: www.f6s.com/aiplan4eu-oc-1-for-innovators-webinar-track-b-c;

Više detalja o pozivu, kao i o samom projektu AIPlan4EU, može se naći na stranici: https://www.aiplan4eu-project.eu/call-for-use-cases/open-call-1-for-innovators/


15.02.2022.

Stipendije za ljetnje kurseve njemačkog jezika u Bavarskoj - 2022

Poziv za dodjelu stipendija za Ljetnje kurseve njemačkog jezika tokom 2022.godine možete preuzeti ovdje.

 

15.02.2022.

Poziv za Hop On Facility u okviru programa Horizont Evropa

U cilju stimulisanja učešća zemalja sa slabijim učinkom u oblasti istraživanja i inovacija u okviru programa Horizont Evropa (widening countries), Evropska komisija je raspisala poziv za instrument pod nazivom Hop On Facility. Ovaj poziv dio je Radnog programa za oblast Širenje učešća i jačanje Evropskog istraživačkog prostora i treba da dodatno doprinese inkluzivnosti budućeg Evropskog istraživačkog prostora.

Instrument Hop On Facility predviđa mogućnost da se pravna lica iz zemalja sa slabijim učinkom u oblasti istraživanja i inovacija, među kojima je i Crna Gora, pridruže Horizont Evropa kolaborativnim istraživačkim i inovacionim projektima koji su već odabrani za finansiranje. 

Poziv za Hop On Facility usmjeren je na sve teme u okviru drugog stuba programa Horizont Evropa i šeme EIC pathfinder, a naročito se podstiču prijave sa aktivnostima koje doprinose prelasku na zelenu i digitalnu ekonomiju. Drugi stub, konkretno, sačinjava šest klastera:

                   Zdravlje;

                   Kultura, kreativnost i inkluzivna društva;

                   Civilna bezbjednost za društvo;

                   Digitalni sektor, industrija i svemir;

                   Klima, energija i mobilnost;

                   Hrana, bioekonomija, prirodni resursi, poljoprivreda i životna sredina.

Glavni kriterijumi za odabir su izvrsnost i dodatna vrijednost novog partnera koji bi realizovao bitan dodatni zadatak u projektu. Svi partneri u konzorcijumu treba da daju saglasnost o pristupanju novog partnera, dok je relevantnost i komplementarnost predloženih istraživačkih i inovacionih aktivnosti neophodno jasno demonstrirati.

Imajući u vidu da će predložene aktivnosti biti dio postojećeg projekta, prijavu za uključivanje partnera widening zemlje podnosi koordinator datog konzorcijuma. Prijava mora pokazati dodatnu vrijednost u istraživačkom i inovativnom smislu koju će nove aktivnosti proizvesti, a same aktivnosti treba jasno predstaviti u vidu zasebnog radnog paketa. Pored toga, prijava treba da sadrži i detaljan opis profila novog partnera i njegove konkretne uloge u postojećem projektu.

Novi partner će se pridružiti tekućem projektu, pri čemu će biti obezbijeđena dodatna sredstva za pokrivanje troškova neophodnih za njegovo učešće u konzorcijumu te realizaciju novog radnog paketa.

Okvirno je potrebno planirati budžet između 200.000 EUR i 500.000 EUR po projektu, kojim će se inicijalni budžet postojećeg konzorcijuma dopuniti. Međutim, ovo povećanje budžeta mora biti isključivo u korist novog partnera, uz izuzetak naknade za koordinaciju do 10% povećanog budžeta koja će biti dodijeljena koordinatoru konzorcijuma.

Očekuje se da rezultati odabranih aktivnosti doprinesu sljedećem:

                   na sistemskom nivou - mobilisanju izvrsnosti u widening zemljama, boljoj vidljivosti učesnika iz ovih zemalja, unapređenju cirkulacije znanja i povećanju učešća widening zemalja u određenim tematskim oblastima;

                   na organizacionom nivou – otvaranju uspostavljenih zatvorenih konzorcijuma, poboljšanju istraživačke izvrsnosti institucija iz widening zemalja u određenim oblastima, proširivanju dometa istraživačkih i inovacionih akcija učesnika i omogućavanju pristupa novim fondovima talenata;

                   na nivou korisnika - sticanju novih kompetencija i vještina za rad u transnacionalnim projektima, uključujući upravljanje istraživanjem, diseminaciju i eksploataciju rezultata.

Poziv je otvoren 27. januara, a postoje dva krajnja roka za podnošenje prijava - 20. april i 10. novembar 2022. godine.

Ukupni budžet planiran za ovaj instrument je 40 miliona EUR.

Više detalja o samom pozivu i uslovima prijavljivanja može se naći na na Portalu o mogućnostima finansiranja i prijavljivanja na tendere, putem kojeg se i podnose projektne prijave, a takođe možete pogledati i snimak info dana Evropske komisije o oblasti „Širenje učešća i jačanje Evropskog istraživačkog prostora“, koji je održan 9. jula 2021. godine, u okviru kojeg je prezentovan i ovaj instrument (početak prezentacije na temu ovog instrumenta: 01:45:00).

Takođe, za dodatne informacije o ovom pozivu možete se obratiti nacionalnim kontakt osobama za oblast Širenje učešća i jačanje evropskog istraživačkog prostora u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta:

Milena Milonjić, milena.milonjic@mpnks.gov.me, 020 / 405 - 307

Lidija Vukčević, lidija.vukcevic@mpnks.gov.me, 020 / 405 - 344

 

10.02.2022.

Horizont Evropa: Otvoreni pozivi u okviru Klastera 2 – Kultura, kreativnost i inkluzivno društvo

U okviru Klastera 2 „Kultura, kreativnost i inkluzivno društvo“ EU programa za istraživanje i inovacije Horizont Evropa objavljeni su pozivi na kojima pravo učešća imaju i crnogorske institucije i organizacije koje se bave navedenim temama.

Klaster 2 „Kultura, kreativnost i inkluzivno društvo“ ima za cilj jačanje evropskih demokratskih vrijednosti, kao što su: vladavina prava, očuvanje kulturne baštine, kao i promovisanje socio-ekonomskih transformacija koje doprinose inkluziji i rastu.

Predlozi budućih projekata treba da doprinesu očekivanim uticajima Radnog programa, opisanih u tri destinacije:

·                     Inovativno istraživanje o demokratiji i upravljanju (Innovative Research on Democracy and Governance)

·                     Inovativna istraživanja o evropskoj kulturnoj baštini i kulturnim i kreativnim industrijama
(Innovative Research on the European Cultural Heritage and the Cultural and Creative Industries)

·                     Inovativno istraživanje društvenih i ekonomskih transformacija (Innovative Research on Social and Economic Transformations).

 

Sve otvorene pozive / teme možete vidjeti u Radnom programu (Work Programme 2021 - 2022).

Teme u okviru poziva: Istraživanja i inovacije o kulturnoj baštini i kulturnim i kreativnim industrijama za 2022. godinu su:

1.                  Poboljšanje međunarodne konkurentnosti evropske filmske industrije;

2.                  Novi evropski Bauhaus – pospješivanje kvalitetnijeg načina života u kreativnim i inkluzivnim društvima kroz arhitekturu, dizajn i umjetnost;

3.                  Očuvanje ugroženih jezika u Evropi;

4.                  Tradicionalni zanati za budućnost – novi pristup;

5.                  Zaštita artefakata i kulturnih dobara od antropogenih prijetnji;

6.                  Efekti klimatskih promjena i prirodnih katastrofa na kulturnu baštinu i načini prevazilaženja;

7.                  Evropska kulturna baština i umjetnost – promocija vrijednosti u zemlji i van nje;

8.                  Video igre i kultura oblikuju naše društvo;

9.                  Konkurentni i održivi muzički ekosistem;

10.             Uloga percepcije koju oblikuju tradicija, vrijednosti i uvjerenja u formiranju evropskih društava i politika u 21. vijeku.

 

Pozivi su otvoreni do 20. aprila 2022. godine u 17:00 časova, a aplikacije se podnose u elektronskoj formi putem Funding&Tenders Opportunity portala.

Više informacija o navedenim pozivima možete pronaći na pomenutom portalu, ili se obratiti nacionalnim kontakt osobama za Klaster 2 Horizont Evropa programa:

Milena Ražnatović, Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta, e-mail: milena.raznatovic@mpnks.gov.me

Dr Sabina Osmanović, Univerzitet Crne Gore, e-mail: montsabina@gmail.com

Prof. dr Silvana Đurašević, Univerzitet Mediteran, e-mail: silvana.djurasevic@unimediteran.net

 

 

05.02.2022.

Istraživanja i inovacije za pametni, zeleni, bezbjedni i konkurentni vodni saobraćaj

Evropska izvršna agencija za klimu, infrastrukturu i zaštitu životne sredine (CINEA) u saradnji sa Generalnim direktoratom za istraživanje i inovacije (DG RTD) i projektom STEERER, finansiranom u okviru programa Horizont 2020 (Structuring Towards Zero Emission Waterborne Transport) organizuju radionicu “Istraživanja i inovacije u okviru programa Horizont 2020 za pametni, zeleni, bezbjedni i konkurentni vodni saobraćaj”, koja će se održati 7. februara 2022. godine u Briselu, kao i online putem.

Radionica će predstaviti rezultate sedmogodišnjeg ulaganja u istraživanje i inovacije u okviru programa Horizont 2020, usmjerenog ka pametnom, zelenom i integrisanom vodnom saobraćaju. Događaj će takođe pružiti pogled na buduće aktivnosti u svijetlu novog programa EU programa za istraživanje i inovacije Horizont Evropa.

Predstavnici Horizont 2020 projekata, Evropske komisije, država članica i sektora vodnog saobraćaja održaće prezentacije i učestvovati u diskusijama na tri panela posvećena: transformaciji ka vodnom saobraćaju sa nultom emisijom; konkurentnom, povezanom i automatizovanom vodnom saobraćaju; i bezbjednom vodnom saobraćaju.

Registracija za učešće vrši se putem linka:

https://cinea.ec.europa.eu/events/horizon-2020-research-and-innovation-delivering-smart-green-safe-and-competitive-waterborne_en

 

05.02.2022.

Brojni otvoreni pozivi u okviru klastera Zdravlje EU programa Horizont Evropa

U okviru klastera „Zdravlje“ EU programa za istraživanje i inovacije Horizont Evropa, otvoreni su bojni pozivi u kojima naučnoistraživačke institucije i sva druga pravna lica iz Crne Gore imaju mogućnost učešća pod jednakim uslovima kao institucije iz EU zemalja članica.

Klaster 1 - Zdravlje ima za cilj da doprinese ključnim strateškim orjentacijama Strateškog plana, odnosno očekivanim uticajima opisanim u destinacijama Radnog programa:

Šest destinacija Radnog programa Zdravlje su:

1. Ostati zdrav u društvu koje se brzo mijenja;

2. Život i rad u okruženju koje promoviše zdravlje;

3. Borba protiv bolesti i smanjivanje tereta bolesti;

4. Osiguranje pristupa inovativnoj, održivoj i visokokvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti;

5. Otključavanje punog potencijala novih alata, tehnologija i digitalnih rješenja za zdravo društvo; i

6. Očuvanje inovativne, održive i globalno konkurentne privrede povezane sa zdravljem.

Sve otvorene pozive/teme za 2022. godinu koji doprinose navedenim destinacijama možete pogledati u Radnom programu.

Od prijedloga projekata očekuje se da osiguraju postizanje svih učinaka (expected outcomes) i uticaja koji se tiču određenih tema navedenih u Radnom programu.

Jedan od načina pronalaženja partnera za projektni konzorcijum jeste kreiranje profila institucije - Institution (Partner) Profile.

Projektna prijava za učešće u programu Horizont Evropa uvijek se podnosi elektronskim putem, putem Funding and Tenders participant Portal.

Dio A (Administrative part) se popunjava onlajn, dok se dio B (projektni formular) u pdf formatu postavlja na portal. Projektnom formualru – dijelu B možete da pristupite nakon što se ulogujete putem EU Login šifre.

Svi pozivi u okviru klastera Zdravlje otvoreni su do 21. aprila 2022. godine do 17:00h.

Dodatne informacije:

Milena Milonjić, nacionalna kontakt osoba za klaster Zdravlje

e-mail: milena.milonjic@mpnks.gov.me         

Pojašnjenje: Projekti RIA su akcije istraživanja i inovacija koja se prevashodno sastoji od aktivnosti čiji je cilj uspostavljanje novog znanja i/ili istraživanje izvodljivosti nove ili poboljšane tehnologije, proizvoda, procesa, usluge ili rješenja. U tu svrhu mogu da uključuju osnovna i primijenjena istraživanja. Finansira se 100% prihvatljivih troškova od strane EU. Projekti IA su akcije inovacija, koji mogu da sadrže izradu prototipova, testiranje, demonstraciju, pilot i validaciju velikih proizvoda. Projekti mogu da obuhvataju ograničene istraživačke aktivnosti. Finansira se 70% prihvatljivih troškova od strane EU.

 

20.01.2022.

Info dan Klaster 5 – Klima, energija i mobilnost, 3. februar 2022.

Info dan, s fokusom na dvostruku zelenu i digitalnu tranziciju za postizanje klimatske neutralnosti u Evropi do 2050. godine, biće održan 3. februara 2022. godine.

Primarni cilj info dana za Klaster 5: Klima, energija i mobilnost u okviru EU programa Horizont Evropa je da predstavi 74 otvorena tematska poziva (uključujući baterije, obnovljivu energiju, drumski transport sa nultim emisijama, avijaciju i mnoge druge), putem plenarne i tri paralelne sesije, sa naglaskom na:

Promovisanje klaster 5 tematskih poziva i diseminaciju informacija o Radnom programu za 2022. godinu svim zainteresovanim stranama;

Pružanje savjeta o tome kako sastaviti dobar predlog projekta i razmjenu ključnih lekcija naučenih iz prvih Horizont Evropa evaluacija;

Obezbjeđivanje umrežavanja i pronalaženje partnera, kako bi se podržalo kreiranje konzorcijuma, tokom posebnog događaja za umrežavanje.

Događaj za umrežavanje (Brokerage event)

Online događaj za umrežavanje (brokerage event) biće organizovan 4. februara 2022. godine. Glavni cilj događaja je da okupi sve relevantne aktere koji namjeravaju da apliciraju, kako bi se podržali napori uspostavljanja konzorcijuma i razvoja projektnih ideja.

Registracija za događaj za umrežavanje otvorena je do 4. februara, putem linka: https://he-cluster5-2022.b2match.io/

Program info dana za Klaster 5, kao i praćenje info dana dostupno je putem linka: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/cluster-5_en#programme

Radni program za klaster 5: Klima, energija i mobilnost i sve otovrene tematske pozive možete pogledati ovdje:

Horizont Evropa Strateški plan 2021 - 2024 možete preuzeti ovdje:

Dodatne informacije: Boris Hrnčić, nacionalna kontakt osoba za Klaster 5: Klima, energija i mobilnost, e-mail: borish@ucg.ac.me

 

 

14.01.2022.

Ministarstvo ekonomskog razvoja, vodeći partner na projektu „Smart Adria Blue Growth“ koji se finansira u okviru Interreg programa prekogranične saradnje Italija–Albanija-Crna Gora 2014-2020, sprovodi aktivnost kojom je predviđena mogućnost finansiranja učešća za tri studenta magistarskih studija iz Crne Gore na Zimskoj školi „Izazov ekološke održivosti morskih obalnih područja“ koja se održava u periodu od 16. do 18. februara 2022. godine, u organizaciji Univerziteta Moliz u Termoliju, u Italiji.

Cilj Zimske škole je da omogući studentima da razmijene iskustva, unaprijede znanja i vještine, kao i da se bliže upoznaju sa oblastima plavog rasta koje se odnose na podsticanje održivog priobalnog turizma u jadranskoj regiji, prakse održive i integrisane gastronomije u morskom priobalnom području, promovisanje uspješnih primjera cirkularne ekonomije za mala i srednja preduzeća u cilju poboljšanja kvaliteta životne sredine priobalnog morskog područja, zelene i plave poslove koji podrazumijevaju primjenu strategije prilagođavanja i ublažavanja efekata globalnih promjena na priobalno i morsko okruženje, kao i EU programe za finansiranje plavog rasta. Radni jezik zimske škole je italijanski jezik, uz simultani prevod na engleski jezik.

Sredstva za troškove putovanja i boravka u Italiji za vrijeme održavanja Zimske škole su obezbijeđena iz budžeta projekta „Smart Adria Blue Growth“.

U skladu s navedenim, Ministarstvo ekonomskog razvoja je 30. decembra  2021. godine objavilo Konkurs za učešće studenata na Zimskoj školi o plavom rastu „Izazov ekološke održivosti morskih obalnih područja“. Pravo učešća na Konkursu imaju studenti na magistarskim studijama na nekom od univerziteta u Crnoj Gori. Sve informacije o uslovima, proceduri prijave i selekcije kandidata, dostupne su na zvaničnoj stranici Ministarstva ekonomskog razvoja: www.gov.me/mek

Projekat ima za cilj da osnaži prekograničnu saradnju Italije, Albanije i Crne Gore unaprijeđenjem konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u programskom području, u skladu sa principima Plavog rasta i Strategije pametne specijalizacije (S3). Perspektiva našeg projekta zavisi od snažnog partnerstva između nauke i privrede kao i naše zajedničke odlučnosti da postignemo željene rezultate i stvorimo uslove za dugoročnu održivost rezultata projekta. Vjerujemo da će projekat Smart Adria Blue Growth biti uspješan primjer saradnje Ministarstva ekonomskog razvoja i akademske zajednice.

 

12.01.2022.

Poziv za predloge slučajeva upotrebe automatizovanog planiranja i zakazivanja (AI planiranje)

U toku je drugi poziv za predloge slučajeva upotrebe automatizovanog planiranja i zakazivanja u okviru projekta AIPlan4EU, koji se realizuje kroz program Horizont 2020.

Automatizovano planiranje i zakazivanje (AI planiranje) predstavlja centralnu istraživačku oblast u razvoju vještačke inteligencije, u okviru koje evropska istraživanja decenijama daju snažan doprinos. Radi se o tehnologiji donošenja odluka koja se sastoji u razmatranju prediktivnog modela sistema koji se kontroliše i odlučivanju kako i kada je potrebno djelovati da bi se postigao željeni cilj. Ova istraživačka oblast je relevantna za mnoge oblasti primjene kojima su potrebne brže, automatizovane i optimalne odluke, kao što su agilna proizvodnja, poljoprivredna hrana ili logistika.

Cilj projekta AIPlan4EU je da automatizovano planiranje i zakazivanje postane dio Evropske platforme vještačke inteligencije (AI4EU) kroz razvoj jedinstvenog okvira usmjerenog na korisnika, koji treba da omogući pristup postojećoj tehnologiji AI planiranja, te osmišljavanje konkretnih smjernica za inovatore i praktičare o načinu korišćenja ove tehnologije.

Projekat je konkretno usredsređen na sljedeće:

Obezbjeđivanje dostupnosti AI planiranja praktičarima i inovatorima;

Olakšavanje integrisanja AI planiranja i drugih IKT tehnologija;

Jačanje relevantnosti AI planiranja za širok spektar sektora primjene;

Lako integrisanje AI planiranja u okviru AI4EU platforme;

Olakšavanje izučavanja AI planiranja za prekvalifikaciju i smanjenje barijera za pristupanje; i

Standardizaciju i usmjeravanje akademskog istraživanja ka primjeni.

Kroz pomenuti otvoreni poziv za odabir predloga slučajeva upotrebe, AIPlan4EU projekat nastoji da privuče motivisane eksterne partnere, uz mogućnost finansiranja. Naime, cilj je da se identifikuju potencijalni slučajevi upotrebe automatizovanog planiranja u stvarnom svijetu kojima će biti pružena prilika da se razviju i implementiraju u narednim fazama projekta AIPlan4EU.

Poziv je usmjeren na pojedince i kompanije, a biće finansirano do 5 predloga slučajeva upotrebe. 

Slučajevi upotrebe mogu biti iz različitih sektora kao što su: svemir, poljoprivreda, proizvodnja, logistika, autonomna vožnja, automatizovano eksperimentisanje, podvodna robotika ili bilo kog drugog sektora koji se pokaže relevantnim.

Projekat AIPlan4EU nudi:

Stručnost najvišeg nivoa u oblasti automatizovanog planiranja i zakazivanja, za rješavanje vašeg problema;

1.500 EUR po slučaju upotrebe, za učešće na radionici na kojoj će biti obezbijeđena pomoć za dalji razvoj i specificiranje slučaja upotrebe u kontekstu automatizovanog planiranja i zakazivanja;

Mogućnost finansiranja do 30.000 EUR za podršku implementaciji slučaja upotrebe u budućim otvorenim pozivima;

Mogućnost povezivanja sa korisnicima i dobavljačima iz različitih industrija; i

Pristup održivom ekosistemu interesnih strana aktivnih u više domena automatizovanog planiranja i zakazivanja (AI planiranje).

Prijave se podnose do 10. februara 2022. godine, do 17:00h, posredstvom F6S platforme: https://www.f6s.com/aiplan4eu-oc2-usecase/

Više detalja o projektu AIPlan4EU i samom pozivu može se naći na stranici: https://www.aiplan4eu-project.eu/

 

11.01.2022.

Evropska komisija traži vrhunske eksperte za učešće u Odborima Misija EU

Evropska komisija objavila je poziv za eksperte koji će učestvovati u Odborima za Misije EU i tako dati ključni doprinos njihovoj realizaciji.

Misije EU predstavljaju novinu koja je nastupila s programom Horizont Evropa 2021-2027, a njihov cilj je da odgovore na neke od najvećih izazova sa kojima se društvo suočava, pri čemu treba da isporuče konkretne rezultate do 2030. godine. Ova nova i inovativna inicijativa imaće bitan uticaj na društvo, privredu i životnu sredinu i doprinijeti transformaciji Evrope u zeleniji, zdraviji, inkluzivniji i otporniji kontinent.

Pet Misija EU koje su prepoznate kao ključne usmjerene su na:

▪ Adaptiranje na klimatske promjene - podržati najmanje 150 evropskih regiona i zajednica da postanu otporni na klimatske promjene do 2030. godine;

▪ Kancer - poboljšati život za preko 3 miliona ljudi do 2030. godine kroz bolju prevenciju, liječenje i bolji kvalitet života;

▪ Oporavak okeana i voda – obnoviti i oporaviti okeane i ostale vode do 2030. godine;

▪ Klimatski neutralne i pametne gradove – postići da preko 100 gradova budu klimatski neutralni i pametni do 2030. godine i podstaći ostale gradove da postanu takvi do 2050. godine;

▪ Plan za zemljište za Evropu – osnovati 100 živih laboratorija i oglednih centara za vodeća istraživanja prelaska na zdravo zemljište do 2030. godine.

Odbori za Misije imaju veoma značajnu ulogu za njihovu uspješnu realizaciju, a njihov glavni zadatak je promovisanje Misija kroz podizanje svijesti građana i savjetovanje o aktivnostima plana njihove implementacije.

Svaki Odbor će činiti najviše 15 nezavisnih visokostručnih pojedinaca sa ekspertizom u pružanju usluga javnim organima i građanima te kombinovanju javnog i/ili privatnog finansiranja. Prilikom uspostavljanja Odbora, Komisija će nastojati da formira uravnotežene timove različitih profila. Trebalo bi da pokrivaju nekoliko domena kao što su privreda, javna uprava, nauka, kultura, angažovanje građana i organizacije civilnog društva, iz cijele Evrope i šire.

Članovi Odbora treba da posjeduju kapacitet za strateško analiziranje i da demonstriraju duboku posvećenost za uspješnu realizaciju Misija. Odbori bi trebalo da osmisle, demonstriraju, primijene i unaprijede odgovarajuća rješenja.

Rok za prijavljivanje je 02. februar 2022. godine, do 17:00 časova.

Zainteresovani pojedinci prijavu mogu podnijeti putem onlajn portala EUSurvey. Više detalja o samom pozivu i načinu prijavljivanja može se naći OVDJE.

Takođe, u cilju bolje informisanosti o Misijama EU, Evropska komisija će 18. i 19. januara 2022. godine održati onlajn info dane na ovu temu. Više detalja o info danima na linku: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/eu-missions_en

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

25.11.2021.
Umrežavanje partnera u okviru EU programa Horizont Evropa, 14. decembar 2021. godine

Privredna komora Crne Gore, Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore i Ministarstvo ekonomskog razvoja Crne Gore 14. decembra 2021. godine organizuju događaj posvećen povezivanju partnera u okviru EU programa za istraživanje i inovacije Horizont Evropa (2021-2027): Horizon Europe Matchmaking Event – Crna Gora, putem online platforme.
Učesnicima će biti predstavljene mogućnosti koje nudi program Horizont Evropa, ali i pružena mogućnost povezivanja sa ostalim učesnicima događaja u cilju umrežavanja i potencijalnog kreiranja partnerstava, te pripreme zajedničkih projekata u okviru ovog programa.
Događaj umrežavanja pružiće potencijalnim aplikantima iz Crne Gore priliku da se sastanu i razgovaraju o idejama za zajedničke projekte i kreiranje konzorcijuma. Glavni dio događaja obuhvatiće online bilateralne sastanke sa partnerima zainteresovanim za iste teme u okviru poziva za 2022. godinu.
Registracija je otvorena za zainteresovane strane koje imaju ambiciju da učestvuju u projektima saradnje u okviru oblasti koje pokriva program Horizont Evropa, uključujući univerzitete i istraživačke institucije, opštine, javnu upravu, nevladine organizacije i kompanije.
Link putem kojeg možete iskazati interesovanje za učešće na ovom događaju otvoren je do 1. decembra.
Template profila o saradnji (Cooperation Profile), koji ćete uploadovati pri registraciji na platformu za zakazivanje 1:1 sastanaka možete preuzeti ovdje: https://www.privrednakomora.me/projekti-aktuelnosti/cooperation-profile-template.
Nakon isteka roka za registraciju, učesnici će biti kontaktirani putem e-maila kako bi mogli da zakazuju učešće na 1na1 sastancima sa potencijalnim partnerima.

 

09.11.2021.

Globalni program stipendiranja postdoktoranada u Saudijskoj Arabiji

Otvoren je poziv za podnošenje prijava na globalni program za stipendiranje postdoktoranada koji realizuje Univerzitet nauke i tehnologije Kralj Abdulah (KAUST) iz Saudijske Arabije. Ovaj program nastoji da identifikuje izvrsne istraživače iz čitavog svijeta koji su u ranoj fazi karijere i ulaže u razvoj talenata u cilju podsticanja njihovog punog potencijala kao naučnih lidera. Zauzvrat, odabrani istraživači treba da odigraju ključnu ulogu u rješavanju glavnih izazova savremenog doba. 

KAUST program stipendiranja namijenjen je pojedincima koji su diplomu doktorskih studija stekli tokom protekle 4 godine, odnosno koji imaju najviše 4 godine istraživačkog iskustva.

Stipendija podrazumijeva rad na trogodišnjem istraživačkom projektu na nekom od fakulteta u okviru KAUST-a (prije apliciranja, kandidati moraju odrediti i potvrditi na kojoj fakultetskoj jedinici KAUST-a će raditi, odnosno realizovati svoj projekat). Projekat bi trebalo da bude usmjeren na globalne izazove povezane sa jednim od pet istraživačkih stubova na KAUST-u: voda, energija, životna sredina, hrana i zdravlje, digitalni domen. Tema se može generalno odnositi na pomenute istraživačke stubove ili se fokusirati na tehnologije proizvodnje zelenog vodonika i rješenja za njegovo skladištenje.

Program je osmišljen tako da za stipendiste obezbijedi samostalan rad i omogući najbolje uslove da ispune svoju istraživačku misiju. Stipendisti će dobiti pristup prvoklasnim istraživačkim objektima i resursima, omogućavajući im da generišu rezultate istraživanja na najvišem međunarodnom nivou.

Stipendija pokriva:

Mjesečnu nadoknadu u iznosu od 6.250 dolara;

Godišnji budžet za istraživanje u iznosu do 45.000 dolara;

Pristup najsavremenijim laboratorijama;

Pristup programima liderstva i mentorstva;

Medicinsko osiguranje, troškove smještaja, školovanja, selidbe i puta.

Prijave se podnose elektronski, a poziv je otvoren do 30. novembra 2021. godine.

Više informacija o samom programu i načinu prijavljivanja dostupno je na sajtu https://kgfp.kaust.edu.sa/

 

09.11.2021.
Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta "Adriatik" Bar raspisuje konkurs za mobilnost studenata između programskih i partnerskih država u okviru Erasmus+ programa za ljetnji semestar akademske godine 2021/2022. Fakultet za pomorstvo i turizam Bar je partnerska institucija Panevropskom Univerzitetu iz Bratislave, Republika Slovačka koji je nosilac ERAZMUS+ projekta razmjene. Krajnji rok za prijave studenata je petak, 03.12.2021.godine do 12.00h.

Potpune i potpisane prijave potrebno je dostaviti:
1) *lično ili
2) *preporučeno poštom (e-mailom skenirano).

Za prijavu je potrebno priložiti (*obavezno):
1. Prijavni obrazac;
2. Prijavni obrazac za osobe s posebnim potrebama (za studente ove kategorije);
3. Letter of Confirmation (od strane prihvatne ustanove - naknadno u slučaju odabira)
4. Motivaciono pismo na engleskom jeziku;
5. Prepis svih ocjena (osnovni/specijalistički/magistarski/master nivo)
6. Europass CV
7. Dokaz o znanju stranog jezika (potvrda škole stranih jezika ukoliko je student posjeduje ili potvrda koja je vidna iz prepisa ocjena)
8. Dozvola za objavu/slanje ličnih podataka

* Nakon objavljivanja rang - liste prijavljenih kandidata u slučaju većeg broja prijavljenih biće organizovan selekcioni intervju sa prijavljenim kandidatima.

* Nakon objavljenih rezultata odabranih kandidata za Slovačku, potrebno je poslati e-mailom:
1. Learning Agreement for Students Mobility
2. Scan zdravstvene knjižice
3. Scan IBAN euro žiro-računa
4. Scan Polise osiguranja od nezgode i od odgovornosti (pojašnjenje i uputstva će biti poslani mailom, police se ne sklapaju dok studentu nije odobrena Erasmus+ stručna praksa rezultatima Konkursa).

*Nakon završetka mobilnosti potrebno je dostaviti:
1. Statement of Host Institution
2. Transcript of Work (Subjects/Grades)
3. Learning Agreement for Students Mobility - After mobility dio

ERAZMUS+ programsko uputstvo možete preuzeti ovdje.
ERAZMUS+ najčešće postavljena pitanja možete preuzeti ovdje.

 

 

05.11.2021.
Otvoren poziv za Čvorišta izvrsnosti (Excellence Hubs)

U okviru oblasti Širenje učešća i jačanje evropskog istraživačkog prostora (Widening participation and strengthening the European Research Area) programa Horizont Evropa, otvoren je poziv za uspostavljanje Čvorišta izvrsnosti (Excellence Hubs) sa rokom za podnošenje prijava do 15. marta 2022. godine i ukupnim budžetom od 50 miliona EUR. Ovo je nova inicijativa u okviru programa Horizont Evropa, koja ima za cilj da ojača inovacione ekosisteme u naučno manje razvijenim zemljama EU i pridruženim zemljama (widening countries) i šire, stvarajući bolje veze između akademske zajednice, biznis sektora i vlade, u skladu sa regionalnim ili nacionalnim strategijama pametne specijalizacije. Čvorišta izvrsnosti usmjerena su na jačanje regionalne izvrsnosti u oblasti inovacija u ekosistemima uspostavljenim na određenoj lokaciji (place-based ecosystems) kroz prekograničnu saradnju koja se bazira na zajedničkoj strategiji i/ili uz lance koji donose dodatnu vrijednost. Ovakvi inovacioni ekosistemi ključni akcenat stavljaju na geografsku blizinu, a podrazumijevaju čvrstu povezanost različitih aktera, po principu četvorostrukog heliksa, koji treba da udruženim snagama podižu nivo inovativnosti i izvrsnosti u svom regionu. Za razliku od tradicionalnih modela klastera, ekosistemi predstavljaju dinamične mreže koje podrazumijevaju i saradnju između konkurentski nastrojenih aktera (coopetition) kako bi sve strane ostvarile benefite. Ključne komponente koje bi projekti trebalo da obuhvate su:
- Uspostavljanje prekogranične zajedničke strategije u oblasti istraživanja i inovacija koja treba da bude usklađena sa regionalnim strategijama pametne specijalizacije i/ili bitnim prioritetima evropskih programskih politika kao što su zelena i digitalna tranzicija;
- Projekti u oblasti istraživanja i inovacija kroz koje bi se konsolidovale veze između akademske i biznis zajednice i obezbijedili dokazi za razvoj strategije i ulaganja;
- Akcioni i investicioni planovi za sprovođenje strategije;
- Idejno rješenje i rano planiranje pilot projekata i demonstracionih projekata (npr. Proof of Concept, studije izvodljivosti itd.) u skladu sa strategijom;
- Prateće mjere, tj. komplementarne aktivnosti usmjerene na promovisanje transfera znanja i tehnologija te značaja istraživačkih/inovacionih aktivnosti npr. podizanje vidljivosti, veća uključenost građana, tehnološki transfer, obuke o preduzetništvu, razmjene osoblja itd. Predlozi treba da jasno predstave kolaborativne veze i, ako je primjenjivo, konkurentske odnose aktera iz privrede unutar svakog ekosistema u okviru konceptualnog modela. Takođe, predlozi treba da ubjedljivo pokažu relevantnost izabranog naučnog domena kroz njegovo usklađivanje sa regionalnim, nacionalnim i/ili evropskim strategijama istraživanja i inovacija i prioritetima programskih politika. Aplikanti mogu birati između regionalnog usmjerenja koje se dokazuje zajedničkim karakteristikama u okviru regionalne strategije pametne specijalizacije i/ili globalnog usmjerenja na prioritete evropske politike kao što su zelena ili digitalna tranzicija. Očekivano trajanje projekata je do 4 godine, sa budžetom od 3 do 5 miliona EUR po projektu.
Predlog projekta podnosi konzorcijum koji treba da čine najmanje dva inovaciona ekosistema iz dvije različite zemlje, pri čemu u svakom od njih moraju biti prisutne sve komponente četvorostrukog heliksa (istraživačke institucije, organizacije iz privatnog/biznis sektora, vladinog sektora, društveni akteri). U ekosistemu mora postojati najmanje jedna istraživačka institucija i jedno privredno društvo (koje postoji najmanje 3 godine i ima dokaz o aktivnom poslovanju) koji bi potpisali ugovor o dodjeli granta. Iako je predviđeno učešće samo widening zemalja, takođe je moguće učešće aktera iz ostalih zemalja pod uslovom da je njihovo učešće značajno za realizaciju projekta i opravdano za njegovo uspješno sporovođenje. Takođe, preporuka je da konzorcijum ne bude prevelik, odnosno da ne bude više od 20 partnera, u cilju lakšeg upravljanja projektom.
Krajnji rezultati projekata trebalo bi da doprinesu:
Uspostavljanju izvrsnih i održivih inovacionih ekosistema u widening zemljama i šire, u relevantnim domenima najsavremenije nauke i inovacija;
Kreiranju dugoročnih zajedničkih strategija istraživanja i inovacija zasnovanih na konkretnim akcionim planovima od evropskog značaja;
Kreiranju zajedničkih investicionih planova u oblasti istraživanja i inovacija, uključujući infrastrukturu koja koristi nacionalne, regionalne i evropske fondove, kao i privatni kapital na sinergetski način;
Realizaciji pilot projekata u oblasti istraživanja i inovacija koji prate zajedničku strategiju, i u skladu sa regionalnim i nacionalnim strategijama, naročito regionalnim inovacionim strategijama za pametnu specijalizaciju;
Razvoju novih kompetencija i vještina istraživača, preduzetnika i profesionalaca u oblastima intenzivnih istraživanja i inovacija;
Ojačanim vezama između nauke i biznisa;
Mehanizama za provlačenje talenata u regione i zemlje koje su manje razvijene u naučnom pogledu;
Unapređenju transfera znanja i razvoju preduzetničkih vještina;
Usvajanju inovativnih tehnologija;
Kreiranju novih poslovnih mogućnosti, naročito za mala i srednja preduzeća, i novih radnih mjesta.
Više detalja o samom pozivu i uslovima prijavljivanja može se naći na na Portalu o mogućnostima finansiranja i prijavljivanja na tendere, putem kojeg se podnose i projektne prijave, a možete pogledati i snimak info dana Evropske komisije koji je na ovu temu održan 9. jula.
Takođe, za dodatne informacije o ovom pozivu možete se obratiti nacionalnim kontakt osobama za oblast Širenje učešća i jačanje evropskog istraživačkog prostora u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta:
Milena Milonjić milena.milonjic@mpnks.gov.me 020 / 405 - 307.
Lidija Vukčević lidija.vukcevic@mpnks.gov.me 020 / 405 - 344.

05.11.2021.
Otvoreni pozivi za 2022. godinu - Hrana, bioekonomija, prirodni resursi, poljoprivreda i životna sredina

Klaster 6 „Hrana, bioekonomija, prirodni resursi, poljoprivreda i životna sredina“ ima za cilj pružanje mogućnosti za poboljšanje i uravnoteženje ekoloških, socijalnih i ekonomskih ciljeva i usmjeravanje ljudskih ekonomskih aktivnosti na putu ka održivosti. Stoga je osnovna paradigma klastera 6 potreba za transformativnom promjenom privrede i društva EU čiji je cilj smanjenje degradacije životne sredine, zaustavljanje smanjivanja biodiverziteta i bolje upravljanje prirodnim resursima, istovremeno djelujući u skladu sa klimatskim ciljevima EU i obezbjeđujući sigurnost hrane i vode. Klaster 6 će se fokusirati na aktivnosti usmjerene na razvoj inovativnih rješenja za ubrzanje prelaska na održivo i cirkularno upravljanje i korišćenje prirodnih resursa kopna i mora. Finansirani projekti podržaće napore na osiguranju integriteta ekosistema, kao i teritorijalno uravnoteženog i održivog razvoja i dobrobiti ljudi, uključujući sigurnost vode, hrane i ishrane. Info dani posvećeni otvorenim pozivima u okviru klastera „Hrana, bioekonomija, prirodni resursi, poljoprivreda i životna sredina“ održani su 25. i 26. oktobra 2021. godine, a sa ciljem informisanja potencijalnih aplikanata o temama za 2022. godinu. Za predstojeću godinu otvoreno je 77 poziva, a rok za dostavljanje predloga projekata je 15. februar 2022. godine. Snimak info dana možete pogledati putem linka:
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/cluster-6_en
Detaljne informacije o temama poziva, rokovima, te mogućnostima finansiranja možete naći u Radnom programu. Radni program za Horizont Evropa 2021/2022 za klaster 6: Hrana, bioekonomija, prirodni izvori, poljoprivreda i životna sredina, možete preuzeti na sljedećem linku:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-9-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-and-environment_horizon-2021-2022_en.pdf
Takođe, za dodatne informacije o ovom pozivu možete se obratiti nacionalnim kontakt osobama za za ovu oblast programa:
Andrea Milačić: andrea.milacic@udg.edu.me
Amil Orahovac: amil.orahovac@udg.edu.me

04.11.2021.
Poziv za eksperte - evaluatore projekata koji se finansiraju iz EU programa Horizont Evropa

Izvršna agencija za istraživanje (European Research Executive Agency - REA) poziva eksperte iz širokog spektra oblasti da se registruju u bazu eksperata Evropske komisije (European Commission’s experts database). REA poziva sve s visokim nivoom ekspertize i profesionalnog iskustva u područjima koja su relevantna za EU programe za programski period 2021-2027. godine, kako je navedeno na početnoj stranici Portala za učesnike o mogućnostima finansiranja i prijavljivanja na tendere, a posebno EU program za istraživanje i inovacije Horizont Evropa. Vrlo dobro poznavanje jezika (naročito engleskog) je obavezno.
Registracija predstavlja samo izraz interesovanja, i obavezan je preduslov za sklapanje ugovora sa Evropskom komisijom za angažovanje pojedinaca u svojstvu evaluatora u EU programima finansiranja.
Poziv je otvoren tokom cijelog programskog perioda, a zainteresovani se mogu registrovati u bazu eksperata Evropske komisije u bilo kom trenutku, putem Portala za učesnike o mogućnostima finansiranja i prijavljivanja na tendere.
Angažovanje pojedinca u svojstvu evaluatora predloga projekata za Horizont Evropa najbolji je način upoznavanja procesa evaluacije u novom programu i kako da postanete uspješni kao podnosilac projekta, tj. da u budućnosti poboljšate vlastite aplikacije. Dodatno, eksperti dobijaju naknadu za svoj rad, standardna naknada troškova ekspertima iznosi 450€ po danu (odabrani eksperti biće informisani o tačnom iznosu), a njihove troškove putovanja u Brisel pokriva EU.
Ocjenjivanje projektnih aplikacija eksperti realizuju kao nezavisni pojedinci, tj. u ovom procesu oni ne predstavljaju svoju matičnu instituciju/organizaciju. Angažman pojedinca kao eksperta je pitanje naučnog prestiža, jer se eksperti angažuju na osnovu referenci i kvaliteta - poželjno je da imaju visok stepen vještina, iskustva i znanja u relevantnoj oblasti, uključujući i iskustvo u projektnom menadžmentu, inovativnosti, iskorišćavanju, širenju i komuniciranju projektnih rezultata. Kao eksperti se mogu registrovati državljani zemalja članica EU, zemalja pridruženih Okvirnom programu, kao i vrhunski stručnjaci iz tzv. trećih zemalja.
Ekspert ima pravo da podnosi svoje predloge projekata u programu Horizont Evropa i da uporedo obavlja zadatke eksperta, uzimajući u obzir određena ograničenja, tj. mora da osigura da ne postoji sukob interesa.
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta podstiče predstavnike naučne zajednice da se registruju / ažuriraju svoj profil u bazi eksperata Evropske komisije.
Više informacija dostupno je putem linka:
https://rea.ec.europa.eu/working-rea/work-expert_en
Napomena:

Prvi korak u procesu registracije eksperta jeste registracija u informacionom sistemu Evropske komisije. Neophodno je da se na Portalu za učesnike prijavite s važećim EU Login nalogom. Ako još uvijek nemate EU Login nalog, jednostavno ga možete otvoriti putem linka:
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
Kako biste izrazili interesovanje, prijavite se putem linka: “REGISTER AS EXPERT”
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert
Ukoliko je proces registracije odrađen kako treba, u desnom dijelu ekrana pojaviće se natpis “Your profile is VALID” čime je registrovani profil prihvaćen, što predstavlja potvrdu pravilnog unosa podataka u bazu eksperata.
Već registrovani eksperti mogu u bilo kom trenutku ažurirati svoj profil, prijavom putem naloga EU Login i pristupiti svom području ekspertize: My Expert Area (eksperti registrovani za npr. H2020 program). Tekst poziva Evropske komisije na engleskom jeziku (Call for expression of interest) možete preuzeti ovdje: Dodatne informacije: Milena Milonjić, Direkcija za EU programe za nauku i istraživanje e-mail: milena.milonjic@mpnks.gov.me

 

14.10.2021.

Horizont Evropa - Info dan o otvorenim pozivima i umrežavanje sa partnerima u oblasti Zdravlja

Info dan posvećen otvorenim pozivima u okviru oblasti (klastera) „Zdravlje“ EU programa za istraživanje i inovacije Horizont Evropa, održaće se u četvrtak, 28. oktobra 2021. godine, u cilju informisanja potencijalnih aplikanata o temama za 2022. godinu sadržanim u Radnom programu „Zdravlje“.

Više informacija o info danu možete naći na linkovima:

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days_en

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/cluster-1_en 

Registracija za učešće na info danu nije neophodna.

Posrednički događaj (brokerage event) koji služi za povezivanje institucija radi potencijalnog uspostavljanja partnerstava i formiranja konzorcijuma za apliciranje na predstojeće pozive iz Radnog programa „Zdravlje“ za 2022. godinu održaće se dan kasnije, 29. oktobra 2021. godine.

Glavni cilj međunarodnog posredničkog događaja jeste da okupi sve relevantne aktere koji namjeravaju da se prijave na pozive u okviru klastera Zdravlje programa Horizont Evropa. Ovo je dobra prilika za razgovor i razmjenu ideja između potencijalnih aplikanata, kao i otvaranje puta za buduće mogućnosti saradnje u okviru Horizont Evropa programa.

Događaj će se fokusirati na sljedeće pozive klastera Zdravlje:

1. Ostati zdrav u društvu koje se brzo mijenja

2. Život i rad u okruženju koje promoviše zdravlje

3. Borba protiv bolesti i smanjivanje tereta bolesti

4. Osiguranje pristupa inovativnoj, održivoj i visokokvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti

5. Otključavanje punog potencijala novih alata, tehnologija i digitalnih rješenja za zdravo društvo

6. Očuvanje inovativne, održive i globalno konkurentne privrede povezane sa zdravljem

Registracija za učešće na posredničkom događaju otvorena je do 28. oktobra 2021. godine.

Više informacija o ovom događaju “Brokerage Event for HE Cluster 1 – Calls 2022”  

možete naći na linku https://cluster-health-horizon-europe-brokerage.b2match.io/

Radni program za 2021 - 2022. godinu za klaster Zdravlje možete preuzeti OVDJE

Dodatne informacije: Milena Milonjić, nacionalna kontakt osoba za klaster Zdravlje, e-mail: milena.milonjic@mpnks.gov.me

 

14.10.2021.

Info dan o jačanju saradnje u oblasti istraživanja i inovacija u Dunavskom regionu

U sklopu 7. prioritetne oblasti Strategije Evropske Unije za Dunavski region koja se odnosi na razvoj društva znanja, 28. oktobra 2021. godine održaće se onlajn info dan na temu „Jačanje saradnje u oblasti istraživanja i inovacija u Dunavskom reigonu“. Događaj će se, naime, fokusirati na horizontalnu oblast Okvirnog programa EU za istraživanje i inovacije - Širenje učešća i jačanje evropskog istraživačkog prostora s ciljem povećanja uključenosti zemalja iz Dunavskog regiona u ovom programu.

Na Info danu biće prezentovani aktuelni i predstojeći pozivi u okviru pomenute oblasti s posebnim akcentom na novine, mogućnosti i konkretne akcije, a takođe će biti predstavljeni i neki od uspješno realizovanih projekata u prethodnim okvirnim programima EU.

Inicijativa je prevashodno usmjerena na sljedeće pozive u okviru oblasti Širenja učešća i jačanje evropskog istraživačkog prostora, ali bi mogla biti proširena i na buduće pozive iz ove oblasti:

Tvining HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03-01

Rok za prijavljivanje: 18. januar 2022. godine;

Excellence Hubs HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-04-01

Rok za prijavljivanje: 15. mart 2022. godine;

ERA Chairs: HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-01-01

Rok za prijavljivanje: 15. mart 2022. godine.

Posebno značajan segment ovog događaja odnosi se na povezivanje i uparivanje organizacija, tzv. matchmaking, u cilju stvaranja potencijalnih konzorcijuma za pripremu predloga projekata, kroz kontinuirano održavanje virtuelnih B2B sastanaka u periodu do 15. marta 2022. godine. Ovi sastanci predstavljaju sjajnu priliku da se potencijalni kandidati, odnosno istraživačke organizacije i/ili kompanije povežu i razmotre ideje za potencijalne zajedničke projekte te ojačaju saradnju u cilju realizacije budućih projekata.

Za učešće na događaju neophodno je da se registrujete do 27. oktobra 2021. godine, a organizacije već mogu kreirati i postaviti svoj profesionalni profil radi povezivanja sa potencijalnim partnerima. Više informacija o događaju može se naći OVDJE.

Informaciju o Info danu posvećenom jačanju saradnje u oblasti istraživanja i inovacija u Dunavskom regionu, koji će se fokusirati na horizontalnu oblast programa Horizont Evropa - Širenje učešća i jačanje evropskog istraživačkog prostora, s ciljem povećanja uključenosti u ovom programu, objavljenu na sajtu Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, možete pogledati na adresihttps://www.gov.me/clanak/onlajn-info-dan-o-jacanju-saradnje-u-oblasti-istrazivanja-i-inovacija-u-dunavskom-regionu-i-prilika-za-povezivanje-sa-partnerima

 

 

08.10.2021.

Otvoren poziv za razmjene osoblja u okviru Marija Sklodovska Kiri akcija

Poziv za 2021. godinu za razmjene osoblja u okviru Marija Sklodovska Kiri akcija (MSCA), koji podrazumijeva razvoj internacionalne, interdisciplinarne i intersektorske održive saradnje u oblasti istraživanja i inovacija kroz mobilnost, otvoren je 7. oktobra 2021. godine i trajaće do 9. marta 2022. godine. Ukupan budžet za 2021. godinu je 72,5 miliona EUR.

Marija Sklodovska Kiri akcije finansiraju se u okviru najvećeg programa Evropske komisije za istraživanje i inovacije - Horizont Evropa.

Kroz ovu akciju finansiraju se kratkoročne razmjene naučno-istraživačkog i administrativno-tehničkog osoblja uključenog u aktivnosti koje su usmjerene na istraživanje i inovacije. Cilj ovog poziva je realizacija održivih projekata saradnje između različitih organizacija iz akademskog i neakademskog sektora (naročito malih i srednjih preduzeća) sa sjedištem u Evropi i šire. Osoblje koje učestvuje u razmjenama treba da stekne nova znanja i vještine, stvarajući značajnu perspektivu za razvoj svoje karijere, doprinoseći time unapređenju istraživačkih i inovacionih kapaciteta organizacija koja ih zapošljava.

Poziv je otvoren za međunarodne konzorcijume univerziteta, istraživačkih organizacija/institucija, preduzeća i drugih neakademskih organizacija, a moraju obuhvatati najmanje tri organizacije iz tri različite zemlje, od kojih dvije moraju biti iz različitih zemalja članica EU ili zemalja pridruženih programu Horizont Evropa (među kojima je i Crna Gora). Pored ovog, ključnog uslova, važno je naglasiti da je moguće učešće i organizacija iz bilo koje zemlje svijeta.

Projekti mogu trajati do četiri godine a finansira se razmjena osoblja od jednog mjeseca do jedne godine, po osobi.

MSCA razmjene osoblja mogu obuhvatiti tri dimenzije mobilnosti: intersektorsku, internacionalnu, interdisciplinarnu. Razmjene između organizacija u državama članicama EU ili zemaljama pridruženim programu Horizont Evropa trebalo bi uglavnom da budu intersektorske, dok su razmjene unutar istog sektora takođe moguće pod uslovom da su interdisciplinarne. Interdisciplinarnost nije potrebna za razmjene unutar istog sektora u slučaju partnerstva sa organizacijama iz trećih zemalja, koje nisu pridružene programu Horizont Evropa. Ukoliko su sve organizacije iz istog sektora (akademskog ili neakademskog), barem jedna mora biti iz treće zemlje programa Horizont Evropa (tj. zemlje koja nije pridružena programu).

Ključni uslovi podrazumijevaju sljedeće:

u razmjeni mogu učestvovati istraživači u bilo kojoj fazi karijere, od doktoranada do postdoktoranada, ali i administrativno, tehničko ili rukovodeće osoblje koje je uključeno u istraživačke i inovacione aktivnosti;

osoblje mora biti angažovano u organizaciji koja ih šalje, odnosno aktivno raditi na poslovima povezanim sa relevantim istraživačkim i inovacionim aktivnostima najmanje mjesec dana prije mobilnosti;

po isteku mobilnosti, osoblje se mora vratiti u organizaciju koja ih šalje, kako bi prenijeli stečeno znanje i nastavili da podstiču saradnju.

Kroz akciju se finansiraju troškovi putovanja, smeštaja, troškovi života, dodatak za posebne potrebe, ukoliko je primjenjivo, a takođe je obezbijeđeno i finansiranje aktivnosti istraživanja, obuke i umrežavanja te troškova za upravljanje i indirektnih troškova. Takođe, važno je napomenuti da organizacija koja šalje osoblje na razmjenu, treba da nastavi da isplaćuje platu i tokom perioda razmjene.

Više detalja o samom pozivu i uslovima prijavljivanja može se naći na na Portalu o mogućnostima finansiranja i prijavljivanja na tendere, putem kojeg se i podnosi projektna prijava.

Takođe, za dodatne informacije o ovom pozivu možete se obratiti nacionalnoj kontakt osobi za Marija Sklodovska Kiri akcije u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta, putem mejla na adresu: lidija.vukcevic@mpnks.gov.me.

Informacija je takođe objavljena na sajtu MPNKS, u rubrici Horizont Evropa: https://www.gov.me/clanak/otvoren-poziv-za-razmjene-osoblja-u-okviru-marija-sklodovska-kiri-akcija.

 

07.10.2021.
Etički komitet Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta usvojio je Etičku povelju koju možete preuzeti ovdje kao i Pojmovnik tipova kršenja akademskog integriteta kojeg možete preuzeti ovdje.

07.10.2021.
Program stipendija nemačke privrede za zemlje Zapadnog Balkana

Obavještavaju se zainteresovani studenti Fakulteta za pomorstvo i turizam Bar o Programu stipendija njemačke privrede za studente Univerziteta "Adriatik" Bar. Već više od 18 godina postoji mogućnost plaćene prakse studentima u najboljim kompanijama u Njemačkoj iz brojnih oblasti, nakon čega studenti po povratku mogu primjeniti stečeno znanje. Na sledećem linku zainteresovani studenti mogu naći više informacija: www.djindjic-stipendienprogramm.de/applicants#applicants-new.
Opis navedenog programa možete preuzeti ovdje.
Vodič za prijavu možete preuzeti ovdje.
Flajer navedenog programa možete preuzeti ovdje.
Linkove za zoom prezentaciju navedenog programa možete preuzeti ovdje.

 

23.07.2021.
OBJAVLJEN KONKURS MINISTARSTVA PROSVJETE, NAUKE, KULTURE I SPORTA ZA DODJELU STIPENDIJA NAJBOLJIM STUDENTIMA ZA STUDIJSKU 2021/2022. GODINU. Konkurs možete vidjeti na sledećem linku.

 

06.07.2021.
Info dan Horizont Evropa: Širenje učešća (Widening) i jačanje Evropskog istraživačkog prostora
U okviru desetodnevnog događaja u organizaciji Evropske komisije, posvećenog promociji Horizont Evropa Radnog programa za 2021/2022. godinu (https://www.gov.me/clanak/info-dani-programa-horizont-evropa), podsjećamo da će info dan posvećen horizontalnoj oblasti programa: Širenje učešća (Widening) i jačanje Evropskog istraživačkog prostora (ERA) biti održan u petak, 9. jula. Ova horizontalna oblast programa Horizont Evropa usmjerena je na izgradnju istraživačkih i inovacionih kapaciteta određenih zemalja koje se u tom pogledu sporije razvijaju u odnosu na ostale. Kroz učešće će imati priliku da ojačaju svoj potencijal za uspješno uključivanje u transnacionalne istraživačke i inovacione procese, promovisanje umrežavanja i bolji pristup istraživačkoj izvrsnosti. Učešće na Horizont Evropa info danu je otvoreno bez prethodne registracije. Detaljan program info dana 9. jula dostupan je na linku: https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/era-widening
Posebno skrećemo pažnju na dvije sesije:
9:30 - 10:30 CEST Prezentacija novog Radnog programa za 2021/2022. godinu i određene novine u procesu ocjenjivanja predloga projekata
10:45 - 13:00 CEST Widening participation Session 1
U ovoj sesiji glavna pažnja biće usmjerena na pozive i akcije u dijelu Širenje učešća: Udruživanje (Teaming), Tvining (Twinning), Specijalni Tvining poziv za zemlje Zapadnog Balkana (Twinning Western Balkans Special), ERA predsjedavanje (ERA Chairs) i COST akcije.

06.07.2021.
Poziv za usavršavanje vještina za razvoj novih proizvoda u prehrambenoj industriji - EIT FOOD
EIT Food NDP Skills organizuje radionicu za usavršavanje vještina za razvoj novih proizvoda u oblasti prehrambene industrije, posvećenoj profesionalcima iz ove oblasti iz zemalja koje su uključene u RIS (Regional Innovation Scheme), među kojima je i Crna Gora. EIT Food NPD Skills okuplja 50 učesnika iz različitih zemalja kako bi stekli znanje o alatima, tehnikama i metodologijama koje se koriste u procesu razvoja novih proizvoda u prehrambenoj industriji. Petodnevne radionice uz interaktivna predavanja, izradu projektnih zadataka i računarsku simulaciju, obuhvataju:
- Besplatni kurs obuke koji su zajednički pripremili partneri iz akademske zajednice, industrije i istraživačkih instituta;
- Najnovije znanje, praktične informacije i sesije;
- Razmjenu iskustava i znanja;
- Produktivno provedeno vrijeme sa drugim profesionalcima iz prehrambenog sektora iz različitih zemalja;
- Sertifikat o učešću.
Radionica će se održati online od 13 - 17.09.2021. Rok za prijavu: 16. jul 2021. godine. Prijava i više informacija na linku: https://timo.wz.uw.edu.pl/npdskills
Nakon kompletiranja procesa selekcije, izabrani kandidati će dobiti potvrdu o učešću, najkasnije do 25. jula 2021. godine.

 

05.07.2021.
Praktični vodič za učešće u programu Horizont Evropa

Po prvi put otkako Crna Gora učestvuje u okvirnim programima za istraživanje i inovacije, Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta pripremilo je Praktični vodič za aplikante u cilju uspješnog učešća u Horizont Evropa programu.
Podsjećamo, Crna Gora će do kraja godine zvanično pristupiti novom Okvirnom programu za istraživanje i inovacije – Horizont Evropa (2021-2027).
Do tada, svim institucijama iz Crne Gore omogućeno je da učestvuju u ovom programu tokom procesa pregovora na ravnopravnoj osnovi sa institucijama iz EU27.
Saznajte u praktičnom vodiču sa jasnim instrukcijama “korak po korak” šta novi program za istraživanje i inovacije Horizont Evropa donosi za Vas?
Vodič je dostupan putem linka: https://www.gov.me/clanak/prakticni-vodic-za-ucesce-u-programu-horizont-evropa

02.07.2021.
Poziv za učešće na info sesijama povodom predstavljanja IPA poziva "Naučni potencijal u službi inovacija"

Informacija o predstojećim inormativnim sesijama za novi poziv za projekte u okviru IPA grant šeme "Naučni potencijal u službi inovacija" možete pogledati na sledećem linku: https://www.gov.me/clanak/obavjestenje-o-odrzavanju-info-dana-ipa-grant-sema-naucni-potencijal-u-sluzbi-inovacija

 

26.06.2021.

KONKURS ZA UPIS NA OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE FAKULTETA ZA POMORSTVO I TURIZAM BAR ZA AKADEMSKU 2021/2022.GODINU

MOŽETE PREUZETI OVDJE.

 

26.06.2021.

PROMOCIJA KNJIGE "ISTORIJA CIVILIZACIJA" autora prof. dr Steva Nikića, rektora Univerziteta "Adriatik" Bar

U amfiteatru Univerziteta “Adriatik” u subotu, 26.6.2021.godine je promovisana j knjiga prof. dr Steva Nikića “Istorije civilizacija”, ocijenjena kao impozantno, kapitalno i hvale vrijedno djelo i izdavački poduhvat, koja je kandidovana za ovogodišnju Trinaestojulsku nagradu. Na promociji su govorili akademik prof. dr Šefket Krcić, doc. dr Budimir Aleksić, paroh barski protojerej Jovan Plamenac, don Keljmend Spaći, glavni imam barski mr Muidin Milaimi, ambasador BiH u Kuvajtu dr Jasin Ravažde, dekan Internacionalnog univerziteta u Goraždu dr Muamer Kalić, prof. dr Safet Betković sa Univerziteta u Oslu i autor, prof.dr Stevo Nikić.
Program je vodila Lidija Raković, profesorica, koja je kazala da je profesor Nikić podario “kompleksno, slojevito djelo, izuzetne prostornosti i raznovrsnosti misli I ideja, istorjskih podataka i filozofsko-teorijskih polazišta koja pobuđuju na brojna promišljanja u vezi sa istorijskim tokovima i civilizacijskim hodom čovječanstva, između ostalog i o suštini i smislu ljudskog postojanja, ali i na nedoumice kuda idu tokovi civilizacije kojoj pripadamo.”
Prof. dr Šefket Krcić istakao je da je ova promocija „časni nastavak barske tradicije“ i da je profesor Nikić pokušao da uđe u svijet civilizacije i kulture kako bi mlade podstakao na razišljanje na ovu temu. „Ova knjiga predstavlјa jedinstveno multinaučno djelo koje je okupilo naučnike iz Crne Gore, regiona i Evrope koje sa različitih aspekata povezuje ideje civilizacije“, kazao je pored ostalog, prof. dr Šefket Krcić, naglasivši da knjiga takvog opsega i sadržaja do sada nije objavlјena ne samo u Crnoj Gori već i regionu. „Istorije civilizacija“ dr Nikića zaslužuje najveće državno priznanje, a rasprava o ovom djelu treba da bude objavlјena na prvim stranicama ovdašnjih listova i časopisa u cilјu afirmacije i autoriteta knjige i kulture na našim prostorima, „jer ono podstiče kulturu dijaloga i tolerancije“, kazao je prof. dr Šefket Krcić. Docent dr Budimir Aleksić je istakao da je riječ o impozantnom, kapitalnom i svake hvale vrijednom djelu, koje predstavlјa datum u istoriji kulture Crne Gore. „Ova knjiga plijeni erudicijom, analizama ogromne građe i činjenica, oštroumnim zapažanjima, lјepotom stila i jezika. Nјome je obuhvaćena ukupna stvaralačka djelatnost čovječanstva. Rezultate svog istraživačkog pregalaštva profesor Nikić je u ovoj knjizi iznio na jasan, pregledan i sistematičan način. Kada se ova njegova knjiga razmotri u cjelini, nije teško zaklјučiti da po cjelovitosti i kompleksnosti interpretirane građe, originalnim pristupom temi i postignutim rezultatima, ona predstavlјa štivo izrazite naučne vrijednosti. Autor je u njoj ispolјio ne samo veliku obaviještenost i sposobnost za analitičko-sintetičko vrednovanje nego i svojevrstan kreativni dar za tumačenje najkomplikovanijih tvorevina lјudskog duha“, rekao je, pored ostalog, dr Aleksić. Paroh barski protojerej Jovan Plamenac je naglasio da ova knjiga predstavlјa plod ogromnog znanja i velike hrabrosti profesora Nikića, ocjenjujući da je riječ o djelu koje podstiče na razmišlјanje o mnogim bitnim aspektima naše civilizacije i kulture. U ime nadbiskupa barskog monsinjora Roka Đonlešaja prisutne je pozdravio don Kelјmend Spaći, istakavši da je djelo ovakve vrste bilo prijeko potrebno današnjoj kulturi. Glavni imam barski mr Muidin Milaimi je kazao da ga je ova knjiga podstakla da napiše esej o istoriji civilizacije koji je, na zadovolјstvo prisutnih, pročitao. Dr Jasin Ravažde kazao je da je sjećan što prisustvuje promociji „jedne takve knjige-veoma važne, veoma potrebne, o istoriji civilizacije, koja nas spaja.“ Istakao je da je globalist, te da smatra da svi imamo jednu civilizaciju, sa više aspekata. „Iz istorije se ne uči puno, jer se greške ponavljaju, tome su dokaz i ratovi na ovim prostorima“, istakao je on i dodao da je vrijednost ove knjige u činjenici da niko ko je velik ne može biti toliko velik da ne može biti pobijeđen, čak i od onih koji se smatraju malim. Dr Moamer Kalić, dekan Inernacionalnog fakulteta u Goraždu, pozdravio je izdavanje ovog grandioznog djela i istakao da se nada da će biti promovisano u BiH i u Goraždu. Prof. dr Safet Betković kazao je da susreti i interakcija civilizacija uvijek donesu nešto pozitivno, pa je i grad ispod Rumije „svojevrstan primjer susreta različitih ljudi, religija i kultura.“ On je istakao da su odnosi između civilizacija „od presudnog značaja za opstanak svijeta". Sa njim se složio i autor, prof.dr Stevo Nikić istakavši da je dijalog potreban u svim vremenima. On je naglasio da je „čovjekov život je kratak, istorija uzvišena besmislenost ili besmislena uzvišenost, a čovjekovo stvaralaštvo i kultura nešto bezvremeno i vječito. Tako se kontinuitet ljudskog trajanja iznova potvrđuje: uprkos zemljotresima, epidemijama, gladi, eruptivnim migracijama i katastrofalnim ratovima, suštinski procesi civilizacije se ne gube; neka mlađa kultura ih preuzima, spašava od propasti, nosi ih imitativno, zatim kreativno, sve dok nova mladost i duh ne budu u stanju da nastave ovaj kontinuitet.  Onako kako su ljudi dijelovi jedni drugih, a generacije trenuci u porodičnoj lozi, tako su civilizacije jedinice u jednoj većoj cjelini čije je ime kultura, to su etape u istoriji čovječanstva. Civilizacije (kulture) su poligenetske, one su združeni proizvod mnogih naroda, slojeva i vjera i niko ko izučava ljudsku prošlost, sadašnjost i anticipira budućnost ne može da bude isključivi pobornik jedne rase, jedne vjere, jednog naroda ili nacije. Zbog toga Uman čovjek, mada kroz blisko srodstvo pripada svojoj zemlji, svom narodu, svojoj vjeri, sebe takođe doživljava kao građanina one Zemlje Uma koji ne zna za mržnje niti granice. On će teško zaslužiti ime čovjeka ako u svom intelektualnom opusu unosi političke predrasude, rasne diskriminacije, ili vjerske animozitete i on poklanja svoje zahvalno poštovanje svakoj civilizaciji, svakom narodu, svakoj vjeri, svakoj kulturi koje su ponijele baklju i obogatile njegovu ličnost, nasleđe i njegovu kulturu” rekao je na kraju promocije prof. dr Stevo Nikić. Na kraju promocije, autor je svim zainteresovanim posjetiocima poklonio primjerke knjige.
 

         

   

 

26.06.2021.

Predstavljanje specijalnog tvining poziva za Zapadni Balkan kroz EU Okvirni program za istraživanje i inovacije Horizont Evropa, koji će se održati 08. jula 2021. godine, od 11.00 do 13.00 časova.

Ovaj poziv u okviru Horizont Evropa programa je specifičan, jer istraživači iz Crne Gore imaju veću mogućnost da povuku sredstva u odnosu na ostale pozive namijenjene naučnoj zajednici, a koji će biti objavljeni u narednom periodu. Na info danu će učestvovati predstavnici Evropske komisije, Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta i koordinator uspješnog tvining projekta sa Univerziteta u Novom Sadu, te će ovaj događaj biti prilika da podijeli svoja znanja i iskustva u pripremi ovog tipa projekta. Molim Vas da se do 01. jula registrujete putem linka: https://forms.gle/Cp7JW2MMN7gM85Wo7. Tekst poziva možete preuzeti ovdje.

 

26.06.2021.

Horizont Evropa: 822 miliona EUR za 2021. godinu kroz Marija Sklodovska-Kiri Akcije

Evropska komisija je objavila nove pozive u okviru Marija Sklodovska-Kiri Akcija (Marie Skłodowska-Curie Actions – MSCA), vodeće šeme za finansiranje doktorskog i postdoktorskog obrazovanja i obuke u okviru programa Horizont EvropaPozivi su otvoreni nakon što je 22. juna 2021. godine usvojen radni programa Horizont Evropa za 2021-2022 godinu.

Sa ukupnim budžetom od 6,6 milijardi EUR za period od 2021. do 2027. godine, MSCA će podržati istraživače iz cijelog svijeta, u svim fazama karijere i u svim naučnim disciplinama. Korist ostvaruju i institucije jer se podrška obezbjeđuje za izvrsne doktorske, postdoktorske programe, kolaborativna istraživanja i inovativne projekte koje realizuju, čime se povećava njihova globalna atraktivnost i vidljivost, ali i jača saradnja van akademske zajednice zbog uključivanja kako velikih kompanija tako i malih i srednjih preduzeća.

Tokom 2021. godine, u okviru MSCA biće obezbijeđeno oko 822 miliona EUR, kroz sljedećih pet glavnih akcija:

 MSCA doktorske mreže – akcija podrazumijeva realizaciju doktorskih programa u akademskom i drugim sektorima, uključujući industriju i preduzeća. Poziv za 2021. godinu, sa budžetom od 402,95 miliona EUR, otvoren je 22. juna, a zatvara se 16. novembra 2021. godine.

 MSCA postdoktorske stipendije – kroz ovu akciju doprinosi se jačanju kreativnog i inovativnog potencijala istraživača koji su završili doktorske studije, a koji žele da steknu nove vještine kroz naprednu obuku, internacionalnu, interdisciplinarnu i intersektorsku mobilnost. Finansiranje će biti dostupno istraživačima koji su spremni da nastave sa istraživačkim i inovacionim projektima u Evropi i širom svijeta, kako u akademskom tako i u neakademskom sektoru. Poziv za 2021. godinu, sa budžetom od 242 miliona EUR, otvoren je 22. juna i zatvara 12. oktobra 2021. godine.

 MSCA razmjene osoblja podrazumijevaju razvoj internacionalne, interdisciplinarne i intersektorske održive saradnje u oblasti istraživanja i inovacija kroz razmjenu osoblja. Šema doprinosi pretvaranju ideja u inovativne proizvode, usluge ili procese. Poziv za 2021. godinu, sa budžetom od 72,5 miliona EUR, biće otvoren 7. oktobra 2021. godine, a zatvara se 9. marta 2022. godine.

 MSCA COFUND - sufinansiranje novih ili postojećih doktorskih programa i postdoktorskih šema stipendiranja u državama članicama EU ili zemljama pridruženim programu Horizont Evropa u cilju širenja najboljih MSCA praksi. Ovo uključuje internacionalnu, interdisciplinarnu i intersektorsku obuku istraživača, kao i mobilnost istraživača u svim fazama njihove karijere. Poziv za 2021. godinu, sa budžetom od 89 miliona EUR, biće otvoren 12. oktobra 2021. godine, a zatvara se 10. februara 2022. godine.

 MSCA i građani – ova akcija nastoji da približi oblast istraživanja široj javnosti uglavnom kroz Evropsku noć istraživača. Na taj način povećava se svijest o uticaju rada istraživača na život građana, društvo i ekonomiju i jača javno prepoznavanje nauke i istraživanja. Takođe ima za cilj da podigne interesovanje mladih za karijeru u oblasti istraživanja i nauke. Poziv za 2022. godinu, sa budžetom od 15,5 miliona EUR, pokriva izdanja Evropske noći istraživača za 2022. i 2023. godinu i otvoren je 22. juna sa rokom do 7. oktobra 2021. godine.

U okviru programa Horizont Evropa 2021-2027, MSCA će staviti veći akcenat na intersektorsku saradnju, naročito između akademske zajednice i biznisa, kao i na efikasan nadzor i karijerno vođenje kroz nove MSCA smjernice o nadzoru. Takođe će promovisati održivost istraživačkih aktivnosti i upravljanje u skladu sa Evropskim zelenim sporazumom kroz MSCA Zelenu povelju.

Između 2014. i 2020. godine, kroz MSCA je podržano preko 65.000 istraživača iz Evrope i šire, uključujući 25.000 doktoranada. Takođe je finansirano više od 1.000 međunarodnih doktorskih programa i podstaknute su veze između akademske zajednice i industrije, uključujući 4.700 kompanija i skoro 2.200 malih i srednih preduzeća. Tokom istog perioda, preko 8.450 organizacija iz više od 130 zemalja učestvovalo je u MSCA.

Za više informacija pogledati:

 Informativnu brošuru o MSCA;

 Program rada za MSCA za period 2021-2022;

 Internet stranicu Evropske komisije posvećenu MSCA.

Takođe, u periodu od 28. juna do 9. jula 2021. godine Evropska komisija organizuje info dane koji su posvećeni programu Horizont Evropa, a Info dan posebno posvećen programu MSCA održaće se 1. jula 2021. godine.

Na događaju će biti predstavljene ključne informacije koje se odnose na MSCA program u cilju podsticanja organizacija i istraživača da se prijave na pozive, a učesnici će imati prilike da se informišu o novinama koje Horizont Evropa. Info dan je otvoren za istraživače, ustanove visokog obrazovanja, istraživačke institucije, agencije za finansiranje istraživanja i ostale organizacije koje već učestvuju u MSCA ili su zainteresovane da se prvi put prijave na buduće pozive.

 

24.06.2021.

Info dani programa Horizont Evropa

Evropska komisija organizuje info dane koji su posvećeni najvećem EU programu za istraživanje i inovacije - Horizont Evropa, a koji će se održati u periodu od 28. juna do 9. jula 2021. godine.

Ovaj desetodnevni događaj pružiće priliku potencijalnim kandidatima i ostalim učesnicima da dobiju informacije i postave pitanja o novinama, glavnim instrumentima finansiranja i procedurama programa Horizont Evropa.

Učešće na Horizont Evropa info danima je otvoreno bez prethodne registracije, osim za klaster 3: Civilna bezbjednost za društvo.

 

Detalji se mogu naći na veb stranici događaja: https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/

28. juna – Istraživačke infrastrukture

29. i 30. juna – Digitalizacija, industrija i svemir (klaster 4)

30. juna – Civilna bezbjednost za društvo (klaster 3)

1. jula – Kultura, kreativnost i inkluzivno društvo (klaster 2)

1. jula –Marija Sklodovska-Kiri akcije

2. jula – Zdravlje (klaster 1)

5. i 6. jula – Klima, energija i mobilnost (klaster 5)

7. i 8. jula – Hrana, bioekonomija, prirodni resursi, poljoprivreda i životna sredina (klaster 6)

9. jula – Evropski istraživački prostor (ERA) i Širenje izvrsnosti i učešća (Widening)

Pored info dana, NCP mreže organizuju Horizont Evropa posredničke događaje (brokerage events), koji pružaju jedinstvenu priliku potencijalnim aplikantima da razgovaraju o istraživanjima, idejama i ekspertizi s novim partnerima, kao i da ojačaju svoje međunarodne mreže.

 

Registrujte se za učešće na tematskim posredničkim događajima i zakažite sastanak sa učesnicima događaja putem linka: https://www.horizoneuropencpportal.eu/stage

 

 

23.03.2021.

Horizont Evropa: Vebinar o ERC otvorenim pozivima, 26.03.2021. godine
Izvršna agencija Evropskog istraživačkog savjeta (ERCEA), u petak, 26. marta 2021. godine, s početkom u 12:00h, organizuje vebinar o otvorenim pozivima Evropskog istraživačkog savjeta u 2021. godini.
Ukoliko planirate da pripremate predlog projekta za ERC grant, imate pitanja i potrebne su vam informacije iz prve ruke. Uključite se u ERC vebinar za aplikante s Angelom Liberatore i Joseom Labastidom iz Izvršne agencije Evropskog istraživačkog savjeta.
Youtube kanal za prenos događaja:
https://youtu.be/vakhZ0CIGu8
Pitanja možete postaviti već sada putem društvenih mreža: Twitter i LinkedIn.
Podsjećamo da su u okviru Evropskog istraživačkog savjeta otvorena dva poziva za predloge projekata:
Poziv Evropskog istraživačkog savjeta za grantove za mlade istraživače („Starting Grants”), namijenjen je istraživačima kojima se omogućava da formiraju svoj istraživački tim ili program. Više detalja:
https://mps.gov.me/rubrike/_NAUKA/239594/Evropski-istrazivacki-savjet-objavljuje-prve-pozive-za-mlade-istrazivace-u-okviru-programa-Horizont-Evropa.html
ERC grantovi za osnaživanje istraživačkih timova („Consolidator Grants”) namijenjeni su podršci (vodećim) istraživačima u fazi karijere u kojoj oni konsoliduju, tj.ojačavaju sopstvene nezavisne istraživačke timove ili programe. Potrebno je da istraživački timovi posjeduju naučnu izvrsnost i da su nedavno uspostavljeni. Više detalja:
https://mps.gov.me/rubrike/_NAUKA/241020/Objavljen-poziv-Evropskog-istrazivackog-savjeta-za-osnazivanje-istrazivackih-timova-ERC-Consolidator-Grant.html
 

 

17.03.2021.

Horizont Evropa: Vebinar o pripremi predloga projekata
Evropska komisija, u srijedu, 24. marta 2021. godine, od 10:00h do 16:15h, organizuje prvi vebinar na temu ''Kako pripremiti uspješan predlog projekta za EU program Horizont Evropa''.
Svrha ovog događaja je informisanje svih potencijalnih učesnika koji planiraju da apliciraju za sredstva ovog programa o modalitetima za pripremu predloga projekata. Agenda sadrži dvije glavne teme: „Podnošenje i evaluacija“ i „Model Ugovora o dodjeli granta“.
Saznajte više o ključnim koracima u razvoju vaših Horizont Evropa projekata!
 

Registracija je obavezna i možete je izvršiti putem linka:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/registration_20210324
 

Agendu možete preuzeti ovdje:
Za više informacija, pozivamo vas da se obratite Mileni Milonjić, putem emaila milena.milonjic@mpnks.gov.me i telefona 020 405 307 ili na sajtu Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta na adresi:

https://mps.gov.me/vijesti/241152/Horizont-Evropa-Vebinar-o-pripremi-predloga-projekata.html

 

 

 

10.05.2021.
Na osnovu odluke Naučno - nastavnog vijeća Fakulteta za pomorstvo i turizam Bar raspisuje se Konkurs za izbor nastavnika u naučno zvanje vanredni profesor za naučnu oblast Sigurnost na moru i Upravljanje rizikom pomorskih akcidenata.
Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa, podnose se u roku od 5 dana od dana objavljivanja konkursa na adresu: Šetalište Kralja Nikole Potkovica D1, Marina Bar, 85000 Bar, Crna Gora. Kandidati podnose:
- prijavu,
- biografiju,
- ovjerene kopije diploma o doktoratu,
- spisak naučnih radova sa bibliografskim podacima.
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

 

10.05.2021.
Na osnovu odluke Naučno - nastavnog vijeća Fakulteta za pomorstvo i turizam Bar raspisuje se Konkurs za izbor nastavnika u naučno zvanje docent za naučnu oblast Pomorska medicina.
Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa, podnose se u roku od 5 dana od dana objavljivanja konkursa na adresu: Šetalište Kralja Nikole Potkovica D1, Marina Bar, 85000 Bar, Crna Gora. Kandidati podnose:
- prijavu,
- biografiju,
- ovjerene kopije diploma o doktoratu,
- spisak naučnih radova sa bibliografskim podacima.
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

 

19.01.2021.
Na svečanoj sjednici Senata Univerziteta "Adriatik" Bar održanoj 18.01.2021.godine u amfiteatru Univerziteta "Adriatik" Bar zvanično su uručeni sertifikati o akreditaciji studijskih programa fakulteta članica Univerziteta "Adriatik" Bar od strane prof. dr Srđe Popovića direktora Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja Crne Gore prof. dr Stevu Nikiću rektoru Univerziteta "Adriatik" Bar. Svečanoj sjednici prisustvovali su članovi Senata i predstavnici fakulteta članica Univerziteta.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

09.09.2020.
Obavještavaju se svi studenti Univerziteta "Adriatik" Bar - Pomorskog fakulteta Bar da, u skladu sa epidemiološkom situacijom izazvanom virusom COVID-19 u zemlji, shodno preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore, studijska godina će početi 1.oktobra 2020.godine.
Izvodiće se kombinovana nastava. Detaljan raspored predavanja biće proslijeđen elektronskim putem svim studentima, sedmicu dana prije početka nastave.
 

08.09.2020.
Mjere smanjenja rizika unosa novog Corona virusa možete preuzeti ovdje.

 

31.08.2020.

UPIS NA OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE 2020/2021. POTREBNA DOKUMENTA ZA UPIS NA PRVU GODINU MOŽETE POGLEDATI OVDJE.

 

13.05.2020.

Na Univerzitetu “Adriatik” Bar, u okviru Pomorskog fakulteta u Baru i Fakulteta za mediteranske poslovne studije – Tivat, počeli sa radom Centri za obuku pomoraca u Baru, Kotoru i na Jazu.
Po odobrenju Direktorata za pomorski saobraćaj i Ministarstva saobraćaja i pomorstva CG, Pomorski fakultet Bar i Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat su stvorili sve neophodne uslove za nastavljanje obuka za pomorce u Centrima za obuku pomoraca koji posluju u njihovom sastavu. Poslije dvomjesečne pauze, prouzrokovane pandemijom Covid-19, obuka je počela 12. maja 2020. godine u Centrima za obuku pomoraca u Baru i Kotoru koji su sastavni dio Pomorskiog fakulteta u Baru, kao i na Jazu koji posluje u sastavu Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat.
Napominjemo da će se obuka obavljati uz primjenu preventivnih mjera donesenih od strane Nacionalnog koordinacionog tijela, sa posebnim osvrtom na mjere zaštite u zatvorenom prostoru i držanja socijalne distance.
Pomorski fakultet Bar i Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat se pripremaju da spremno dočekaju povratak studenata u kabinete i amfiteatre, kada se za to stvore neophodni uslovi, radi uspješnog završetka studijske godine.
 

16.04.2020.
Obavještavaju se svi studenti da zbog uskršnjih praznika, Fakultet neće raditi u periodu od petka, 17.04.2020. godine do utorka, 21.04.2020. godine. Prvi radni dan je utorak, 21.04.2020. godine. Kolektiv Pomorskog fakulteta Bar želi vam srećne uskršnje praznike!
 

26.03.2020.

OBAVJEŠTENJE O NAČINU ODVIJANJA NAUČNO - NASTAVNOG PROCESA NA POMORSKOM FAKULTETU BAR ZA VRIJEME TRAJANJA NAREDBE MINISTARSTVA ZDRAVLJA CRNE GORE

Naučno– nastavni proces na Pomorskom fakultetu u Baru, tokom trajanja naredbe Ministarstva Zdravlja Crne Gore, za sada se odvija predviđenom dinamikom, u skladu sa Akademskim kalendarom za studijsku 2019/20. godinu i dosadašnjim rasporedom predavanja. PFB BAR posjeduje samostalnu Moodle elektronsku platformu na kojoj se naučno – nastavni materijali u formi predavanja balgovremeno objavljuju, kao i različiti zadaci i instrukcije za pripremu seminarskih radova, uz poštovanje svih standarda učenja na daljinu.

Zbog trenutnih okolnosti PFB BAR koristi dodatnu mogućnost koju pruža elektronska platforma, a koja se odnosi na polaganje kolokvijuma elektronskim putem, odnosno za provjeru rada i usvojenog znanja studenata. Karakteristike takvog sistema evaluacije u potpunosti podliježu kriterijumima objektivnosti ocjenjivanja i u skladu su sa najvišim standardima procesa učenja na daljinu.

Studentska služba je u svakodnevnoj direktnoj komunikaciji sa studentima putem različitih Viber grupa i e-mail poruka. Zbog trajanja prethodno navedenog stanja, PFB BAR je uveo aplikaciju Zoom koja omogućava održavanje nastave, konsultacija u realnom vremenu do 100 učesnika u trajanju od po 40 minuta po sastanku. Za sada, navedena aplikacija se pokazala vrlo korisna i daje dobre rezultate. Takođe, koristi se i Skype prvenstveno za pojedinačne konsultacije i sva dodatna pojašnjenja i informacije.

Očekujemo da će se situacija stabilizovati i da će se cjelokupan život vratiti u normalne tokove. Ipak, u slučaju prolongiranja vanrednog stanja, Fakultetu, naredni izazov će svakako biti organizacija i obavljanje studentske prakse, odnosno stažiranja. Nadamo se da ćemo zajedničkim snagama, uz pomoc svih relevantnih institucija, pronaći načine prevazilaženja pomenutog problema i sličnih situacija.
 

16.03.2020.

 
POŠTOVANI,
ZBOG NAREDBE MINISTARSTVA ZDRAVLJA VLADE CRNE GORE U VEZI SITUACIJE SA CORONA VIRUSOM,

POMORSKI FAKULTET BAR OBAVJEŠTAVA SVE STUDENTE DA SE
SVE NEOPHODNE INFORMACIJE MOGU DOBITI NA SLEDEĆE BROJEVE TELEFONA I E-MAIL ADRESE:

Studentska služba PFB - 069 403 324
Studentska služba PFB - 063 464 022
ili putem e-maila:
pomorskifakultetbar@gmail.com

Prodekan za nastavu - 069 307 797
ili putem e-maila:
nikolafms@gmail.com

Sekretar - 069 833 258
ili putem e-maila:
milicapfb@gmail.com

_____________________________________________________

CJELOKUPAN NAUČNO - NASTAVNI PROCES NA FAKULTETU SE ODVIJA ELEKTRONSKIM PUTEM PREKO E-PLATFORME FMS I WEB SAJTA FAKULTETA
www.pfbar.me
______________________________________________________
 

13.03.2020.

Univerzitet „Adriatik“ Bar poštujući preporuke Instituta za javno zdravlje Crne Gore (IJZ) je pripremio krizni plan za nesmetano odvijanje nastavnog procesa predavanja, vježbe, konsultacija i ispita. Fakulteti Univerziteta koristiće mogućnosti koje pružaju savremene informacione – komunikacione tehnologije da se omogući savremeni način savladavanja gradiva, provjera znanja i ocjenjivanje studenata preko već uspostavljene postojeće elektronske Platfome.
Profesori na Univerzitetu “Adriatik” su u fazi (aktivnostima) kako bi već postojeću Platformu osavremenili postavljanjem baze pitanja za predmete na kojima su angažovani, što će sve omogućiti normalni proces rada, u slučaju pogoršanja situacije sa epidemijom gripe.

 

09.12.2019.
Akademicima i profesorima Pomorskog fakulteta Bar - Prof. dr Vesni Vučković i Prof. dr Branku Vučkoviću, dodijeljeno je priznanje od strane Internacionalnog državnog javnog Univerziteta Manipura iz Indije za doprinos razvoju međunarodne saradnje u oblasti nauke krivičnog prava. Detaljnije informacije možete pogledati ovdje.

 


 

03.12.2019.

Predstavnik Pomorskog fakulteta Bar i Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat je sa velikim uspjehom učestvovao na 21. nacionalnom i 7. međunarodnom naučnom skupu „Sistem kvaliteta uslov za uspješno poslovanje i konkurentnost – Quality system condition for succesfull business and competitiveness“ koji se organizovao pod pokroviteljstvom Asocijacije za kvalitet i standardizaciju Srbije. Na pomenutom skupu, docent dr Pavle Popović, je sa velikim usjehom prezentovao i odbranio rad pod naslovom „Utvrđivanje rizika i prilika kao mjera upravljanja neusaglašenim izlaznim elementima - Establishment of risks and opportunities as a measure of managing disbalanced output elements“.

 

 

 

17.10.2019.
Obavjestavaju se studenti Pomorskog fakulteta Bar da mogu aplicirati za Chevening skolarine Velike Britanije. Međunarodni studijski program nudi jedinstvenu priliku za buduće lidere, influensere i donosioce odluka iz čitavog svijeta da se razviju  profesionalno i akademski, upoznaju kulturu Velike Britanije i grade dugotrajne pozitivne odnose sa VB  i sa kolegama stipendistima.
Rok za prijavljivanje je 5. novembar 2019.godine. Na konkurs se mogu prijaviti studenti koji:
-Se slažu da se vrate u matičnu zemlju nakon dvije godine studija u UK
-Su završili osnovne diplomske studije (3 godine)
-Imaju najmanje dvije godine radnog iskustva
-Nisu prethodno studirali u Velikoj Britaniji na školama koje finasira Vlada Velike Britanije.
Sve informacije i kontakti mogu se naci na stranici: www.chevning.org.
 

07.10.2019.

Obavještavaju se svi studenti Pomorskog fakulteta Bar da je Ministarstvo odbrane Crne Gore uputilo javni poziv za izbor 12 stipendista/kinja osnovnih i specijalističkih studija na fakultetima u zemlji i inostranstvu, od studijske 2019/2020. za potrebe Vojske Crne Gore. Tekst poziva možete preuzeti ovdje.

 

20.09.2019.
OBAVJEŠTAVAJU SE SVI STUDENTI POMORSKOG FAKULTETA BAR DA PREDAVANJA POČINJU 23.09.2019. GODINE PREMA AKADEMSKOM KALENDARU ZA 2019/2020. GODINU. RASPORED PREDAVANJA JE OBJAVLJEN JE NA E-PLATFORMI FAKULTETA.

 

20.07.2019.
Obavještavaju se svi studenti da zbog kolektivnog godišnjeg odmora Fakultet neće raditi u periodu od ponedeljka, 22.07.2019. godine do ponedeljka, 19.08.2019. godine. Prvi radni dan je ponedeljak, 19.08.2019. godine.
 

15.06.2019.

POMORSKI FAKULTET BAR DANAS OD DANAS JE BOGATIJI ZA JOŠ JEDAN STUDIJSKI PROGRAM - TURIZAM I HOTELIJERSTVO!

 

Čime je mladim ljudima iz Bara i cijele Crne Gore, omogućeno da na Univerzitetu “Adriatik” već od septembra pohađaju osnovne studije ovog sve atraktivnijeg programa. Upis na prvu godinu studija počinje krajem ovog mjeseca.
Predstavnici Pomorskog fakulteta su istakli da je potreba za akreditacijom ovog studijskog programa prepoznata u činjenici da je savremeni turizam veoma dinamična aktivnost i jedan od važnijih faktora razvoja Bara, a istovremeno i glavni strateški oslonac ekonomskog razvoja. Oni su poručili da ce mladim judima tokom boravka na studijama biti omogućeno da steknu visokokvalitetna znanja, umijeća i vještine iz domena turističke i hotelijerske djelatnosti. Program je osmišljen i koncipiran po uzoru na vodeće svjetske fakultete iz ovih oblasti.
 

 

 

 

 

 

Studenti sa Pomorskog fakulteta Bar biće osposobljeni da koristeći usvojena znanja, u savremenim okolnostima, upotrijebe menadžerske sposobnosti koje će usavršiti kroz teoriju i praksu i primijeniti ih u raznovrsnim segmentima turizma. Cilj je da se obrazovnim inovacijama i naprednim obrazovnim tehnikama, omogući uključivanje u inovativne tokove, sa akcentom na luksuznu turističku ponudu i luksuzno tržište. Time će biti omogućeno da turistička sezona na području Crne Gore traje znatno duže.

U studijskom programu Turizam i hotelijerstvo, posebno je apostrofirana obaveznost praktične nastave: kontinuirana praksa u renomiranim turističkim i hotelijerskim objektima u Baru i okruženju.

Pravo upisa na osnovne akademske studije imaju kandidati koji su završili srednju školu. Inostrani studenti takođe imaju ista prava, predviđeno je upisnom politikom Fakulteta. Zainteresovani kandidati sve informacije o upisu mogu dobiti na adresi:
Univerzitet “Adriatik” Bar,
Pomorski fakultet Bar
Šetalište kralja Nikole
Potkovica D1, Marina Bar u Studentskoj službi Fakulteta
Upis na prvu godinu studija počeće krajem juna 2019.godine.

 

18.05.2019.
Povodom predstojećeg državnog praznika Dana nezavisnosti Crne Gore, Pomorski fakultet Bar neće raditi u periodu od ponedeljka, 20.05.2019. godine do četvrtka, 23.05.2019.godine. Prvi radni dan biće četvrtak, 23.05.2019. godine.
 

16.04.2019.
Danas je zvanično otvoren 37. Nautic Show - Sajam nautike i opreme za sport, kamping i rekreaciju u Budvi koji će trajati do 19.04.2019.godine. Predstavnici Univerziteta "Adriatik" Bar - Pomorskog fakulteta Bar i Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat su i ove godine prisutni na pomenutom sajmu. Svi zainteresovani koji posjete štand fakulteta dobiće promotivne materijale i moći će da se informišu u vezi sa akademskim studijskim programima kao i mogućnostima upisa i studiranja koje fakulteti nude. Pozivamo sve prisutne da nam se pridruže na sajmu nautike u Budvi! Fotografije možete pogledati u prilogu.
 

 

 

22.01.2019.
Pozivno
predavanje - Business Skills - Prof. dr sc Mile Nadrljanski

Pozivamo Vas na pozivno predavanje pod naslovom „ Business Skills“ , koje će održati gost profesor dr.sc. Mila Nadrljanski. Predavanje će se održati u sklopu predmeta Odnosi s javnošću, a ulaz je slobodan za sve zainteresovane nastavnike i studente. Termin predavanja je ponedjeljak, 23.januar 2019.godine u 10.00 sati, u sali 1 na Pomorskom Fakultetu u Baru.
Iz biografije:
Prof.dr.sc. Mila Nadrljanski je u znanstvenom području Društvene znanosto polje komunikacijske i informacijske znanosti. Njen najveći doprinos u znanstvenom istraživanju sastoji u: razvoju metodoloških osnova istraživanja u oblasti komunikologije,Istraživačkom radu u oblasti informacijskih znanosti, Unapređivanju nastavnih metoda i postupaka u oblasti kolegija koje predaje, publikovanju znastveno-istraživačkih radova iz informacijsko-komunikacijskih znanosti i uvođenju studenata u istraživanju problematike koji su obrađivani u završnim,diplomskim i magistarskim radovima. Iz tog područja ima 20 knjiga i preko sto znanstvenih radova. Profesorica je i član: NAFSA, Association of International Educators ID 159524, Organizacijskog i programskog odbora Obrazovanje bez alternative 20016.i Digitalno okruženje 2018., u e-časopisima EUROINVET i MULTISCIENCE- člana uredništva,Član znanstvenog i predsjednik organizacijskog odbora, VII Međunarodne znanstveno –stručne konferencije: „Na putu ka dobu znanja“ Split 2009., Golf društva Zagreb, 2000. te član udruga: potpredsjednik Udruge za promicanje znanosti i umjetnosti, Split, Član udruge Austrijsko Hrvatskog društva u Splitu. Odslušala i položila Build English Skills for Business pet (5) tečajeva, www.coursera.org/specializations/business-english , 2016.:Course 1. Business English: Networking,Course 2. Business English: Meetings,Course 3. Business English: Planning & Negotiating,Course 4. Business English: Making Presentations i
Course 5. Business English: Capstone Project idr.
 

08.12.2018.
Predstavnici Univerziteta "Adriatik" Bar - Pomorskog fakulteta Bar i Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat i ove godine boravili su u dvodnevnoj radnoj posjeti Visokoj školi za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu povodom proslave dana Visoke škole i svečanog uručenja diploma njihovim studentima koji su uspješno završili osnovne akademske studije. Fotografije sa pomenute svečanosti možete pogledati u prilogu.

 

 

 

01.11.2018.

KAMPANJA „#STUDIRAJ POŠTENO“
Univerzitet Adriatik, u saradnji sa Studentskim parlamentom Univerziteta Adriatik, a na inicijativu Studentskog parlamenta FPE Bar, pokrenuo je pozitivnu kampanju „#STUDIRAJ POŠTENO“ koju je podržala kancelarija Savjeta Evrope u Podgorici u okviru programa "Horizontal Facility for Western Balkans and Turkey". Kampanja je započela pred ciklus provjere znanja, odnosno pred kolokvijume, a za cilj ima suzbijanje svake vrste kršenja i nepoštovanja Pravilnika o postupku i načinu ispitivanja, u skladu sa Statutom ustanova.
Na Univerzitetu "Adriatik" Bar obrazuju se generacije mladih ljudi koji su izabrali jedan od šest fakulteta u sastavu univerziteta za svoj akademski razvoj. Svakodnevno se trudimo da svojim studentima pružimo savremeno i kvalitetno obrazovanje. Na početku svake nove studijske godine studenti prve godine nalaze se na životnoj prekretnici. Više nisu djeca, izašli su iz školskih klupa i ulaze u novu, zreliju fazu života. Univerzitet "Adriatik" Bar gradi kulturu institucije koja je podrška za akademski i profesionalni razvoj i karijeru studenata. 
Aktivnosti pozitivne kampanje „#STUDIRAJ POŠTENO“ sastoje se od sledećih aktivnosti: 
- pažljivo osmišljene i vizuelno prepoznatljivo dizajnirane afirmativne poruke na svim medijima koje koriste Fakulteti (društvene mreže, e-platforme, sajtovi): studiraj pošteno; moje znanje; moja ocjena; studiram pošteno; moj uspjeh; samo moj uspjeh; zasluži ocjenu; uči, ne prepisuj; znam; učim; zaslužujem; stojim iza svoga znanja; znanje traje duže od baterije itd.
- uručenje „pisma podrške“ dekana pojedinačnih fakulteta članica Univerziteta "Adriatik" Bar svakom studentu lično; 
- dijeljenje naljepnica sa jednom od poruka kampanje svakom studentu prije početka kolokvijuma i lijepljenje na dijelu garderobe; 
- lijepljenje postera sa motivima pomenute kampanje u prostorijama svih fakulteta u sastavu Univerziteta "Adriatik". 
Osnovna želja kampanje "#STUDIRAJ POŠTENO" je da se, u atmosferi koja nije represivna već podsticajna i preventivna, kroz aktivnosti koje podrazumijevaju pozitivnu kampanju, ukaže na značaj početka njihovog akademskog života uz puno poštovanje akademskog integriteta!

 

 

30.10.2018.

Juče je u prostorijama Univerziteta "Adriatik" Bar - Pomorskog Fakulteta Bar upriličena svečana dodjela diploma studentima koji su upješno završili osnovne akademske studije. Tom prilikom se svim prisutnim studentima obratio prof. dr Stevo Nikić, Dekan Pomorskog fakulteta u Baru i Rektor Univerziteta "Adriatik" Bar i poželio im puno uspjeha i sreće u budućem životu i radu. Pomenutoj svečanosti su pored studenata i profesora Pomorskog fakulteta Bar prisustvovali roditelji i predstavnici drugih fakuleta članica Univerziteta "Adriatik" Bar. Fotografije sa svečanosti možete pogledati u prilogu.

 

 

11.10.2018.

Predstavnici četiri crnogorska univerziteta: Univerziteta Crne Gore, Univerziteta Donja Gorica, Univerziteta Mediteran i Univerziteta Adriatik boravili su u petnaestodnevnoj studijskoj posjeti Kini u okviru bilateralnog seminara „Higher Education Management for Montenegro in 2018” organizovanog u saradnji Vlade Crne Gore i Narodne Republike Kine pod pokroviteljstvom kineskog Ministarstva trgovine. Predstavnice Univerziteta "Adriatik" bile su: Doc. dr Sandra Đurović, prodekan na Fakultetu za poslovnu ekonomiju Bar, mr Sanja Smolović sa Pomorskog fakulteta Bar i Dijana Drobnjak takodje sa Fakulteta za poslovnu ekonomiju Bar. Seminar je organizovan u provinciji Zhejiang od strane Zhejiang Normal University koji predstavlja jedan od najboljih kineskih univerziteta koji je u prethodnom periodu ostvario izuzetne rezultate kako u nastavi, tako i u istraživanjima na svjetskom nivou. Program seminara uključivao je prezentacije, diskusije, panele itd., a sve u cilju upoznavanja polaznika seminara sa kineskom kulturom, tradicijom i običajima. Posebna pažnja je posvećena značajnim temama iz oblasti visokog obrazovanja kao što su: obrazovni sistem Kine i njegova organizacija, reforma obrazovnog sistema i pravci razvoja, inovacije i preduzetničko obrazovanje u institucijama visokog obrazovanja u Kini, zakon o visokom obrazovanju u Kini, proces internacionalizacije, rangiranje visokoobrazovnih institucija u Kini, visoko strukovno obrazovno obrazovanje, obezbjeđenje i unapređenje kvaliteta u visokoobrazovnim institucijama u Kini, itd.  Fotografije sa pomenute studijske posjete možete pogledati u prilogu.

 

     

 

 

30.07.2018.

RASPISAN KONKURS ZA DODJELU STUDENTSKIH KREDITA ZA STUDIJSKU 2018/2019. GODINU, ZAHTJEVI SE PODNOSE ELEKTRONSKIM PUTEM
Ministarstvo prosvjete raspisalo je Konkurs za dodjelu 3.400 studentskih kredita za studijsku 2018/2019. studentima osnovnih i specijalističkih akademskih i primijenjenih studija ustanova visokog obrazovanja.
Od ukupnog broja studentskih kredita predviđenih za studijsku 2018/2019. godinu, 860 kredita će biti dodijeljeno studentima prve godine osnovnih studija i to: 770 kredita studentima prve godine osnovnih studija koji studiraju na ustanovama visokog obrazovanja u Crnoj Gori i 90 kredita studentima prve godine osnovnih studija na ustanovama visokog obrazovanja van Crne Gore, 2.290 kredita studentima starijih godina studija koji studiraju na ustanovama visokog obrazovanja u Crnoj Gori i 250 kredita studentima starijih godina koji studiraju na ustanovama visokog obrazovanja van Crne Gore.
Pravo da konkurišu za studentski kredit imaju studenti osnovnih i specijalističkih akademskih i primijenjenih studija ustanova visokog obrazovanja, koji su prvi put upisali semestar odgovarajuće godine studija i nijesu mijenjali studijski program.
Prijava za dodjelu studenskih kredita za studente koji studiraju na ustanovama visokog obrazovanja u Crnoj Gori podnosi se isključivo elektronski preko Portala elektronske uprave, na adresu: www.euprava.me
Studenti koji studiraju na ustanovama visokog obrazovanja van Crne Gore, pored zahtjeva koji se podnosi elektronskim putem, dostavljaju i dokumenta u papirnoj formi. Više informacija možete dobiti ovdje.

 

10.07.2018.

Video zapis svečanosti povodom proslave prve godine postojanja Univerziteta "Adriatik" Bar možete pogledati ovdje.

 

09.07.2018.

Univerzitet “Adriatik” Bar je u subotu, 07.07.2018.godine u Dvorcu kralja Nikole, priredio svečanost povodom godišnjice osnivanja. Tim povodom rektor Univerziteta, prof. dr Stevo Nikić uručio je povelje “Profesor emeritus” profesoru dr. Borislavu Ivaševiću, prof.dr Đorđu Nadrljanskom i prof. dr Radu Ratkoviću. Istu povelju je i rektoru Nikiću uručio predsjednik Skupštine osnivača prof. dr Veselin Orlandić. Ovo počasno zvanje je dodijeljeno za posebne zasluge za razvoj i napredak Univerziteta kao i za međunarodno ostvarenu reputaciju u naučno-nastavnom radu. Pozdravljajući zvaničnike iz javnog i kulturnog života Bara i regiona, rektor Univerziteta Stevo Nikić je naveo da “Adriatik” objedinjuje visokoškolske institucije od Ulcinja do Herceg Novog. U njegov sastav ulaze Fakultet za menadžment Herceg Novi, Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat, Fakultet za biznis i turizam Budva, Fakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku Budva, Fakultet poslovne ekonomije Bar, Pomorski fakultet Bar i Fakultet za mediteranske poslovne studije Ulcinj. U okvirima Univerziteta nalaze se trening centri za obuku pomoraca u Tivtu, Baru i Kotoru.
Misija Univerziteta zasniva se na tri osnovne komponente visokog obrazovanja:
− nastavno naučni rad
− naučno istraživački rad
− servis društvene zajednice.
Vizija koju je u svojim aktima naznačio Univerzitet „Adriatik“ je namjera da ova institucija izraste u savremenu i prestižnu ustanovu visokog obrazovanja, integrisanu u zajednički akademski prostor Evrope i svijeta. Univerzitet ima za cilj da se do 2020. godine ostvari kao fleksibilna i prepoznatljiva institucija, a do 2030. godine izraste u regionalnog univerzitetskog lidera srednje veličine, sa dvadeset do trideset studijskih programa. U prethodnoj godini Univerzitet “Adriatik“ već je na svojevrstan način ostvario dio svoje misije i vizije. Pozitivno je ocijenjen u okvirima Programa institucionalne evaluacije (IEP) od strane nezavisne sužbe Evropskog udruženja (EUA), koji nudi procjene radi podrške institucija visokog obrazovanja u stalnom razvoju njihovog strateškog upravljanja i interne kulture kvaliteta. IEP je punopravni član Evropskog udruženja za Obezbjeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju ( ENQA) i nalazi se u Evropkom registru osiguranja za visoko obrazovanje ((EQAR). Evaluacija se odvijala u okviru projekta “Visko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost“ (HERIC), koji je implementirala Vlada Crne Gore sa ciljem da ojača kvalitet i značaj visokog obrazovanja i naučnog istraživanja u Crnoj Gori. Delegacija Univerziteta “Adriatik“ Bar je od 7. do 13. juna učestvovala na Konferenciji Centalne (CECA zemlje centalne i istočne Evrope ) i imala svoje izlaganje u okviru Samita „Belt And Road“ -Put svile. Ovom prilikom potpisana su dva ugovora: Ugovorom sa Wanli Univerzitetom o razmjeni studenata između ove dvije institucije, omogućena je razmjena studenata putem organizacije ljetnjih škola, kurseva i seminara; potpisan je i Memorandum o saradnji između Univerziteta „Adiatik“ Bar i Ningbo City Colege of Vocational tehnology u prisustvu brojnih rektora i predstavnika Centralno evropskih instituacija visokog obrazovanja.
Rektor Univerziteta "Adriatik" Bar naveo je takodje i da: “Univerzitet je trenutno konkurisao za dva međunarodne projekta, a pod okriljem Univerziteta Fakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku Budva organizovao je međunarodni naučni skup ‘Strateški razvoj saobraćaja jugoistočne evrope’. Bili smo i suorganizatori i međunarodnog naučnog skupa “Novi trendovi i najnovije prakse u društveno ekonomskim istraživanjima“, kazao je Nikić i dodao – “Može se reći malo, ali tek smo počeli...”.
Pored toga, prof. dr Stevo Nikić istakao je da: “Smatramo da je Univerzitet za kratak period opravdao svoje postojanje, počeo da ima značajnu ulogu u oblastima obrazovanja i vaspitanja, naučno istraživačkom i kulturnom aktivnošću da zauzima prepoznatljivo mjesto u vaspitno -obrazovnom i kulturnom životu naše države, pa i šire. Godinu dana postojanja jednog Univerziteta zaista je malo u poređenju sa evropskom univerzitetskom tradicijom. Ipak, ne možemo zanemariti činjenicu da skoro svi fakulteti koji ulaze u sastav Univerziteta obilježavaju jubilej svog desetogodišnjeg postojanja. Zato možemo biti ponosni na do sada urađeno, a nas Jubilej je izuzetna prilika da poželimo još uspješniji i svestraniji rad na putu nauke, obrazovanja, kulture i progresa”.

 

  

 

02.07.2018.
Obavještavaju se svi zainteresovani studenti Univerziteta "Adriatik" Bar - Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat o mogućnosti pohađanja ljetnje škole pod nazivom "Chinese Language and Culture Summer Program, 2019" na Zhejiang Wanli University (ZWU) u gradu Ningbou - Kini. Prezentaciju "Zhejiang Wanli" Univerziteta možete preuzeti ovdje. Detaljan program ljetnje škole i informacije vezane za prijavu možete preuzeti ovdje.

 

30.06.2018.
Stipendije za master studije u Grčkoj za dva crnogorska studenta! Ove akademske godine, studenti iz Crne Gore imaće priliku drugu godinu zaredom da započnu master program u Grčkoj. Mjesečne životne troškove za master program pokriva „Jugopetrol AD“, EKO benzinske stanice, kao dio „Hellenic Petroleum“ grupe, koja je potpisala ugovor o trogodišnjoj saradnji sa dva univerziteta za sljedeće master programe: Master program u oblasti energetske strategije, Prava i Ekonomije na Univerzitetu u Pireju i Master program u oblasti naftnog inženjerstva na Tehničkom univerzitetu na Kritu. Doprinos Hellenic Petroleuma ovim specijalizovanim postdiplomskim programima sastoji se u podršci i opredjeljivanju značajnog broja stipendija (ukupno 25), od kojih će najmanje 2 biti iz svake zemlje gde posluje HELPE Grupa (Grčka, Kipar, Crna Gora, Bugarska, Srbija i BJRM). "Jugopetrol AD“ sa svojim EKO benzinskim stanicama, kao dio kompanije „Hellenic Petroleum“, je konstantno zainteresovan za istraživanje i edukaciju pa tako, već drugu godinu zaredom, nudimo crnogorskim studentima mogućnost da pohađaju master program u Grčkoj. Ovaj master program kreiran je za nove generacije koje će imati priliku da u inostranstvu nastave svoju karijeru u oblasti energetike, pomorske industrije, domaćih i međunarodnih naftnih i gasnih kompanija, obnovljivih izvora energije. Nadamo se da ćemo ovim programom podstaći studente iz Crne Gore da se specijalizuju u ovoj oblasti i steknu nova vrijedna iskustva koja će moći da iskoriste u budućnosti", rekao je gospodin Antonis Semelides, izvršni direktor Jugopetrola. Istraživanje i podučavanje u okviru ova dva postdiplomska programa sprovodiće se na engleskom jeziku, primjenom inovativnih metoda koje će obuhvatiti seminare, edukativne posjete, istraživačke projekte koji se odnose na energetsko tržište i naftnu industriju. Tekst o stipendijama možete preuzeti ovdje.
Univerzitet u Pireju: https://www.des.unipi.gr/en/msc-energy-proclamation
https://www.des.unipi.gr/images/Energy-_Strategy_Law_and_Economics_Application.pdf
https://www.des.unipi.gr/images/Call_for_applications_final.pdf
Univerzitet u Kritu: http://www.peteng-master.tuc.gr/index.php?id=3807 

 

26.06.2018.
EUA IEP FINALNI IZVJEŠTAJ O EKSTERNOJ INTITUCIONALNOJ EVALUACIJI UNIVERZITETA "ADRIATIK" BAR MOŽETE PREUZETI OVDJE.

 

 

25.06.2018.

Predstavnici Univerziteta "Adriatik" Bar - Pomorskog fakulteta Bar - prof. dr Stevo Nikić, Rektor, mr Milica Nikić Generalni sekretar Univerziteta i mr Ivana Škerović koordinator trening centra za obuku pomoraca Pomorskog fakulteta Bar prisustvovali su centralno interresornoj vježbi "Jadran 2018" koja je održana u akvatorijumu Luke Bar, koja je trebalo da pokaže spremnost i kapacitete nadležnih službi u obezbjeđenju sigurnosti plovila i ljudi na moru, kao i sprječavanju ekoloških i drugih incidenata. U ovoj, do sada najobimnijoj i najkompleksnijoj bezbjednosnoj i spasilačkoj vježbi, prvi put su zajedno učestvovali pripadnici svih relevantnih institucija: Uprave pomorske sigurnosti, Mornarice Vojske CG, Uprave policije, Službe "Zaštita", Direktorata za vanredne situacije i niz drugih privatnih i državnih firmi i kompanija, ukupno 20, koje imaju udjela u obezbjeđenju sigurnosti luka i mora. Vježba je počela intervencijom na brdu Volujica, gdje je isceniran veliki požar u neposrednoj blizini naftnih instalacija. Kako angažovane kopnene vatrogasne snage nijesu mogle izaći na kraj sa plamenom, u akciju je uključena avio-helikopterska jedinica MUP-a, čiji su dromaderi u dva naleta vodenim bombama neutralisali požar. Nova sekvenca obuhvatila je spasavanje pilota helikoptera, čiji je pad u more simuliran i tada je demonstrirana brzina spasilačkih glisera i brodova. Prema planu vježbe, spasioci su potom sa kopna i mora gasili požar na tankeru i u mašinskom pogonu patrolnog čamca, ronioci su spašavali člana posade koji je pao u more, a specijalizovani timovi sprječavali plutajućom branom da se izlivena nafta proširi po ličkom akvatorijumu. U vježbi su učestvovali i pripadnici još dvije značajne službe- Direktorata za vanredne situacije i Regionalnog centra granične policije "Jug".

 

 

 

 

16.06.2018.

Nakon zvanične posjete Univerzitetu "Adriatik" Bar predstavnika kineskog Univerziteta "Zhejiang Wanli" iz Ningboa Kine, koju je predvodio rektor prof. dr Min Ying, na kojoj je potpisan ugovor o dugoročnoj poslovnoj saradnji, zvanična delegacija Univerziteta "Adriatik" Bar koju je predvodio prof. dr Stevo Nikić Rektor Univerziteta, u sastavu: mr Milica Nikić Generalni sekretar Univerziteta, dr Nikola Abramović, mr Ivana Bećagol i Velimir Drecun, u periodu od 7-14.juna 2018.godine učestvovala je na 5th CHINA (NINGBO) - CEEC EDUCATION COOPERATION CONFERENCE AND THE "BELT AND ROAD" COUNTRIES EDUCATION COOPERATION SUMMIT koji se održavao u gradu Ningbo u Kini.  Na osnovu ugovora o dugoročnoj saradnji, potpisan je ugovor o razmjeni studenata između ove dvije institucije, omogućena je razmjena studenata putem organizacije ljetnjih škola, kurseva, seminara i cjelokupnog studijskog programa na engleskom jeziku. Foto galeriju sa pomenute posjete možete pogledati u nastavku. Tokom oficijelnog dijela programa potpisan je Memorandum o saradnji između Univerziteta "Adriatik" Bar i Ningbo City College of Vocational Technology u prisustvu brojnih rektora i predstavnika centralno evropskih institucija visokog obrazovanja.
 

 

 

 

26.05.2018.
Visoka delegacija sa "Zhejiang Wanli" Univerziteta iz Ningboa, Kine posjetila je danas Pomorski fakultet Bar i razgovarala sa predstavnicima Fakulteta o vidovima moguće saradnje. Kinesku delegaciju je predvodio rektor "Zhejiang Wanli" Univerziteta prof. dr Min Ying. Posjeta Pomorskom fakultetu Bar realizovana je u sklopu posjete fakultetima članicama Univerziteta "Adriatik" Bar. Foto galeriju pomenute posjete možete pogledati u nastavku.

 

 

19.02.2018.

NOVI SERTIFIKAT BUREAU VERITAS-a ZA VRŠENJE SLEDEĆE OBUKE: ENGINE-ROOM SIMULATOR PO STANDARDIMA STCW A-III/1, A-VIII/2 I B-VIII/2 MODELU KURSA 2.07 ZA OBUKU POMORACA POMORSKOG FAKULTETA BAR MOŽETE PREUZETI OVDJE.

 

05.01.2018.

NOVE SERTIFIKATE BUREAU VERITAS-a ZA VRŠENJE SLEDEĆIH OBUKA : A5-A56-A6-A57-A17-A18-A27-A13-A15-A20-A30-A70-A31-A71-A47-A85-A48-A86-A14-A33s U CENTRU ZA OBUKU POMORACA POMORSKOG FAKULTETA BAR MOŽETE PREUZETI OVDJE.

 

 

07.02.2018.
Obavještavaju se svi studenti Pomorskog fakulteta Bar da ljetnji semestar akademske 2017/2018. godine počinje u ponedeljak, 12.02.2018. godine. U prvoj sedmici semestra održaće se vanredni februarski i apsolventski ispitni rok.

 

08.11.2017.

Predstavnici  Pomorskog fakulteta Bar i Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat i ove godine su bili su u dvodnevnoj radnoj posjeti Visokoj školi za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu povodom proslave dana Visoke škole i svečanog uručenja diploma njihovim studentima koji su uspješno završili osnovne akademske studije. Video zapis sa pomenute proslave možete pogledati ovdje.

 

15.10.2017.
Obavještavaju se svi zainteresovani da je u toku prijava korisnika (svršenih studenata) za program Stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem koja je otvorena do 15. novembra 2017.godine prema važećem rasporedu programa eUprave Crne Gore. Kalendar programa možete preuzeti ovdje, dok uputstvo za prijavu možete preuzeti ovdje ili na zvaničnom portalu eUprave Crne Gore na adresi: http://www.euprava.me/program-strucno-osposobljavanje.
Prema zvaničnom Šifrarniku oblasti, podoblasti, i studijskih programa - Pomorski fakultet Bar odnosno njegovi studijski programi se nalaze:

Studijski program: Lučki menadžment - u dijelu Društvene nauke oblast ekonomija podoblast menadžment u tabeli koju možete preuzeti ovdje.

Studijski programi: Nautika i Brodomašinstvo - u dijelu Tehničko - tehnološke nauke oblast Ostale inženjerske nauke u tabeli koju možete preuzeti ovdje.
 

15.10.2017.

Obavještavaju se novi studenti Pomorskog fakultet Bar da je potrebno da se jave studentskoj službi PFB radi registracije i dobijanja pristupnih podataka (korisničkog imena i lozinke) za e-platformu PFB. Za sva dodatna pitanja i nedoumice vezane za sistem e-platforme PFB molimo Vas da se obratite putem e-maila na adresu: podrskapfb@gmail.com.

Uputstvo za pristup i upotrebu e-platforme PFB možete preuzeti ovdje.

 

29.09.2017

Miomir Maroš, saradnik na predmetu „Poslovna etika i komuniciranje“ Univerziteta "Adriatik" Bar - Pomorskog fakulteta Bar odbranio je doktorsku disertaciju pod nazivom „Karakteristike medijskih sadržaja u Crnoj Gori od 1995. do 2015. “ na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu u ponedjeljak, 25. septembra 2017. god. kod mentorke prof.dr Fahire Fejzić Čengić. Maroš je ovim završio trogodišnje doktorske studije, a prije toga je magistrirao na FPN Podgorica sa temom „Brendiranje crnogorskih medija“. Odbranom doktorske disertacije Miomir Maroš, inače urednik i voditelj u Televiziji Crne Gore, stekao je zvanje doktora komunikoloških nauka/znanosti i ovom prilikom mu čestitamo!

 

 

14.09.2017.
Akademik Vesna Vučković, redovni profesor na Pomorskom fakultetu Bar, na sjednici Sudskog savjeta Crne Gore održanoj 13.09.2017. godine, izabrana za sudiju Vrhovnog suda Crne Gore. Ovom prilikom joj čestitamo!
Zvaničnu odluku možete pogledati ovdje.
 

11.09.2017.
OBAVJEŠTAVAJU SE SVI STUDENTI POMORSKOG FAKULTETA BAR DA PREDAVANJA POČINJU 25.09.2017. GODINE. RASPORED PREDAVANJA BIĆE NAKNADNO OBJAVLJEN NA E-PLATFORMI FAKULTETA.

 

07.07.2017.

Na Pomorskom fakultetu Bar 06. i 07. juna 2017. godine održana je obuka za Sistem kvaliteta ISO 2015. Tom prilikom, obuci su prisustvovali menadžeri za kvalitet Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat i Pomorskog fakulteta Bar kao i predstavnici Centra za obuku pomoraca Tivat i Centra za obuku pomoraca Bar.

 

 

 

 

 

 

 

22.06.2017.
Na osnovu člana 98 Zakona o visokom obrazovanju Crne Gore ("Sl.list CG" 44/14) i Odluke Senata Univerziteta "Adriatik" Bar broj 28 od 16.06.2017.godine Univerzitet "Adriatik" Bar - POMORSKI FAKULTET BAR raspisuje Konkurs za upis nove generacije studenata u akademsku 2017/2018! Tekst konkursa možete pogledati ovdje.

 

12.06.2017.

Zvanični prilog Televizije Crne Gore o otvaranju Univerziteta "Adriatik" Bar, kao i razgovor sa Rektorom - prof. dr Stevom Nikićem, možete pogledati ovdje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.06.2017.

Predstavnici i studenti Pomorskog fakulteta Bar su danas bili u radnoj posjeti brodu "Dubrovnik" koji pripada brodarskom društvu „Jadrolinija“ i tom prilikom su obišli i upoznali se sa svom brodskom opremom koja se na njemu nalazi. Fotografije ove radne posjete možete pogledati u prilogu.

 

     

 

 

03.06.2017.

UNIVERZITET "ADRIATIK" - NOVI UNIVERZITET U CRNOJ GORI!

 

Rješenjem Ministarstva Prosvjete Crne Gore UP I broj 060-11/2017 od 6. marta 2017. godine izdata je licenca za rad Univerziteta „Adriatik“ sa sjedištem u Baru.
Univerzitet „Adriatik“ obuhvata visokoškolske institucije na Crnogorskom primorju od Ulcinja do Herceg-Novog.
Nastava na pomenutom Univerzitetu realizovaće se na sledećim organizacionim jedinicama – fakultetima, koji su akreditovani i licencirani i to:

- Pomorski fakultet Bar
- Fakultet za poslovnu ekonomiju Bar
- Fakultet za biznis i turizam Budva
- Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat
- Fakultet za mediteranske poslovne studije Ulcinj
- Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat – odjeljenje Nikšić
- Fakultet za menadžment Herceg-Novi

Formiranjem Univerziteta Adriatik, objedinjene su samostalne visokoškolske ustanove primorske regije u jednu zajedničku instituciju, čime se doprinosi Nacionalnom i Evropskom sistemu obezbjeđivanja kvaliteta visokog obrazovanja. Istovremeno, ovim se postižu svojevrsna usklađivanja zajedničkih normativa, vrijednosti, misija i ciljeva, kao i upravljanje ljudskim resursima navedenih visokoškolskih ustanova koje ulaze u sastav Univerziteta Adriatik.
Ovim udruživanjem visokoškolskih institucija u Univerzitet, omogućava se fakultetima koji ulaze u njegov sastav pristupanje apliciranju međunarodnim IPA projektima, Erasmus+ programima, Horizont 2020 programima i uspostavljanje međunarodne saradnje sa drugim srodnim institucijama iz Evrope i svijeta, što sve do sada nije moglo biti realizovano van okvira institucije univerziteta.
Ovim se, isto tako, omogućava organizacija zajedničkih multidisciplinarnih studija iz programskih sadržaja fakultetskih jedinica koje ulaze u sastav Univerziteta, a posebno će biti stavljen akcenat na oblasti nautičkog turizma i njegovih pratećih djelatnosti.
Objedinjavanjem samostalnih fakultetskih jedinica u Univerzitet, ispunjena je i osnovna preporuka IEP-EUA međunarodne komisije za institucionalnu evaluaciju, odnosno eksternu evaluaciju, koju su ove ustanove prošle prije četiri godine, a kroz koje će ove institucije ponovo proći akademske 2017/18. godine. Svim ovim se ispunjavaju osnovni principi Bolonjske konvencije.
Objedinjavanje visokoškolskih ustanova ima veliki značaj za školovanje budućih kadrova koji će svoje zaposlenje naći u pomorskoj privredi, kako u pomorsko – nautičkim djelatnostima tako i u privrednim djelatnostima na kopnu koja su usko vezana za međunarodnu pomorsku trgovinu.
Univerzitet Adriatik će veliku pažnju posvećivati obrazovanju pomorskog kadra i time odbraniti postojanje Crne Gore na Evropskoj bijeloj listi priznatih država.
Istovremeno, na ovaj način Crna Gora nastavlja ideju participacije u jednom procesu kojim se profiliše cijelo jedno područje u luksuznu nautičko-turističku destinaciju koja je aktivna tokom cijele godine, odnosno procesa koji su jasno naznačile mediteranske zemlje u okruženju.
Ovim se svakako izražava tendencija Crne Gore za evropskim integracijama i ostvaruje njeno istorijsko pravo da bude jedna od pomorskih nacija u regionu.

 

 

 

25.05.2017.

Uspješna saradnja Pomorskog fakulteta Bar sa Društvom za linijski i pomorski prevoz putnika i tereta “Jadrolinija“ Hrvatska
 

Sporazumom o poslovno-tehničkoj saradnji između Pomorskog fakulteta Bar i Društvom za linijski i pomorski prevoz putnika i tereta “Jadrolinija“ Hrvatska omogućeno je obavljanje praktičnog dijela obuka na brodovima „Jadrolinije“ korišćenjem adekvatne opreme koja se na njima nalazi.
 

 

 

 

 

 

 

 

09.05.2017.

Profesor Pomorskog fakulteta Bar Vesna Vučković i njen suprug Prof. dr Branko Vučković svečano su promovisani u zvanja akademika od strane Evropske akademije nauka (EAN) u Beogradu. Na osnovu odluke nadležnih organa Evropske akademije nauka Beograd od 11.01.2017.godine primljeni u redovno Inostrano članstvo akademije, u odjeljenje nauka, s titulom akademika. Novoizabranim akademicima uručene su Povelje o dodjeli titule akademika i lenta akademika, čime su i zvanično proglašeni akademicima.

Ovom prilikom im čestitamo! Skeniranu odluku o izboru u zvanje akademika Prof. dr Vesne Vučković možete pogledati ovdje.
 

 

 

 

 

 

 

 

03.05.2017.

PROMOTIVNI SPOT POMORSKOG FAKULTETA BAR možete pogledati na sledećem linku: https://www.youtube.com/watch?v=gups8WAetG0&feature=youtu.be

 

 

 

 

 

 

 

28.04.2017.
Predstavnici Pomorskog fakulteta Bar i Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat prof. dr Oto Iker i doc. dr Nikola Vukčević zajedno sa studentima učestvovali su na Adriatic Sea Forumu, međunarodnom forumu posvećenom nautičkom turizmu, jahtingu, kruzingu i ferry saobraćaju na Jadranu i Mediteranu, održanom od 27. do 28. aprila u Budvi, u hotelu Splendid Conference & Spa Resort. Na prestižnom regionalnom forumu studenti Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat imali su mogućnost da čuju predavanja nekih od najpoznatijih imena kako sa domaće pomorske scene tako i međunarodne. „Riposte Turismo“ organizuje Adriatic Sea Forum od 2013. godine, kada je prvi put održan u Trstu, a dvije godine kasnije domaćin manifestacije bio je Dubrovnik. Na ove dvije konferencije učestvovalo je više od 500 delegata i gotovo 100 govornika iz različitih zemalja. Ovogodišnji partneri događaja su Nacionalna turistička organizacija Crne Gore, Ministarstvo održivog razvoja i turizma i JP Morsko dobro. Adriatic Sea Forum predstavlja jedan od najvažnijih događaja iz oblasti nautičkog turizma, marina i jahti, koji se organizuje sa ciljem stvaranja novih poslovnih i naučnih veza među njegovim učesnicima, kao i prepoznavanje ključnih šansi i ograničenja daljem razvoju nautičkog turizma i njegovih pratećih aktivnosti na Mediteranu.

 

 

 

24.04.2017.


Na 35. Sajmu nautike i opreme za sport, kamping i rekreaciju koji je organizovan u Budvi od 20 - 23.04.2017.godine zajedno sa 26. Međunarodnim sajmom turizma, kao i svake godine učestvovali su predstavnici marketing tima Pomorskog fakulteta Bar i Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat. Na svojim bogato ukrašenim promotivnim štandovima, tokom trajanja sajma, zabilježili su veliku posjećenost i vladalo je značajno interesovanje za programe koji se nude na fakultetima. Takođe, drugog dana sajma nautike, održane su prezentacije oba fakulteta u sklopu promotivnih aktivnosti vezanih za predstojeći upis. Tom prilikom, predstavnik Pomorskog fakulteta Bar, Vladana Stanišić, kazala je da Fakultet ima zadovoljstvo da ove godine upise šestu generaciju studenata na svoje osnovne akademske studijske programe. Nakon toga, predstavila je studijske programe koji se nude na fakultetu kao i različite prednosti za buduće studente koji se odluče da studiraju na Pomorskom fakultetu Bar.

 

 

 

22.04.2017.

DUGOROČNA POSLOVNO - TEHNIČKA SARADNJA SA POSLOVNIM I PRAVNIM FAKULTETOM BEOGRAD

Pomorski fakultet Bar je na osnovu evidentnih potreba za obrazovanje visokoškolskih kadrova iz oblasti pomorstva i činjenične potrebe grada Beograda za edukativnim i ljudskim resursima na akademskom nivou potpisao ugovor o dugoročnoj poslovno - tehničkoj saradnji sa Poslovnim i pravnim fakultetom Beograd.

 

 

 

 

 

03.04.2017.

Obavještavamo zainteresovane kandidate da će, za akademsku 2017/2018. godinu, Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne saradnje Republike Italije dodijeliti 18 mjeseci stipendija crnogorskim građanima, u namjeri da podrži međunarodnu kulturnu saradnju, bolje poznavanje italijanskog jezika, kulture i nauke, kao i sa ciljem da podstakne italijanski ekonomski i tehnološki sistem u svijetu. Stipendije, u mjesečnom iznosu od 900 eura, dodjeljuju se za period od 3,6 i 9 mjeseci, za sljedeće nivoe:
a) Specijalističke/magistarske studije (2°ciclo),
b) Master I i II nivoa,
c) Istraživačke doktorate,
d) Specijalizacije (osim u oblasti medicine),
e) Obrazovne i istraživačke programe u saradnji sa italijanskim Nacionalnim centrom za istraživanje i Višim institutom za zdravstvo, ili sa nekom drugom državnom univerzitetskom, muzejskom ili arhivskom institucijom,
f) Visoke studije u oblasti muzike i umjetnosti (uključujući i Međunarodnu školu za visoko obrazovanje i studij Visokog instituta za konzervaciju i restauraciju i Nacionalnu školu za film),
g) Napredne kurseve italijanskog jezika i kulture (u trajanju od tri mjeseca),
h) Usavršavanje za profesore italijanskog jezika (u trajanju od mjesec dana).
Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uslove:
- Posjedovanje odgovarajuće diplome za upis na odgovarajući nivo,
- Znanje italijanskog jezika na nivou B2 (CEFR, uz prilaganje odgovarajuće potvrde). Za upis na kurseve italijanskog jezika i kulture potrebno je znanje italijanskog jezika na nivou A2 (CEFR, uz prilaganje odgovarajuće potvrde). Za upis na kurseve koji su u potpunosti na engleskom jeziku nije potrebno poznavanje italijanskog jezika,
- Da imaju između 18 i 36 godina. Kandidati koji se po prvi put prijavljuju za prvu godinu doktorata ne mogu imati više od 33 godine. Za usavršavanje/obuku za profesore italijanskog jezika mogu se kandidovati osobe od 18 do 45 godina.
Zainteresovani kandidati treba da se prijave online , kako bi pristupli odgovarajućem formularu koji se nalazi na internet stranici Ministarstva inostranih poslova i međunarodne saradnje Republike Italije: http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/opportunita/borsestudio_stranieri.html
Prije popunjavanja prijave kandidati moraju da se registruju na internet stranici: https://borseonline.esteri.it/BorseOnLine
Prijave se mogu predate do 10. maja 2017. godine (do ponoći).
Detaljne informacije o uslovima mogu se naći na internet stranice Ambasade Republike Italije u Podgorici: http://www.ambpodgorica.esteri.it/Ambasciata_Podgorica
Tekst Konkursa možete preuzeti ovdje.

 

23.03.2017.

Studenti Pomorskog fakulteta Bar na praksi na brodu u Luci Bar.

 

 

10.03.2017.
Obavještavaju se svi studenti Pomorskog fakulteta Bar da informacije o stipendijama koje dodjeljuje Univerzitet u Atini (Grčka), za jednogodisnji master program u oblasti studija o Jugoistocnoj Evropi možete preuzeti ovdje. Program se realzuje na engleskom jeziku, u akademskoj 2017/2018. godini. Zvanični poziv možete preuzeti ovdje.

 

07.02.2017.
Obavještavaju se svi studenti Pomorskog fakulteta Bar, da ljetnji semestar akademske 2016/2017. godine počinje u
ponedeljak, 13.02.2017. godine. U prvoj sedmici semestra održaće se vanredni februarski ispitni rok.
 

 

09.01.2017.
Dopis Ministarstva prosvjete Crne Gore br. 023-1710/2016-2 od 28.decembra 2016.godine koji se odnosi na prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju možete preuzeti ovdje.

 

_______________________________________________________________

 

31.12.2016.

SREĆNE NOVOGODIŠNJE I BOŽIĆNE PRAZNIKE ŽELI VAM KOLEKTIV FMS-PFB!

 

 

 

 

 

 

13.12.2016.

INTERVJU sa Prof. dr Stevom Nikićem, koji je posvetio je svoj radni vijek obrazovanju generacija i generacija studenata pomorstva, prvo kao profesor i dekan Fakulteta za pomorstvo, a zatim posljednjih godina i kao osnivač i dekan Fakulteta za mediteranske studije iz Tivta i Pomorskog fakulteta u Baru, prve privatne visokoobrazovne ustanove koja školuje buduće pomorce, možete pročitati na sledećem linku: http://plovidba.me/index.php/intervju/2035-dekan-fakulteta-za-pomorstno-bar-prof-dr-stevo-nikic-interesovanje-za-hleb-sa-devet-kora-iz-godine-u-godinu-je-sve-vece .

 

 

 

 

08.12.2016.
Predstavnici Pomorskog fakulteta Bar i Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat  bili su u dvodnevnoj radnoj posjeti Visokoj školi za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splitu povodom proslave dana Visoke škole i svečanog uručenja diploma njihovim studentima koji su uspješno završili osnovne akademske studije.

 

   

 

      
 

 

01.11.2016.

U zajedničkoj organizaciji Luke Kotor i Bureau Veritas d.o.o Beograd, u prostorijama Luke Kotor je (27. i 28. oktobra) održan dvodnevni kurs za interne provjere prema zahtjevima novoga ISO 9001:2015. Pozivajući širok krug zainteresovanih strana, kursu je prisustvovalo 18 učesnika iz Crne Gore.

Predstavnici:
- Ministarsva saobraćaja i pomorstva Crne Gore
- Uprava pomorske sigurnosti Bar ,
- Lučke Kapetanija Bar i Kotor.
- Srednje pomorske škole iz Kotora
· Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat,
· Centra za obuku pomoraca iz Tivta,
· Pomorskog fakulteta Bar – centar za obuku pomoraca,
· Sikimić marine services iz Herceg Novog,
· JU Doma učenika i studenata iz Cetinja.

U veoma prijatnoj, radnoj i nadasve konstruktivnoj atmosferi učesnici su razmenjivali iskustva i sticali znanja kako da svoje sisteme prilagode novim zahtjevima standarda i nastave svoje uspješna putovanja u harmonizaciji svojih sistema sa najsavremenijim svjetskim kretanjima u upravljanju i unapređenju poslovanja. Po riječima gospodina Vladimira Simića, trening menadžera Bureau Veritas d.o.o Beograd, „Luka Kotor je još jedanput dokazala opredeljenost rukovodstva i eksperata, širom otvarajući vrata i ruke pune gostopimstva za svoje kolege i saborce u razvoju i unapređenju kvaliteta usluga u Crnoj Gori“.

 

04.10.2016.
Ovim putem želim da Vas obavijestim da je Ministarstvo prosvjete Crne Gore postalo Nacionalni centar za Europass inicijativu.
Glavni zadaci Nacionalnog Europass centra - NEC Crna Gora jesu implementacija, koordinacija i promocija Europass inicijative. Njihov rad usklađuje Evropska komisija, a u sprovođenje svih segmenata inicijative aktivno je uključen i Evropski centar za razvoj stručnog obrazovanja (Cedefop). Glavni ciljevi nacionalnog Europass centra u Crnoj Gori su podsticanje mobilnosti i cjeloživotnog učenja kod građana Crne Gore zahvaljujući dokumentima osmišljenima u okviru inicijative Europass.
· Europass biografija – CV,
· Europass jezički pasoš,
· Europass mobilnost,
· Europass dodatak diplomi i
· Europass dodatak diplomi/sertifikatu
Europass dokumenti dostupni su u elektronskom obliku svim potencijalnim korisnicima u Crnoj Gori na stranici Nacionalnog Europass centra Crne Gore, www.europasscrnagora.me.

 

19.09.2016.

Centar za obuku pomoraca Pomorski fakultet Bar i Centar za obuku pomoraca Tivat, zajedno sa AD „Barska plovidba“ organizovali su i izveli vježbe iz integrisane obuke za obnovu znanja na brodu „Sveti Stefan II“.
Izvedene vježbe na brodu su obuhvatile atraktivne elemente iz obuke:
• Osnovna sigurnost na brodu,
• Rukovanje čamcem za spašavanje i spasilačkim čamcem osim brzog spasilačkog čamca, i
• Upravljanje gašenjem požara.

O izvedenim vježbama najbolje govore fotografije date u prilogu:

 


 

 

16.07.2016.

 

Tokom jula i avgusta u Centru za obuku pomoraca na Pomorskom fakultetu Bar organizujemo sledeće obuke:


• GMDSS radio operatera sa opštim ovlašćenjem
 

• Opažanje i ucrtavanje radarskim uređajem i korišćenje ARPA uređaja na radnom nivou
 

• Korišćenje ECDIS sistema za prikaz elektronskih karata
 

• Oficir za elektrotehniku
 

• GMDSS radio operatera sa ograničenim ovlašćenjem
 

• Opažanje i ucrtavanje radarskim uređajem i korišćenje ARPA uređaja na upravljačkom nivou
 

• VHF DSC radio operatora
 

Više informacija možete dobiti na telefon: 069 423 444

 

 

16.05.2016.

 

U organizaciji Pomorskog fakulteta Bar i Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat, na 34. Sajmu nautike održana je prezentacija ova dva renomirana fakulteta.Tom prilikom, Dekan Pomorskog fakulteta Bar, Prof. dr Stevo Nikić, kazao je da Pomorski fakultet Bar nudi vrlo savremen program za koji su koji mladi ljudi veoma zainteresovani. Takođe, Dekan Nikić je izjavio: "Očito da je to i i zbog socijalnih dešavanja i prilika, ali i zbog posla koji se može vrlo lagano naći i doći do malo bolje plate. Studenti naseg Fakulteta su mladi ljudi ne samo iz Crne Gore, već i iz susjednih država bivše Jugoslavije“. Detaljni snimak možete pogledati ovdje.

 

 

 

 

 

Predstavnik Pomorskog fakulteta Bar i Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat, mr Ivana Škerović, održala je veoma zanimljivu prezentaciju na temu: "Perspektive razvoja Crne Gore kao nautičke destinacije" tokom Sajma Nautike održanog prošle sedmice u Budvi. Snimak prezentacije možete pogledati ovdje.

 

 

 

 

 

 

 

Takođe, Pomorski fakultet u Baru i Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu, podržali su inicijativu studentkinje Vesne Šćepanović da prezentuje rezultate istraživanja o stavovima i potrošnji turista i članova posade na brodskim kružnim putovanjima u Crnoj Gori, na pomentuom Sajmu Nautike. Snimak sa prezentacije možete pogledati ovdje.

 

 

 

 

 

 

 

28.04.2016.

Ministarstvo prosvjete je u okviru projekta „Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost” – INVO, koji se finansira kroz kredit Svjetske banke raspisalo poziv za dostavljanje prijedloga projekata za grantove za institucionalno unapređenje crnogorskih ustanova visokog obrazovanja, koje svoje prijedloge mogu dostavljati do 24. juna 2016. godine. Dodjelom grantova crnogorskim akeditovanim i licenciranim ustanovama visokog obrazovanja se želi omogućiti jačanje administrativnih i operativnih kapaciteta, sa posebnim fokusom na organizacioni razvoj i jačanje upravljačkih struktura, jačanje obrazovnih i nastavnih usluga i razvoj kapaciteta za usluge drugim zainteresovanim stranama, kao i unapređenje obrazovne infrastrukture kako bi se omogućila kvalitetnija nastava i učenje. U skladu sa opštim ciljem šeme grantova, projekti se mogu podnijeti u okviru prioritetnih oblasti: reforma, razvoj i unapređenje procesa nastave i učenja; unapređenje upravljanja kvalitetom procesa nastave i učenja; organizacioni razvoj i jačanje upravljačkih struktura ustanova visokog obrazovanja; unapređenje sastava i ojačano funkcionisanje organa upravljanja i rukovodećih struktura ustanova visokog obrazovanja; razvoj ljudskih resursa (obrazovnih i ne-obrazovnih kapaciteta) u ustanovama visokog obrazovanja; poboljšanje interne i eksterne komunikacije ustanova visokog obrazovanja; i poboljšanje obrazovne infrastrukture u ustanovama visokog obrazovanja. Predviđeno trajanje odobrenih projekata je do dvanaest mjeseci, a traženi iznos granta mora biti između 10.000,00 i 50.000,00 eura.

Dokumentacija je dostupna na internet stranici Ministarstva prosvjete www.mps.gov.me i internet stranici INVO projekta na adresi http://www.heric.me/sadrzaj/drugi-poziv-za-dostavljanje-prijedloga-projekata-za-grantove-za-institucionalno-unapredenje, a sadrži:

-       Poziv za dostavljanje prijedloga projekata za grantove za institucionalno unaprjeđenje (na crnogorskom i engleskom jeziku);

-       Operativni priručnik za grantove - šema grantova za institucionalno unapređenje (na crnogorskom i engleskom jeziku);

-       Formular za prijavu (na engleskom jeziku);

-       Plan budžeta (na engleskom jeziku);

-       Garantni formular (na engleskom jeziku).

Kontakt osoba za dodatne informacije je Vladan Perazić, službenik za grantove u timu za upravljanje INVO projektom.

tel: +382 20 23 45 77

fax: +382 20 22 15 77

e-mail: vladan.perazic@mna.gov.me

 

15.04.2016.
Ministarstvo nauke i Ministarstvo prosvjete Crne Gore u okviru Projekta "Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost - INVO" drugu godinu za redom dodjeljuju Nacionalne stipenije za izvrsnost mladim, talentovanim visokoškolcima i istraživačima iz Crne Gore koji žele da nastave svoje akademsko i istraživačko usavršavanje. Detalje navedenog Projekta možete pogledati
ovdje.
 

03.03.2016.

Pomorski fakultet u Baru nastavlja uspješnu saradnju sa Ministarstvom odbrane Crne Gore. U cilju postizanja i realizacije međusobne stručne, tehničke i obrazovne saradnje, u toku je potpisivanje Ugovora između ove dvije institucije, kojim će se unaprijediti kvalitet sticanja teorijskog i praktičnog znanja i iskustva.
Ugovorom se predviđa realizacija ukrcaja studenata Pomorskog fakulteta u Baru na brodovima Mornarice, radi sticanja neophodne prakse kao i organizovanje praktičnog rada i vježbi za studente Fakulteta na brodovima Mornarice.
Za pripadnike Mornarice biće organizovana obuka na simulatorima Pomorskog fakulteta,
a takođe je predviđeno i njihovo angažovanje za realizaciju praktičnog rada, vježbi i obuke za studente Fakulteta
Saradnja podrazumijeva i korišćenje opreme, stručne literature kao i razmjenu informacija i drugih publikacija.

 

04.02.2016.

Profesori sa Fakulteta za mediteranske poslovne studije iz Tivta i Pomorskog fakulteta Bar, učestvovali su na III međunarodnom naučno-stručnom skupu “Sistem kvaliteta uslov za uspješno poslovanje I konkurentnost” koji je organizovala “Asocijacija za kvalitet I standardizaciju Srbije" 9-11. decembra 2015.god. u Vrnjačkoj Banji. Profesor Pavle Popović uspješno je odbranio  naučni rad pod naslovom “Criteria and assessment method of the environmental aspects in process of the establishment the attributes of subsystems of the Port of Kotor IMS“. Rad je pohvaljen od naučnog i organizacionog odbora kao vrlo uspješan, i

                                                                                                                                          predloženo je da bude štampan u „Zbornik radova“ koji izašao pod

                                                                                                                                          pokroviteljstvom organizatora “Asocijacije za kvalitet I standardizaciju Srbije“.

30.12.2015.

Pomorski fakultet Bar na osnovu sertifikata Biro Veritasa i odobrenja Ministarstva saobraćaja i pomorstva Crne Gore sprovodi upis kandidata za najviša zvanja u pomorstvu, obuke:
- Zapovjednik broda i prvi oficir palube na brodu od 3000BT i većem i
- Upravitelj mašine i drugi oficir mašine na brodu sa mašinskim kompleksom pogonske snage 3000KW i jačem.
Prijava kandidata je u toku. Zainteresovani se mogu javiti koordinatoru Centra Ivani Škerović na broj 069 423 444. Broj polaznika je ograničen!
 

 

26.11.2015.

U utorak 24.11.2015.godine u dnevnim novinama Pobjeda DANAS, povodom dana Opštine Bar, objavljen je specijalni dodatak u kojem je predstavljen Pomorski fakultet Bar i Dekan Fakulteta Prof. dr Stevo Nikić. Članak možete pogledati i preuzeti ovdje.

 

18.11.2015.

Crna Gora već treću godinu zaredom učestvuje u Eurydice mreži i time daje svoj doprinos promovisanju crnogorskog obrazovnog sistema, ostvaruje tijesnu komunikaciju sa članicama Eurydice mreže, razmjenjuje iskustva, što sveukupno vodi unapređenju obrazovnog sistema  i usaglašavanju sa dobrom evropskom praksom.

Eurydice je renomirana  evropska obrazovna mreža koja pruža informacije i  analize  evropskih obrazovnih sistema i politika. Mrežu čine:

Evropska jedinica zadužena za koordinaciju aktivnosti mreže i objavljivanje publikacija, koja je smještena u Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu EU (EACEA) u Briselu.

41 nacionalna jedinica smještena u svakoj od 37 zemalja koje učestvuju u EU programu Cjeloživotno učenje.  To su države članice EU, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Island, Crna Gora, Srbija i Turska.

Nacionalne jedinice prikupljaju podatke i učestvuju u analizi istih.

Nacionalna jedinica za Crnu Goru nalazi se u Ministarstvu prosvjete, Direktoratu za visoko obrazovanje.

Informacije koje mreža nudi dostupne su u četiri kategorije:

1. Eurypedia: sveobuhvatan i redovno ažuriran opis obrazovnih sistema https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Countries

2. Tematski izvještaji: studije o različitim aspektima obrazovnih sistema https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Publications

3. Ključni podaci: statistika, podaci i pokazatelji o obrazovanju https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Publications                                

4. Brojke i činjenice: informacije o strukturi i glavne karakteristike evropskih obrazovnih sistema https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Publications

Na web adresi  https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Publications se  nalaze Eurydice komparativne tematske, vrlo informativne  publikacije, kao i  link: EU Bookshop

Informacije o Eurydice mreži  mogu se naći na web adresi http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/about_eurydice_en.php

 

17.09.2015.

OBAVJEŠTAVAJU SE SVI STUDENTI FMS DA PREDAVANJA POČINJU U PONEDELJAK, 21.09.2015. GOD. PO RASPOREDU.

 

10.02.2015.

 INFORMACIJA JEVREJSKE ZAJEDNICE CRNE GORE


 

17.09.2015.

MINISTARSTVO PROSVJETE RASPISALO KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA NAJBOLJIM STUDENTIMA ZA STUDIJSKU 2015/2016. GODINU

Ministarstvo prosvjete raspisalo Konkurs za dodjelu 300 stipendija najboljim studentima za studijsku 2015/2016. godinu. Od ukupno 300 stipendija, 200 će pripasti studentima koji produžavaju pravo na stipendiju, dok je 100 rezrvisano za studente koji prvi put konkurišu. 
Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti koji su najbolji na drugoj i narednim godinama studija, koji su prvi put upisali semestar studijske godine, nijesu gubili ni jednu godinu tokom studija, koji su prema nastavnom program ustanove visokog obrazovanja na kojoj studiraju položili sve ispite iz prethodnih godina studija i postigli indeks uspjeha najmanje 9.00. 
Od ove studijske godine, Prijava za stipendije najboljim studentima može se preuzeti samo elektronski, sa sajta Ministarstva prosvjete.

Rok za podnošenje dokumenata za dodjelu stipendija najboljim studentima za školsku 2015/2016 je od 1. septembra do 15. oktobra 2015. godine. 
Tekst Konkusa možete preuzeti OVDJE

Prijavu za stipendije najboljim studentima mogu se preuzeti OVDJE

 

07.09.2015.

Obavještavaju se svi studenti da će nastava na Fakultetu početi u ponedeljak, 21.09.2015. godine. Raspored predavanja će biti naknadno objavljen.
 

07.09.2015.

Pomorska agencija "Lucic Marine Services LTD" hitno potražuje pomorce svih profila za ukrcaj na brodove u vlasništvu Njemačkih brodarskih kompanija. Svi zainteresovani pomorci više informacija mogu preuzeti ovdje. kao i na broj telefona: +382 69 597 766 ili na e-mail adresu: boro.lucic@gmail.com. Aplikacionu formu za posao možete preuzeti ovdje.

 

09.07.2015.

Obavještavaju se svi studenti da će se dopunski avgustovsko - septembarski ispitni rok održati u periodu od 28.08.2015. godine do 12.09.2015. godine.

U ovom ispitnom roku studenti mogu polagati ispite koje su prijavili, a nisu položili u akademskoj 2014./2015. godine.

Prijavljivanje ispita za dopunski avgustovsko - septembarski ispitni rok vršiće se u periodu od petka, 10.07.2015. godine do  subote, 18.07.2015. godine.

Nadoknada za polaganje u ovom ispitnom roku iznosiće 150,00 eura po ispitu koja se uplaćuje na žiro račun Fakulteta.

Važna napomena:

Studenti koji nisu izmirili finansijske obaveze prema Fakultetu  neće moći da prijave ispite u avgustovsko – septembarskom ispitnom roku.

 

20.06.2015.
TEKST KONKURSA ZA UPIS STUDENATA U STUDIJSKU 2015/2016.GODINU MOŽETE PREUZETI OVDJE.
 

18.05.2015.
Obavještavaju se svi studenti da su, zbog državnih praznika, neradni dani na Fakultetu četvrtak, 21.05.2015. godine i petak, 22.05.2015. godine.

 

30.04.2015.

Obavještavaju se svi studenti PFB da su, zbog prvomajskih praznika, neradni dani na Fakultetu petak, 01.05.2015. i subota 02.05.2015. godine.

 

27.01.2015.
Obavještavaju se svi studenti da će se održati vanredni februarski ispitni rok u periodu od 02.02.2015. godine do 12.02.2015. godine.
U ovom ispitnom roku studenti mogu polagati ispite koje su prijavili, a nisu položili u zimskom semestru 2014/2015 godine.
Prijavljivanje ispita za vanredni februarski ispitni rok vršiće se u periodu od utorka, 27.01.2015. godine do subote, 31.01.2015. godine.
Nadoknada za polaganje u ovom ispitnom roku iznosiće 100,00 eura po ispitu koja se uplaćuje na žiro račun Fakulteta.
Napomena: Studenti koji nisu izmirili finansijske obaveze prema Fakultetu (rate za mjesec septembar, oktobar, novembar, decembar i januar) neće moći da prijave ispite u februarskom ispitnom roku.

 

17.01.2015.
Obavještavaju se svi studenti da će se ovjera zimskog semestra i upis ljetnjeg semestra obaviti u periodu od 26.01.2015. godine do 31.01.2015. godine od 09.00h do 15.00h.
Za ovjeru semestra potrebno je:
- da su izmirene finansijske obaveze prema Fakultetu (zaključno sa ratom za januar) i
- Index studenta.