FAKULTET ZA POMORSTVO I TURIZAM BAR

 

 

Fakultet za pomorstvo i turizam Bar je privatna visokoškolska ustanova 2012.godine. Fakultet je akreditovan i licenciran za četiri osnovna akademska studijska programa od kojih je jedan modularan (za dobijanje diplome Bachelor BSc/BA - VI stepen):
 

Nautika;
Brodomašinstvo;
Lučki menadžment.
Turizam (Modul: Turizam i Modul: Hotelijerstvo).
 

Fakultet za pomorstvo i turizam Bar počeo je sa radom studijske 2012/2013.godine kada je upisana prva generacija studenata. Za kratki period poslovanja Fakultet za pomorstvo i turizam Bar  je uspostavio sistem menadžmenta kvalitetom (QMS) koji je sertifikovan od Bureau Veritas-a, čime su kvalitet nastave i obuka koje pruža ova institucija usklađeni sa međunarodnim standardima. Fakultet za pomorstvo i turizam Bar je od 2017.godine član i jedan od fakulteta osnivača Univerziteta "Adriatik" Bar ,rješenjem Ministarstva Prosvjete Crne Gore UP I broj 060-11/2017.
 

Fakultet je tokom devet godina svog postojanja ne samo uspio da organizuje nastavni process na zivoj opremi odnosno da opremi svoje kabinete sa najsavremenijim navigacionim (Navigational Bridges) mašinskim (Full Mission ERS), GMDSS simulatorima kao i simulatorima za visoki napon (High Voltage Simulator). Time je uspio da zadovolji visoke standarde IMO i STCW konvencije kao i Zakon o sigurnosti pomorske plovidbe Crne Gore. Pored toga Fakultet za pomorstvo i turizam Bar odgovarajući prostor u smislu učionica, amfiteatra sa preko 100 mjesta, biblioteku sa čitaonicom, računarski centar, kabinete za nastavnike, saradnike kao i kabinete za nenastavno osoblje.


Profili kadrova koje školuje Fakultet za pomorstvo i turizam Bar i vrši njihovu obuku, usklađeni su sa međunarodnom STCW konvencijom i zadovoljavaju potrebe i zahtjeve nacionalnog, regionalnog i svjetskog pomorskog i turističkog tržišta. Upravo zbog toga, kadrovi koji se školuju i koji su završili studije na Fakultetu za pomorstvo i turizam Bar nemaju problema sa zapošljavanjem na međunarodnom pomorskom tržištu.

 

Osnovni cilj Fakulteta za pomorstvo i turizam Bar je da bude prestižna, renomirana i visoko pozicionirana institucija za osposobljavanje kadrova u oblasti nautike, brodomašinstva lučkog menadžmenta i turizma. Kadrovi koji će imati priliku i zadovoljstvo da pohađaju nastavu na ovom Fakultetu, imaće punu podršku ove institucije u daljem usavršavanju kroz praktičnu nastavu i obuke, ali i pri zapošljavanju i nalaženju radnog angažovanja u pomorskoj i turističkoj industriji, kako u zemlji tako i u inostranstvu.


Fakultet je uspostavio saradnju sa Univerzitetom Wan Li u Ninbou (Kina), Univerzitetom „Union Nikola Tesla“ Beograd, Univerzitet u Nišu, Fakultetom za kadrovski i inspekcijski menadžment u pomorstvu Split sa kojima aktivno sarađuje prvenstveno u dijelu Erazmus+ projekata razmjene profesora i studenata.