KONTAKT FAKULTETA

 

 

UNIVERZITET "ADRIATIK" BAR

FAKULTET ZA POMORSTVO I TURIZAM BAR

 

KONTAKT TEL:

+382 (0)30 550 054

+382 (0)63 464 022

 

ADRESA:

Šetalište Kralja Nikole Potkovica D1, Marina Bar

 

Žiro račun:

535-133333-11 (Prva banka)
 

E-mail:

fptbar@gmail.com

pomorskifakultetbar@gmail.com

 

WEB:

www.pfbar.me

                                                                  PRATITE NAS: