KONTAKT PFB

 

 

POMORSKI FAKULTET BAR

 

KONTAKT TEL:

+382 (0)30 550 054

+382 (0)63 464 022

ADRESA:

Šetalište Kralja Nikole Potkovica D1, Marina Bar

Žiro račun:

535-133333-11 (Prva banka)
E-mail:

info@pfbar.me

pomorskifakultetbar@gmail.com

WEB:

www.pfbar.me

 

                                                                   PRATITE NAS: