ISTORIJAT PFB

 

 

Pomorski fakultet Bar počeo je sa radom studijske 2012/2013.godine kada je upisana prva generacija studenata. Prvi dekan Fakulteta je bio Prof. dr Borislav Ivošević.

 

Za kratki period poslovanja Pomorski fakultet je uspostavio sistem menadžmenta kvalitetom (QMS) koji je sertifikovan od Lloyd's Registra i Bureau Veritas-a, čime su kvalitet nastave i obuka koje pruža ova institucija usklađeni sa međunarodnim standardima.

 

Fakultet je tokom više godina svog postojanja ne samo uspio da organizuje nastavni process na zivoj opremi (Luka Bar, Barska plovidba, Mornarica Crne Gore, Meteorološki zavod) već i da najsavremenije opremi svoje kabinete sa navigacionim (Navigational Bridges) mašinskim (Full Mission ERS) i GMDSS simulatorima i na taj način zadovolji visoke standarde IMO i STCW konvencije i Zakon o sigurnosti pomorske plovidbe Crne Gore.