PORUKA DEKANA PFB BUDUĆIM STUDENTIMA

 

 

Poštovane buduće Koleginice i Kolege,         
 

Pomorski fakultet u Baru upisuje šestu generaciju studenata i pruža Vam atraktivne i savremene studijske programe: Nautika, Brodomašinstvo i Lučki menadžment.
 

Osnovni razlog formiranja i definisanja ovih studijskih programa zasniva se na činjenici da postojeći sistem visokog obrazovanja u Crnoj Gori ne nudi akademske osnovne studije iz oblasti Nautike, Brodomašinstva i Lučkog menadžmenta, tako da se na ovaj način profiliše obrazovanje koje treba da zadovolji nove potrebe nautičke i pomorske industrije. Zasigurno, Crna Gora se kroz studijske programe Fakulteta u Baru približava razvojnoj politici koja je već aktualizovana u regionu (Hrvatska sa sedam fakulteta za pomorska i lučka zanimanja, Slovenija sa tri) a nastavni programi su u potpunosti usaglašeni sa praksom i zahtjevima IMO STCW konvencije i ISO standardima. U tom smislu, Fakultet kroz proces obrazovanja u okviru redovne nastave, studentima daje potrebna znanja na osnovu kojih će biti osposobljeni da na odgovarajući način, nakon potrebne plovidbene prakse (kadeture), stiču najviša  pomorska zvanja, odnosno ovlašćenja o osposobljenosti pred nadležnim državnim organima. 

 

Fakultet je uspostavio sistem menadžmenta kvalitetom (QMS) koji je sertifikovan od Lloyd's Registra i Bureau Veritas - a, čime su kvalitet nastave i obuka koje pruža ova institucija usklađeni sa međunarodnim standardnima. Fakultet je tokom dvije godine svog postojanja ne samo uspio da organizuje nastavni proces na živoj opremi (Luka Bar, Barska plovidba, Mornarica Crne Gore, Meteorološki zavod) već i da najsavremenije opremi svoje kabinete sa navigacionim (Navigational Bridges), mašinskim (Full Mission ERS) i GMDSS simulatorima i na taj način zadovolji visoke standarde IMO i STCW konvencije i Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe Crne Gore.

 

Kako se na osnovnim akademskim studijama stiču sva neophodna znanja i pruža perspektivna za moderan pristup nauci i praksi, imajući u vidu orjentaciju Crne Gore ka razvoju pomorstva i perspektive te djelatnosti, na Pomorskom fakultetu Bar obrazuju se savremeni i visokospecijalizovani stručnjaci iz oblasti nautike, brodomašinstva i lučkog menadžmenta koji predstavljaju osnove svjetske pomorske industrije i privrede Crne Gore u 21. vijeku.

 

Studirajte na Pomorskom fakultetu Bar, Marina Bar,

u prelijepom primorskom gradu na obali Jadranskog mora i zaplovite sa nama!


Dekan,

Pomorskog fakulteta Bar
Prof. dr Stevo Nikić

 


 

ISTORIJAT PFB

 

 

 

Pomorski fakultet Bar počeo je sa radom studijske 2012/2013.godine kada je upisana prva generacija studenata. Prvi dekan Fakulteta je bio Prof. dr Borislav Ivošević.

 

Za kratki period poslovanja Pomorski fakultet je uspostavio sistem menadžmenta kvalitetom (QMS) koji je sertifikovan od Lloyd's Registra i Bureau Veritas-a, čime su kvalitet nastave i obuka koje pruža ova institucija usklađeni sa međunarodnim standardima.

 

Fakultet je tokom više godina svog postojanja ne samo uspio da organizuje nastavni process na zivoj opremi (Luka Bar, Barska plovidba, Mornarica Crne Gore, Meteorološki zavod) već i da najsavremenije opremi svoje kabinete sa navigacionim (Navigational Bridges) mašinskim (Full Mission ERS) i GMDSS simulatorima i na taj način zadovolji visoke standarde IMO i STCW konvencije i Zakon o sigurnosti pomorske plovidbe Crne Gore.