BIBLIOTEKA PFB

 

 

Biblioteka Pomorskog fakulteta Bar nalazi se u prostorijama Fakulteta na prvom spratu. Ona raspolaže fondom knjiga koje su neophodne za nesmetan rad i usavršavanje studenata prilikom učenja.


   
 

Radno vrijeme: Od 09.00h-15.00h.
E-mail: info@pfbar.me

              pomorskifakultetbar@gmail.com
Web:
http://www.pfbar.me