ALUMNI ORGANIZACIJA PFB

 

 

SPISAK I SLIKE STUDENATA KOJI SU SA USPJEHOM DIPLOMIRALI NA POMORSKOM FAKULTETU BAR

OD 2015. - 2018.GODINE MOŽETE POGLEDATI OVDJE.

 

 

Alumni asocijacija Pomorskog fakulteta Bar

Ima za cilj da okupi sve one koji su završili osnovnestudije na PFB - u. Svrha ove asocijacije je povezivanje studenata, radi uspostavljanja saradnje i trajnih relacija između studenata, nastavnika Fakulteta, akademske i šire zajednice.

Ciljevi Alumni asocijacije su:
- uspostavljanje i održavanje veza između Pomorskog fakulteta Bar i njegovih studenata nakon završenih osnovnih studija
- povezivanje svršenih studenata kroz Alumni organizaciju PFB
- kreiranje baze podataka sa njihovim trenutnim statusom i uspostavljanje budućih poslovnih veza
- uspostavljanje i jačanje veza između studenata, alumnija, kadra fakulteta i zajednice
- razvoj institucije Fakulteta kroz jačanje Alumni PFB
- razvijanje saradnje između Pomorskog fakulteta Bar i preduzeća, organizacija i institucija u kojima rade nekadašnji studenti osnovnih studija      Pomorskog fakulteta Bar
- unapređivanje naučnih, stručnih i praktičnih aktivnosti članova Alumni FMS

Realizacija ciljeva:


- izvještavanjem o djelatnostima Pomorskog fakulteta Bar koje se tiču profesionalnog razvoja članstva
- naučna i stručna saradnja sa drugim obrazovnim ustanovama i privrednim subjektima iz okruženja
- organizacija okruglih stolova o privrednim problemima i realizacija programa iz područja ekonomije i srodnih nauka u saradnji sa članovima Alumni PFB.
- saradnja sa studentskim parlamentom i drugim zaposlenima na Pomorskom fakultetu Bar
- ostale dogovorene pogodnosti kroz uspostavljenu saradnju sa drugim naučnim institucijama i privrednim subjektima
- objavljivanje informacija o tekućim dešavanjima na sajtu Pomorskog fakulteta Bar
 

Zbog svega prethodno navedenog, pozivaju se svi diplomci osnovnih studija Pomorskog fakulteta Bar da pošalju svoje podatke (obrazac možete preuzeti ovdje) radi umrežavanja sa kolegama i potencijalnim poslodavcima na e-mail: info@pfbar.me

Obavještavaju se svi studenti koji nemaju e-mail nalog da isti otvore i dostave slijedeće informacije Fakultetu. E-mail nalog mozete otvoriti ovdje.